Page images
PDF
EPUB

Subdivisio.

De praecursoris origine iterum tria.

Ad describendum autem ortum praecursoris tria concurrunt, quae ab Angelo praenuntiata fuerunt. Primum est partus sterilis; secundum est circumcisio infantis, quae describitur ibi: Et factum est in die octavo; tertium est apertio oris sacerdotalis, ibi: Apertum est autem illico os eius. Partus autem ostenditur fuisse opportunus in matre, perfectus in prole, iucundus in vicinitate.

103. (Vers. 57.). Opportunus, inquam, fuit Partas osten- partus in matre ratione temporis; propter quod ditanas. cit: Elisabeth impletum est tempus pariendi, et ita

ditur oppor

ter.

opportunum erat, ut pareret, quia, Ecclesiastae tertio 2, << omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub caelo ». Impletum est, inquam, Impletum est, inquam, secundum impletionem verbi angelici, ut dictum est supra eodem: « Ecce, eris tacens usque in diem, quo haec fient; quia non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo ». Vere impletum, quia iam venerat plenitudo temporis, in quo debebat venire Christus; ad Galatas quarto: «At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum » etc.

106. Perfectus etiam fuit in prole ratione sexus Item, perfe- virilis; propter quod dicit: Et peperit filium, non ctus triplicifiliam. Talem prolem petebat Anna primi Regum primo : « Domine, si recordatus mei fueris, dederisque servae tuae sexum virilem; dabo eum Domino omnibus diebus vitae eius». - Peperit etiam virtute perfecta, nullo sibi praestante impedimento; quocontra dicitur Isaiae trigesimo septimo : « Venerunt filii usque ad partum, et non est virtus pariendi ». Peperit etiam filium perfectum superna gratia, ita ut competeret ei illud Sapientiae quarto: « Consummatus in brevi complevit tempora multa ».

das.

107. (Vers. 58.). Iucundus etiam fuit in viciItem, iucan- nitate ratione famae celebris et communis; propter quod dicit: Et audierunt vicini et cognati eius, quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. Et sic impletum est illud quod praedixerat Angelus : « Et in nativitate eius multi gaudebunt », scilicet vicini et cognati, quia talium maxime est congratulari; infra decimo quinto: << Mulier, quae invenit drachmam perditam, convocat amicas et vicinas, dicens: Congratulamini mihi, quia inveni drachmam, quam perdideram ». Et ei congratulabantur; nam et ipsa pariter gaudebat, secundum illud Ioannis decimo sexto : « Cum au

tem mulier pepererit puerum, iam non meminit pressurae propter gaudium, quia natus est homo in mundum »>; et ideo congratulabantur. Quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, id est, misericordiam magnam fecit; unde poterat dicere illud Psalmi: « Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo et glorificabo nomen tuum in aeternum, quia misericordia tua magna est super me». Magnificat enim Dominus eos quos diligit; Sapientiae ultimo: « In omnibus magnificasti populum tuum, Domine, et non despexisti ».

et nominis

triplex.

108. (Vers. 59.). Et factum est in die octavo. Circumcisio Post partum senis sequitur circumcisio infantis, in impositio qua secundum consuetudinem facta est impositio nominis, primo secundum appellationem humanam a consanguinitate; secundo vero, secundum revelationem propheticam a matre; tertio, secundum affirmationem authenticam ab ipso patre. — Introdu- Circumcisio. citur ergo circumcisio cum appellatione humana, cum dicitur: Octavo die venerunt circumcidere puerum, ut scilicet implerent Legis praeceptum; Genesis decimo septimo : « Infans octo dierum circumcidetur in vobis », quia « masculus, cuius caro praeputii non fuerit circumcisa, peribit de populo eius » . Et vocabant eum nomine patris sui Zachariam, Appellatio secundum consuetum modum, quia filii consueverunt appellari nomine suorum patrum; Tobiae primo 9: << Tobias genuit filium, nomen suum imponens ei », ut in hoc significaret, patrem in tam nobili filio vivere, secundum illud Ecclesiastici trigesimo: « Mortuus est pater eius et quasi non est mortuus; similem enim sibi reliquit. In vita sua vidit et laetatus est in illo »>.

humana.

prophetica.

109. (Vers. 60.). Sed quoniam in Ioanne non Appellatio habebat locum denominatio secundum appellationem humanam, ideo sequitur denominatio secundum revelationem propheticam in Elisabeth, cum dicitur: Et respondens mater eius dixit: Nequaquam, sed vocabitur Ioannes. Et hoc quidem dicebat, edocta a Spiritu sancto; unde Ambrosius 10: « Spiritu prophetiae didicit quod non didicerat a marito». Quia enim non in virtute naturae conceptus fuerat, sed virtute gratiae; non debebat vocari Zacharias a patre, sed Joannes a dono gratiae, ut novo modo natus novo nomine nuncupetur; Isaiae sexagesimo secundo: « Vocabitur tibi nomen novum, quod os Domini nominavit ».

110. (Vers. 61.). Et quia cognati carnaliter sa- Opponunt piebant, nomen gratiae non acceptabant; ideo subdi

cognati.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

authentica

tur: Et dixerunt ad illam: Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine. Sed eorum instantia nulla erat, quia, secundum quod dicit Ambrosius 1, «< hoc nomen non est generis, sed vatis. Habent enim hoc merita Sanctorum, ut a Deo nomen accipiant, sicut lacob Israel vocatus est, Genesis trigesimo secundo, quia vidit Deum »; sic de Salomone, secundi Regum duodecimo: «Vocavit nomen eius amabilis Domino ». Et quoniam contentio erat hic inter gratiam et naturam, inter appellationem humanam et revelationem propheticam; ideo requirebant opinionem paternam, ut ipse proferret assertionem authenticam.

111. (Vers. 62.). Propterea sequitur: Innuebant Appellatio autem patri eius, quem vellet vocari eum; innuedesideratur. bant, inquam, surdo et muto, quia, sicut dicit Ambrosius 2, « incredulitas affatum ei surripuerat et auditum »; et tamen ab eo requirebant, quia penes ipsum residebat auctoritas nominandi, tum quia pater, tum quia sacerdos, tum quia ortum filii divina revelatione praesciverat.

3

112. (Vers. 63.). Et quia non poterat voce reIpsa datur. Spondere, manu et litteris est locutus; et ideo subditur: Et postulans pugillarem, scripsit dicens : Ioannes est nomen eius; quasi dicat: nomen non impono, sed impositum declaro; supra eodem 3 : << Vocabis nomen eius Ioannem », secundum illud Isaiae quadragesimo nono: « Dominus ab utero vocavit me, de ventre matris meae recordatus est nominis mei». Et recte dicitur scriptum propter firmitatem indelebilem, ut ostendatur nomen eius scriptum in libro vitae, sicut discipulorum Christi; infra decimo : « Gaudete, quia nomina vestra scripta sunt in caelis ». De hac scriptura dicitur Apocalypsis tertio: « Qui vicerit, scribam super eum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei novae lerusalem »; et rursus secundo: « Dabo ei calculum candidum, et in calculo nomen scriptum, quod nemo Mirantur. Scit, nisi qui accipit ». Et quia causam huius denominationis nescierunt, ideo sequitur: Et mirati sunt universi; Glossa 5: « Propter consonantiam inter patrem et matrem »> ut iam « in ore duorum testium

[ocr errors]

staret illud verbum ». Vel etiam mirati sunt in puero tantam praerogativam; Ecclesiastici undecimo dicitur de viro iusto: « Deus exaltavit illum, et mirati sunt in illo multi et honoraverunt Deum ». Unde ipse poterat dicere illud Sapientiae octavo: « Facies principum mirabuntur me». In quo docemur, quod divinorum privilegiorum praerogativae magis sunt humiliter et sobrie admirandae, quam procaciter perscrutandae.

spiritualis.

113. Spiritualiter nota, quod per Zachariam Expositio intelligitur vetus sacerdotium, per Ioannem novum ; et quia vetus et novum differunt sicut memoriale muneris et ipsum munus; ideo recte ille denominatur a memoriali, iste vero a munere gratiae; et hoc quidem satis recte, quia memoria Dei in nobis generat affectiones virtutis et gratiae. Nam qui vult esse Ioannes per gratiam,- oportet, quod sit Zacharias prius per divinam memoriam. Zacharias enim memor Dei interpretatur; Psalmus : « Memomoriam fecit mirabilium suorum »; Exodi vigesimo: « Altare de terra facietis mihi, et offeretis super eo holocausta et pacifica vestra, oves vestras et boves in omni loco, in quo memoria fuerit nominis mei; veniam ad te et benedicam tibi ».

7

tatum memor sis.

114. Debet autem quilibet esse memor sacra- Decem verimentorum Dei ad credendum et confitendum; Exodi decimo tertio dicitur de agno paschali: « Erit quasi signum in manu tua et quasi memoriale ante oculos tuos »; sequitur: « Custodies huiuscemodi cultum statuto tempore a diebus in dies ». - Beneficiorum ad regratiandum; Deuteronomii decimo sexto: «Septem diebus comedes absque fermento afflictionis panem, quoniam in pavore egressus es de Aegypto, ut memineris diei egressionis tuae de Aegypto omnibus diebus vitae tuae »; Psalmus: « Memoriam fecit » etc.

Iudiciorum ad formidandum; Ecclesiastici decimo octavo : « Memento irae in die consummationis, et tempus retributionis in conversatione faciei »>; Psalmus: << Memor fui iudiciorum tuorum a saeculo, Domine ». Promissorum ad exspectandum; Ecclesiastici undecimo: « In die malorum ne immemor

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

1 Libr. II. in Luc. n. 32: « Et bene additur: Quia nemo in cognatione eius vocabatur hoc nomine, ut intelligas nomen non generis esse, sed vatis ». Ibid. n. 31: Habent hoc merita Sanctorum, ut a Deo nomen accipiant. Sic lacob Israel dicitur [Gen. 32, 28.], quia Deum vidit. Sic Dominus noster lesus nominatus est, antequam natus etc. Subinde allegatur 11. Reg. 12, 25.

[ocr errors]

2 Libr. II. in Luc. n. 32. et apud Lyranum ut Glossa interlinearis. Inferius pro ortum filii, quod habent codd., D (a secunda manu) nomen, Vat, ortum suum. 3 Vers. 13, post quem sequitur Isai. 49, 4. • Vers. 20.

Duo seqq. loci sunt Apoc. 3, 42. et 2, 17. Scilicet interlinearis: De convenientia inter etc. Cfr. Theophylact., in hunc loc.: Et quia [Zacharias] astipulatus est sententiae uxoris in nomine pueri, obstupescunt omnes; non enim erat in cognatione eorum quispiam eius nominis, ut quis dicere possit, quod ante tempus de hoc ambo tractarint. Subinde

allegantur Deut. 49, 15; Eccli. 11, 13. et Sap. 8, 11. Aliquanto inferius pro admirandae, quod habet D, alii codd. et Vat. annuntiandae.

• Psalm. 110, 4. Sequitur Exod. 20, 24. Hieron.; de Nomin. Hebraicis, novi testamenti, de Matthaeo: Zacharia, memoria Domini, vel memor Domini, Ibid. de Act. Apost. de loanne: loannes, in quo est gratia, vel Domini gratia. Expositio haec mystica insinuatur a Glossa ordinaria in Luc. 1,59, quae sumta est ex Beda, Sect. 1. Homil. lib. II. homil. 44, in nativitate S. Ioan. Bapt. Cfr. etiam Comment. in Luc. 1, 64. Superius pro generat affectiones Vat. generat effectus.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

oris tria.

1

mus 1: << Iustitia illius in filios filiorum, his qui servant testamentum eius et memores sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea ». Exemplorum ad imitandum; Ioannis decimo quinto : « Mementote sermonis mei, quem dixi vobis: Non est discipulus supra magistrum ». — Suppliciorum ad compatiendum; Threnorum tertio 2: « Recordare paupertatis et transgressionis »; et sequitur: « Memoria memor ero, et tabescet in me anima mea ». Solatiorum ad congaudendum; Canticorum primo: « Exsultabimus et laetabimur in te, memores uberum tuorum super vinum ». - Operum ad laudandum; Psalmus 3 : « Memor fui operum Dei, quia memor ero ab initio mirabilium tuorum, et meditabor in omnibus operibus tuis et in adinventionibus tuis exercebor »; item: << Mementote mirabilium eius, quae fecit ». - Charismatum ad postulandum; Isaiae vigesimo sexto 1: « Domine, sustinuimus te; nomen tuum et memoriale tuum in desiderio animae. Anima mea desideravit te in nocte »; et sexagesimo secundo: « Qui reminiscemini Domini, ne taceatis et ne detis silentium ei, donec stabiliat et donec ponat ferusalem laudem in terra ».

115. Apertum est autem illico os eius etc. Post De apertione partum sterilis et circumcisionem et denominationem infantis sequitur apertio oris sacerdotalis, secundum dictum nuntii caelestis. Hoc autem miraculum erat ostensivum praerogativae et excellentis magnificentiae in Ioanne, ut merito ostendatur, ipsum vocari hoc nomine 5. In huius autem miraculi descriptione insinuantur tria, scilicet miraculi evidentia et ipsius reverentia et eiusdem intelligentia. Nam apparitio miraculi parit admirationem, admiratio cognitionem sive inquisitionem.

116. (Vers. 64.). Praemittit igitur primo miraMiraculi evi- culi evidentiam, cum dicit: Apertum est autem ildenlia. lico os Zachariae et lingua eius, et loquebatur be

[ocr errors]

«

nedicens Deum; apertum, inquam, non virtute naturae, sed supernae potentiae; Sapientiae decimo 6: Sapientia aperuit os mutorum et linguas infantium fecit disertas ». Ille, inquam, fecit, de quo admirabantur turbae, dicentes : « Bene omnia fecit, et surdos fecit audire et mutos loqui », scilicet Christi Dei virtus et Dei sapientia, Marci septimo. Et ut ostenFait verum.datur miraculum verum, dicitur illico; ut enim dicit Ambrosius: « Nescit tarda molimina Spiritus sanEt perfectum.Cti gratia ». Ut ostendatur plenum et perfectum,

[ocr errors]

subditur: Et loquebatur benedicens Deum, recognoscens beneficium, sicut Tobiae decimo tertio : « Aperiens autem Tobias senior os suum, benedixit Deum ». In quo instruimur, quod debemus os apertum ha- ` bere ad divinam laudem; quod oramus in Psalmo : << Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam »; et maxime post beneficium nostrae redemptionis; Isaiae trigesimo quinto: «< Tunc saliet sicut cervus claudus, et aperta erit lingua mutorum ». Sed econtra dicitur de malis lob decimo sexto : << Aperuerunt super me ora sua exprobrantes >>; quia, secundum quod dicitur in Psalmo, « sepulcrum patens est guttur eorum, linguis suis dolose agebant ».

9

[ocr errors]

117. (Vers. 65.). Secundo subdit miraculi re- Reverentia. verentiam, cum dicit: Et factus est timor super omnes vicinos eorum, et super omnia montana Iudaeae divulgabantur omnia verba haec; Psalmus 10: « Timebunt omnes, qui habitant terminos, a signis tuis »; unde poterant decantare illud Exodi decimo quinto: «< Quis similis tui in fortibus, Domine? Quis similis tui, magnificus in sanctitate »? Et quia reverentiam miraculi consequitur magnificentia praeconii, ideo dicit: Super omnia montana Iudaeae divul gabantur etc. Et recte, quia, Tobiae duodecimo 11, << sacramentum regis abscondere bonum est, opera Dei revelare et confiteri honorificum est »; et ideo Psalmus « Confitemini Domino et invocate nomen eius »; et post: « Narrate omnia mirabilia eius ».

tia.

118. (Vers. 66.). Tertio subiungit miraculi in- Intelligentelligentiam, cum dicit: Et posuerunt omnes, qui audierunt, in corde suo, dicentes: Quis, putas, puer iste erit? Ecclesiastici quinquagesimo 12 : « Beatus, qui in istis versatur bonis; qui ponit illa in corde suo, sapiens erit semper »; et Proverbiorum vigesimo quarto: «Per agrum hominis pigri transivi et per vineam viri stulti; et ecce, totum repleverant urticae, operuerunt superficiem eius spinae, et maceria lapidum destructa erat. Quod cum vidissem, posui in corde meo et didici disciplinam ». Posuerunt, scilicet per attentionem, intelligentiam et memoriam; et per magnitudinem miraculi cognoscebant magnitudinem pueri; unde dicebant: Quis, pulas, puer iste erit? quasi dicant: magnus erit, secundum illud Angeli, supra eodem 13: « Erit enim magnus coram Domino ». Sic dicebant de Christo; Marci quarto: « Quis, putas, iste est »? Recte de

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

motivo lau

Christo dicebant est, tanquam de Creatore, cuius est manere; de Ioanne vero erit, tanquam de praecursore, cuius erat pertransire. - Et rationem reddunt: Etenim manus Domini erat cum illo; Ezechielis tertio1: « Manus Domini erat mecum confortans me »; sic et cum Ioanne erat manus Domini dextera conservans et confortans eum ; Psalmus : << Fiat manus tua super virum dexterae tuae et super filium hominis, quem confirmasti tibi ». Et sic intelligebant illum, de quo scribitur Isaiae quadragesimo nono: «< Posuit os meum quasi gladium acutum, sub tegumento manus suae protexit me ».

De laude et gratiarum actione ponuntur duo.

119. (Vers. 67.). Et Zacharias pater eius etc. Postquam descripta est Ioannis origo, subiungitur hic gratiarum actio pro redemptionis beneficio iam inchoato in ortu praecursoris et consummando in ortu Salvatoris. Hanc igitur gratiarum actionem dupliciter describit: primo, ex parte motivi; secundo, ex parte modi, ibi2: Benedictus Dominus.

Circa motivum nota, quod illud quod movit ZaPrimo, de chariam ad laudandum, fuit Spiritus divinus, non dandi. suus; propter quod praemittit, eum Spiritu sancto Quis implea-fuisse afflatum et impletum. Et tangitur hic: quis imtar Spiritu. pletur? scilicet Zacharias, qui fuit vir iustus, de

quo supra eodem 3, quod erat « incedens in omnibus mandatis et iustificationibus Domini sine querela», et in hoc innuitur, quod memoria Dei impletur; Tobiae primo: « Quia memor fuit Domini in toto corde suo, dedit illi Deus gratiam in conspectu Quare. Salmanasar regis». - Quare impletur? Quia pater eius, scilicet Ioannis; unde sicut mater spiritum prophetiae habuit propter filium, supra eodem *, sic et pater; Proverbiorum vigesimo tertio: « Exsultat gaudio pater iusti, qui sapientem genuit filium laetabitur in ipso ». In quo intelligitur allegorice, quod lex vetus et sacerdotium non habebat Spiritum nisi Quomodo. ratione novi testamenti, quod praefigurabat 5. -

Quo

modo impletur? Propter quod dicit : Et impletus est Spiritu sancto; Genesis quadragesimo primo: «Nunquid invenire poterimus talem virum, qui spiritu Dei plenus sit »? Et Ecclesiastici decimo quinto : << Implevit eum spiritu sapientiae et intellectus ». In quo instruimur, quo debemus impleri; ad Ephesios

quinto: « Impleamini Spiritu sancto, loquentes vobismetipsis in psalmis et hymnis >> etc. - Ad quid ad quid. impletur? Et prophetavit, laudando et praedicando ; Actuum secundo 7: «<< Repleti sunt omnes Spiritu sancto et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis »; et Amos tertio: << Dominus locutus est, quis non prophetabit»? et secundae Petri primo: «Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines >>.

modo gra

ctionis.

les cantici.

120. Benedictus Dominus Deus Israel etc. Hic Secundo, de describitur gratiarum actio quantum ad modum in tiarum a hoc cantico, cuius quatuor sunt partes. In quarum Quatuor par. prima fit gratiarum actio et laudis decantatio pro beneficio nostrae redemptionis, secundum quod consummanda erat per Christum dispensatio remediativa. Secundo, in quantum iam promissa per Prophetas Spiritus sancti vaticinio, ibi: Sicut locutus est per os sanctorum. Tertio, in quantum promissa Patriarchis, veritatis iuramento firmata, ibi: Ad faciendam misericordiam cum Patribus nostris etc. Quarto, secundum quod iam inchoata in praecursore prophetali praeconio, ibi: Et tu puer, Propheta Altissimi vocaberis.

[blocks in formation]

benedictio

121. (Vers. 68.). Introducit ergo primo Zacha- Introductio riam in gratiarum actione per Spiritum sanctum nis. prophetantem, quia agit gratias de futuro beneficio, cum dicit: Benedictus Dominus Deus Israel. Similiter dicitur Tobiae octavo 10: « Benedicimus te, Domine Deus Israel, quia fecisti nobiscum misericordiam tuam ; et primi Paralipomenon ultimo: « Benedictus es, Domine Deus Israel, patris nostri ab aeterno in aeternum ».

Et nota, quod Dominus nominat maiestatem be- Notandom. nedicendam cum timore; Malachiae primo 11: « Si ego Dominus sum, ubi est timor meus »? Et ideo dicitur Deuteronomii decimo: « Dominum Deum tuum timebis »; et Psalmus : « Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra »>! Deus Israel nominat benignitatem benedicendam cum amore; Isaiae quadragesimo quinto 12: « Ego

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

mum.

Dominus, qui voco nomen tuum, Deus Israel propter lacob servum meum et Israel electum meum »; et Exodi tertio: «Ego sum Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob. Hoc nomen meum, et hoc memoriale ». Ideo autem Israel hic potius nominatur, quia est nomen electionis et gratiae.

122. Huius autem benedictionis primum motiMotivum pri- vum est incarnationis mysterium, quod notat, cum dicit: Quia visitavit, scilicet per incarnationem ; Exodi tertio 1: « Visitans visitavit nos Dominus et vidit omnia mala, quae acciderunt nobis in Aegypto, et educet nos de afflictione Aegypti » etc. Hoc petebat Propheta in Psalmo : « Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui, visita nos in salutari tuo ». Hoc autem fuit, quando carnem sumsit ex Virgine; Psalmus : << Visitasti terram et inebriasti eam, multiplicasti locupletare eam ».

123. Secundum motivum est redemptionis preSecundum. tium, quod tangit, cum dicit: Et fecit redemptionem plebiss uae; ut impleatur illud Psalmi : « Redemptionem misit Dominus populo suo »; et vere, quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio »; et primae Petri primo: « Non corruptibilibus auro vel argento redempti estis. de vana vestra conversatione paternae traditionis, sed pretioso sanguine quasi Agni immaculati et incontaminati » etc. Et hoc est, quod dicitur Isaiae quinquagesimo secundo « Gratis venundati estis et sine argento redimemini »; Psalmus : « Redemisti in brachio tuo populum tuum ».

124. (Vers. 69.). Tertium motivum est resurTertiam. rectionis tropaeum, quod tangit, cum dicit: Et erexit cornu salutis nobis in domo David, pueri sui; in quo intelligitur potestas Christi resurgentis; primi Regum secundo: « Dominus dabit imperium regi suo et sublimabit cornu Christi sui ». Et hoc fuit in resurrectione; Matthaei ultimo: « Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra ». Et quia illa potestas erat durabilis, ideo per cornu significatur; in cuius rei figuram vas, quo inunctus fuit Salomon, cornu fuit, tertii Regum primo; vas, quo inunctus fuit Saul, fuit lenticula, scilicet vas fragile, primi Regum decimo. Et dicitur: Cornu salutis, quia per illud « salvatus est Israel salute aeterna », Isaiae quadragesimo quinto 5. Et addit: In domo David, pueri sui; secundum illud Psalmi : « Illuc producam cornu David, paravi lucernam Christo meo »; et secundi Regum vigesimo secundo: « Scutum meum et cornu

[blocks in formation]

propheticum.

Primo igitur praemittit vaticinium in hoc quod vaticinium dicit: Sicut locutus est per os sanctorum qui a' saeculo sunt Prophetarum eius. Et debet iterari : << Benedictus Dominus Deus, quia erexit » etc. Sicut locutus est; primi Paralipomenon decimo septimo": Nunc, Domine, sermo, quem locutus es, confirmetur in perpetuum, et fac, sicut locutus es ». Hoc optabant Sancti praecedentes Christi adventum; Ecclesiastici trigesimo sexto: « Suscita precationes, quas locuti sunt in nomine tuo Prophetae priores; et da mercedem sustinentibus te, ut Prophetae tui fideles inveniantur ». Quod et factum est; infra decimo octavo : « Ecce, ascendimus Ierosolymam, et consummabuntur omnia, quae dicta sunt per Prophetas de Filio hominis »; Amos tertio: « Quia non faciet Dominus verbum, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos Prophetas ».

vaticinatum.

126. (Vers. 71.). Secundo subiungit beneficium, Beneficiam quod Prophetae promiserunt, cum dicit: Salutem ex inimicis nostris ; et debet repeti verbum hoc fecit, vel erexit. De hac enim locuti sunt Prophetae; primae Petri primo 8: « De qua salute exquisierunt atque scrutati sunt Prophetae, qui de futura in vobis gratia prophetaverunt ». Haec autem salus est in liberatione ab inimicis, id est a daemonibus; Psalmus: «Eripe me de inimicis meis »; ad Colossenses primo « Eruit nos de potestate tenebrarum ».

:

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »