Page images
PDF
EPUB

[ocr errors]

COG

[ocr errors]

sunt vani va

erronea est

erronea est

Non agnoscentes Deum nitate cogitationis 102 v. 4 inordinatio in corde 42 a credere, quod non sit qui reprehendat 42 a. 44 v. 7. Spiritus sanctus aufert se a cogitationibus falsis et erroneis 113 V. 5 Iniquus est in cogitatione qui temere iudicat VII 164 96. Deus est inquisitor infallibilis cogitationum de corde exeuntium VI 114 v. 6 In cogitationibus minus peccatum est quam in sermonibus ib. v. 8

[ocr errors]

COL

effectu est videre per speculum ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

naturas rerum saecularium 194 v. 8 Rerum mutabilitatem et causam et origi-Nos videmus Deum per speculum obscunem non possumus cognoscere 34 9 rum propter peccatum et in aenigmate non ens simpliciter cognosci potest, in 256 43 De divina sapientia non posquantum habet esse in causa 7 b — Quae sumus cognoscere, quid sit, sed qualis sit sunt essentialiter in anima melius cogno. 150 v. 24 scuntur, quam quae sunt secundum speBeati cognoscunt Deum aperte VI ciem 72 q. 2 - Certi sumus de his quae 131 v. 18 Deus in se clare cognoscicognoscimus secundum speciem ibid. tur a se et a Beatis, in caligine a subliNemo In cognitione sensibilium et principiorum | miter contemplantibus 256 43 non contingit errare 16 q. 1 arg. 2 vidit Deum 255 39 Homo cognoscit occulta relatione tantum lis bonis 476 43 occultae oculis Dei sunt apertae VII | 277 38 Habitus in anima non cogno- | Deum ib. 44 Mali cognoscunt Deum 138 14 In auribus Dei cogitare est lo- | scuntur nisi per hoc, quod anima se vi- notitia simplici, sed non notitia approbaqui ib. 16 — In cogitatione infirmitas spi- | det habilem ad aliquem actum 73 q. 2 tionis 477 49 ritualis occasionatur VI 585 4 Deus homini non dedit cognitionem In cognitione Divinitatis consistit omnium rerum VI 33 v. 14 Sine co· Nemo pot- | gloria aeterna VI 149 v. 20 est nimis cognoscere, sed perscrutari bene gnitione non potest recte perveniri ad vipotest nimis 61 q. 2 Praesumtio spiri- tam, Christum 52 v. 9 Dei per fidem tus est velle cognoscere quae Deus in formatam est perfectio iustitiae in praesenti sua providentia disposuit 53 v. 9 - Pauca 205 v. 3 nobis sunt cognita ib. v. 44 Homo habet satis facere de cognoscendo mala vel communia ib. v. 1 certitudinis vel aestimationis 54 q. 1 omnis fit illuminatione lucis 249 12

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nostra vis rationalis libenter luxuriatur in cognitione terrenorum occupatione Error circa scientiam Dei est error culpabili vel poenali propter peccatum in fide VI 204 v. 22 Vere nosse Deum primi parentis VI 18 v. 13 Propter cu- est mandata eius custodire 370 79 COGNATIO Spiritualis cum Christo me- riositatem in cognitione terrenorum homi- necessaria et infallibilis de statu gralior est quam carnalis VII 297 62 Vide v. nes immemores sunt suae salutis ibid. tiae hac in vita non habetur nisi per reProximus. Quanto homo melius cognoscit bona et velationem VI 73 q. 2 probabilis de COGNITIO altera est necessaria et in- mala, tanto magis affligitur, quando errat statu gratiae habetur per signa probabilia fallibilis, altera probabilis et per signa VI | 49 v. 17 - In rerum utilium cognitione | ibid. Ad salutem necessaria est notitia 73 q. 2 In homine est vis cognitiva | est labor ad acquirendum et afflictio post praemiorum, suppliciorum et praecepto

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sensus non falli- | sionaliter contristat propter immunditiam | ad curationem peccatoris 169 13 per

conscientiae propriae, vel propter aspe-
ctum perversitatis alienae 21 q.

15 b Rerum rationes sunt difficiles ad | acquisitionem ibid., 18 veritatis occa-
inveniendum ib. v. 8
tur in cognitione sensibilium 16 g. 4
Cognoscere est vel semiplene vel
perfecte VI 46 q. 1 Perfecte cogno-
scere est cognoscere substantiam, virtutem,
operationem et causas, et rationes horum
ibid. Semiplene cognoscere est cogno-
scere secundum accidentia vel aliquam ope-
rationem ibid. —-- imperfecta est communis
nobis et brutis ibid. 4*

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

divina dicitur liber VII 263 65 simplicis notitiae dicitur liber simpliciter ibid. cognitio approbationis dicitur liber | vitae ibid.

[merged small][ocr errors]

In cognitione Dei ad faciem necessario intelligitur dilectio VI 469 11 speculationis attribuitur Filio, experientiae et devotionis unctioni Spiritus sancti 460 25 Deus sensu cognosci non potest VI 192 v. 4 Deus ex creaturis facile cognosci potest ibid. Creator cognosci potest per creaturarum pulcritudinem et virtutem 193 v. 2 - Deus potest cognosci per mundum ut per effectum 252 25 Nullus cognoscit Deum cognitione certitudinis et claritatis per speciem, nisi sit Dicimus, nos cognoscere aliquem ex comprehensor, cognitione certitudinis per visu et magis ex colloquio et maxime ex aenigma nullus nisi fidelis, cognitione aeobsequio VI 602 3 Homo non venit ad stimationis eum cognoscunt infideles et perfectam cognitionem rerum propter du- | multi mali 457 8 2* bitationem 33 v. 11 - Non scitur aliquid perfecte, nisi cognoscatur eius oppositum 19 v. 17 Non habemus cognitionem per diuturnitatem, sed per experientiam 51 v. 6

[merged small][ocr errors]

|

spicua veritatis perditur ab haereticis 163 402 - Defectus cognitionis plangendus VI -271 13

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

COHORS gentilium ad comprehendendum Christum VI 478 4. 479 9 est multitudo militum in societate constituta sub tribuno 480 20 COLERE Ad Otiosi nolunt unum verum Deum digne colere VI 199 v. 14 COLLOCUTIO est laudabilis, si est de bona materia VII 592 19 COLONI sunt duces et proceres synagogae VII 504 12. 505 15 sunt ope rarii, qui ad colendam vineam variis horis diei sunt conducti ib. 12 - in Ecclesia sunt episcopi et sacerdotes ibid. debent spinas incendere, tribulos eradicare, semina bona spargere ibid. sunt sacerdotes, qui curam populi susceperunt ibid. non acceperunt servos Domini 505 Anima potest cognoscere in se ipsa | 45 debent coloniam diligentissime exer ́effectum Dei, quamvis non plene cogno- | cere, quia ad hoc instituti sunt 504 42 scat, a quo est VI 331 78 Deus co- sunt operarii, qui ad colendam vineam gnoscitur per fidem quasi per visum ab | hora prima, tertia, sexta et nona sunt omnibus credentibus, per caritatem quasi | conducti ibid. Colonus paradisi de posper colloquium a contemplativis, per obe- sessione sua a muliere fuit eiectus 519 55 dientiam quasi per obsequium ab activis COLUMBA est simplex animal, man602 3 suetum et fructuosum VI 261 70 est maxime cultrix caritatis VII 53 83 est figura innocentiae, mansuetudinis cum gratia

Tentare aliquid est cognoscere per ́experientiam vel per examinationem, approbationem et reprobationem VI 63 q. - utilium melior est cognitione absconditorum 53 v. 9 Homo potest cognoscere

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

COL

|

[ocr errors]

unctionis ibid. post diluvium attulit Dolor compassionis invenitur in pas-
ramum virentis olivae ibid. Columbae sione Christi ex amaritudine V1 613 4
sunt dona Spiritus sancti VI 274 25. 275 | Per spiritualem compassionem communi-
29 — minus dehonestabant templum 275 29 catur calici Christi ibid. Compati Chri-
designat personam Spiritus sancti VII sto est laudabile 463 36 arg. 1, b
83 53 Sub columbae specie Spiritus san- Nullus compatiendo recordatus est Christi
ctus apparuit in baptismo Christi et illabi- 78 v. 15
tur incipientibus ibid. specialiter osten-
debat Spiritum sanctum VI 261 69

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

wwwww

Idicitur via supereroga

Com

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

est unguentum, quo ungitur totum Domini corpus VI 412 10 Vide v. Mulieres. carnis significatur per languorem Per columbam intelligitur vita activa cum Christo significatur per unctionem aegritudinis VII 172 32 — intelligitur per VII 57 54 — gemitum habet pro cantu ib. pedum et capitis 593 v. 3 — Anima com- languorem propter adhaerentiam univer57 Gemitus columbae competit activis patitur Christo ex consideratione afflictio- | salem 176 45 est febris calida et puibid. Gemitus columbae est duplex, unus nis humanitatis et dignationis Divinitatis trida VI 301 82 modo hominem inpro peccatis propriis, alter pro alienis ibid. ibid. est vinum gratiae 547 5 quietat per calorem, modo per frigus ibid. COLLYRIUM COMPENDIUM quod humores restringit, · significatur per hydropisim VII 361 44 significat carnis mortificationem VI 580 7 tionum VI 583 1 carnalis significatur per statuam salis COLUMNA ignis et nubis significat saCOMPREHENSIO est per inclusionem, ¦ VI 173 v. 7 — reddit tremulum sicut papientiam VI 153 v. 12. 176 v. 17 ignis per apertam visionem, per fidei et carita- ralysis VII 128 60 Hebraeos concomitans de nocte non affli- tis adhaesionem VI 250 16 2* Deus a gebat sive non urebat 232 v. 20 Per nullo comprehenditur per inclusionem, a columnam nubis intelligitur in Christo exem- Beatis per apertam visionem, a Sanctis per plum vitae, per columnam ignis eloquium fidei et caritatis adhaesionem ibid. doctrinae 621 2 prehensores vident in claritate 324 33 est per inclusionem vel commensurationem, vel per apertam visionem, vel per fidei et caritatis adhaesionem 536 8 Deus a nulla creatura comprehenditur per inclusionem ibid. Nullus miser Deum comprehendit aperta visione 537 8 Deus non comprehenditur a peccatoribus per adhaesionem fidci et caritatis 250 16 2*. 537 8 lucis erit in futuro 358 48 COMPUNCTIO ortum habet ex consideratione proprii peccati VI 349 44 datur a Deo 271 13. 304 12 convertitur in dulcedinem devotionis 271 13 Post compunctionem sequitur devotio VII Carnales concupiscentiae sunt in | 432 19 Per gemitum compunctionis in- mundo relinquendae VII 444 54 honoternae quilibet convivium parat 431 19 rum, divitiarum et voluptatum refrenanda est vinum gratiae VI 547 5 - non est exemplo Christi crucifixi VI 618 2 proin superbis 304 12 peccatorum neces- hibenda a voluptate 23 v. 10 In iuvensaria ad sanationem 560 4 tute homo non debet sequi concupiscenCOMPUTARE est praevidere per solli- tiam cordis 91 v. 9 citam considerationem VII 377 58

COMEDERE pertinet ad iucunditatem exteriorem VI 48 v. 17 — Comedens fruitur bonis de labore suo 33 v. 13 est credere 328 57 est intelligere difficilia de Scriptura 33 v. 13

[merged small][ocr errors]

Comedendum est hora debita post negotia expedita VI 86 v. 17 - Comedendum est ad reficiendum, non ad luxuriam ibid. COMMENSURATIO Nulla creatura potest in aliquo statu Deo commensurari VI 536 8 COMMINATIO est poenalis vindictae VII 73 44 potest esse de praesenti et de futuro 74 20, 21 Per comminationes movetur irascibilis 90 5 Christus comminatur quatuor vae quatuor generibus malorum 151 58

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

est ignis accendens motus in sensualitate VI 629 10 Concupiscibilis inflammatio assimilatur scintillae 120 v. 5 male inficit sensum spiritualem 556 5 Uniri carnali concupiscentiae non decet spiritum ad imaginem Dei creatum 546 9 Homo unitus carnali concupiscentiae per consensum machinatur in mortem conscientiae ibid. Desponsans concupiscentiam excluditur a convivio gloriae 547 12 blandiendo decipit, rapit ornatum virtutum, excaecat, ne statum cognoscat, | vincit pronitate ad malum et difficultate ad bonum et inducit peccandi consuetudinem VI 579 6 Qui concupiscentias insequuntur non merentur accipere a Christo, quia statim acceptum in lutum proiicerent 540 9

[ocr errors][ocr errors]

Propter concupiscentiae ardorem positus est flammeus gladius ad custodiendum lignum vitae VII 83 52

[ocr errors]

carnis dicitur uxor, propter vehementem libidinis adhaesionem VII 372 43 mundana est hortus, quem facit diabo. | lus in homine, et in quo Christus persecutionem patitur VI 612 a Per carnalem concupiscentiam sitienti dulcedinem voluptatis diabolus propinat amaritudinem mortis 617 7

In concupiscentia est sitis non ha-Anima peccatrix concipit per peccati biti, ut habeatur VI 293 27 non finiconcupiscentiam VII 532 36 tur nec satiatur 63 v. 30 nunquam satiari potest VII 361 14

CONCIONATOR dicitur ratione sapientiae VI 17 v. 12 esse non potest quis, nisi sit sapiens 9 v. 4

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Tempore Christi rari inveniebantur a concupiscentia immunes VI 64 q. 2 Christus solus evasit a corruptione concupiscentiae originalis 63 v. 29. 64 q. 2 A concupiscentia nullus eripitur, nisi qui ambulat cum sapientia 64 v. 30 - Nemo liberatur a concupiscentia nisi auxilio divinae sapientiae 62 a carnalis curatur sale sapientiae 173 v. 7 A concupiscentiae pronitate nullus eripitur, nisi qui a Domino iuvatur 63 v. 27 Diabolus impugnans per concupiscentiam expugnatur gladio mortificationis carnis 612 2 - осиlorum vincitur per temporalium dimissionem 584 3

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

insinuata et figurata fuit in parvulis a Christo benedictis per manuum imNullus recordatus est Christi in ore positionem VII 458 27 In sacramento confitendo VI 78 b Confessio Christi confirmationis datur copia gratiae et benefacienda est corde, ore, opere, ut sit plena | dictionis ibid. Apostoli confirmati sunt VII 343 12 Qui confitetur veritatem, in descensu Spiritus sancti VI 514 50 Vide quam Christus docuit, Christum confitetur v. Liberum arbitrium. sive in fide, sive in moribus 314 13

[ocr errors]

Per confessionem peccati peccator procedit de sepulcro VI 406 63 Sacra. mento confessionis oves educuntur 583 11 In confessione peccatorum tollitur lapis, antequam mortuus suscitetur 591 2 - In confessione mortuus spiritualiter post suscitationem solvitur ib. 3. Per confessionem peccator suscitatus incipit loqui VII 172 32

curat omnem morbum atque lan-
guorem VII 435 29
sacramentalis pur-
gat peccata VI 604 v. 2 2 In confes-
sione potestas sacerdotalis solvit peccato-
rem 406 63 Pudor confessionis mundat
peccatorem sicut scopa 600 4 -
Ad sacra-
mentalem confessionem Dominus nos ligat,
quamvis mundet per interiorem contritio-
nem VII 121 31 tempore veritatis re-
velatae est de praecepto ibid.

[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CONFORMITAS voluntatis cum Deo est per gratiam VI 369 72. 377 22. 429 27 2*. 476 43 Per conformitatem voluntatis homo unitur cum Deo 609 3 CONFUSIO vel minuit gloriam Dei propter nostram vel minuit nostram gloriam et manifestat ignominiam ad divinam gloriam manifestandam VI 374 41

[ocr errors][ocr errors]

CONGREGATIO Melior est vita in conbona gregatione quam solitaria VI 40 q. est ad studium veritatis, ad exercitium vir: tutis et ad praemium felicitatis VII 80 43 CONSANGUINEI Pro consanguineis carnalibus non est cura habenda VI 273 17 CONSCIENTIA Fere omnes conscientiae distortae formantur ex falsis assumtionibus VII 309 100 Per falsas conscientias homines a regno Dei eiiciuntur ibid. mala est thesaurus malus, a quo mala producuntur 163 104 — bona est domus 164 107 multum affligit peccatorem in praesenti VI 139 v. 7 arguit peccatorem 606 1 accusat peccantem 573 2 Via peccantium difficilis est in progressu propter remorsum conscientiae 140 v. 7

[ocr errors][merged small]

Confessionis verae est non solum confiteri peccati impietatem et peccantis indignitatem, sed etiam implorare pietatem Concupiscentiae servus potest fa- | VII 394 31 debet esse vera et humicere, quo facto habeat gratiam, per quam lis, ut sic recognoscatur gravitas peccati, habeat posse domandi concupiscentiam VII | indignitas peccantis, et imploretur miseri- | peccatrix est mare interius propter sui in372 43 Ardore concupiscentiae cessan- | cordia ibid. In confessione debet homo | quietudinem 566 2· Conscientiae remorte, homo spiritualiter mundatur VI 600 4 confiteri cum planctu, nude et aperte VI sus est poena spiritualis interior 182 v. 21 CONCUPISCIBILIS movetur per pro- 31 v. 8 impeditur per malum pudo- Remorsus conscientiae est poena, quae missiones VII 90 5 movetur praemio rem 593 v. 44 ↑ infertur in praesenti pro culpa 547 4 157 82 CONFESSOR commendatur quantum fidelis est hortus, in quo Christus ad declinationem mali, ad operationem invenitur VI 612 a quieta est domus boni et ad exspectationem optimi VII 325 | contemplativorum 22 v. 8 Puritas con52, 55 commendabiles exstiterunt in scientiae necessaria est viris contemplafidelitate et prudentia, auctoritate et vigi- tivis 74 v. 10 omni tempore munda lantia seu diligentia 328 62 esse debet 75 v. 10 - Ad munditiam CONFIDENTIA respicit irascibilem VI conscientiae sequitur interna laetitia ibid. 457 10 vera non innititur propriis viri- cum est recta, non dictat homini nisi bus, sed divinis VII 115 10 est spei iustum 68 q. 1 VI 402 45 arg. 2 complectitur fidem et spem ibid. Confidentiae est impetratio miraculi ibid. — insinuat desiderium 396.13

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

moritur ibid. 585 1 Per consensum moritur peccator in domo 406 63 Impietas est in corde per consensum iniquitatis 118 b In consensu peccator occiditur interius quasi in thalamo 563 2 · Peccantes in consensu significantur per puellam mortuam in domo 593 v. 44 2. VII 472 32

[ocr errors]

[merged small][ocr errors][merged small]

gistro 461 36 bonum semper haben | peccandi oritur obstinatio 579 2
dum secum VI 40 v. 12
cati tanquam lapis ponderosus deorsum
trahit 406 63 — peccati est sepultura ibid.
585 1 Peccantes in consuetudine signi-
ficantur per Lazarum sepultum 399 30.
593 v. 44 2. VII 172 32

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

CONSOLATIO In consensu consummatur peccatum fovet mutuo VI 40 v. 12 interius VI 399 30 In consensu homo animae designatur in sedatione tempe. statis maximae VII 200 43, 45 — ad consolationem animae est necessaria oratio, devotio et Dei honorificatio 201 45 Defectus consolationis est quaedam solitudo VI 40 q. divina obtinetur in solitudine 569 v. 45 — hauritur a fonte spiritualis laetitiae 555 3 Spiritus sanctus consolatur spe veniae 443 36 Consolationes supernas habere non possumus nisi per donum gratiae divinae VII 539 58 - Deficiente consolatione exte. riori, adest interior VI 608 3 b promittitur tristatis ex caritate 608 2 a divina promittitur desolatis 458 13. 460 24 semper admixta est tristitiae spirituali 607 2 Aquae consolationis spiritualis appetendae 627 9

Per consensum pravae voluntatis homo subiicitur diabolo VI 427 44 2*. ratificat matrimonium culpae 545 4 - in perpetrationem peccati figuratur per aquam decurrentem 221 v. 48 malus polluit quasi immundus cibus 599 3

[ocr errors]

CONSERVATIO Deus continet omnia sua potentia conservando VI 444 v. 7 est effectus bonitatis Dei 204 v. 1 - Operatio conservationis est supra naturam nec cadit sub tempore, sed supra 17 q. 3

Opus conservationis consistit in transmutatione et propagatione et animarum creatione VI 308 34 - Res non possunt conservari in se ipsis, quia natae sunt per naturam corrumpi ibid. - Conservari a malo non est sine continuo subsidio gratiae 474 34

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

suspendit et occidit morte spirituali VI 590 13 Per contemplationem intellectus Deus apparet 112 v. 2 Contemplantibus aperitur lux veritatis VII 586 69 danda plorantibus VI 37 v. 2 Contemplativis necessaria est veritas Tota Trinitas consolatur animae partem doctrinae VI 606 2 Contemplativi exalrationalem intelligentia, concupiscibilem tantur propter suam sapientiam 596 4 · laetitia, irascibilem pace et confidentia 457 | Contemplativi delectantur fonte spiritualis 40 laetitiae manante a Christo 555 2 — Contemplativi audiunt colloquium divinae familiaritatis 602 3 Contemplativi Deo offerunt ardorem spiritualium desideriorum 594 1

[ocr errors]

Anima in praesenti habet consola-
tionem ex exspectatione bonorum aeterno-
rum et ex experientia spiritualium, qua
sustentatur in adversitate temporali et re-
ficitur in prosperitate spirituali 566 8
Nulla consolatio in absentia Christi
VI 508 21 Defectus internae consola-
tionis plangendus 271 13 Abstinendum
a dulcedine praesentis consolationis 240 3
Ad consolationem praesentem sequitur
desolatio VII 151 58 praesens est vana
et falsa ibid. praesens fugienda est, ut
per desolationem viae perveniatur ad con-
solationem patriae ibid. patriae exspe-
ctanda est, non praeoccupanda ibid.
terrena tollitur a persecutione 467 50
A consolatione est transitus ad sempiter-
nam afflictionem 423 55

[ocr errors][ocr errors]

Mos Iudaeorum erat consolari plan-
gentes mortuum VII 171 22 Non ha
bere consolatorem aggravat crudelitatem
VI 37 v. 2
CONSPIRATIO

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Sex sunt contemplationis genera a se et inter se omnino divisa VII 231 47 Sex genera contemplationis per sex dies intelliguntur et per sex gradus, quibus ascendebatur ad Salomonis thronum ibid. Per sex vel octo dies intelliguntur gradus contemplationis sibi succedentes ibid., est colligatio in malum 48 Octo sunt gradus contemplationis, Considerator incautus malitiae alie- | VI 378 28. VII 139 19 quorum septem sunt in via, octavus renae ruit ad inobedientiam, locutionis stul- CONSTANTIA est fortitudo in fide et servatur in patria ib. 48 Septem gratitiam, cogitationem erroneam VI 42 a in omni bonitate VII 177 48 Qui vult | dus contemplationis, de quibus loquitur AuConsideratio defectuum inducit compunctio- | adipisci virtutem constantiae debet relin- | gustinus, sunt non tantum gradus contemnem 271 43 quere mundum et exire ad loannem in deOmne, quod agimus, praevenire | sertum ibid. debemus per studium considerationis VII 377 58

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

CONSILIUM Semita consiliorum ducit · perditur per calumniam et iracunad Christum VI 563 5 evangelica per- diam et conservatur per patientiam et ducunt animam ad perfectionem praeci- | perseverantiam 36 v. 8 Constantes salpuam VII 523 8 Per consilia itur quasi | vantur a malo pugnae et tentationis 557 per montana et per semitam VI 583 1 v. 42 Constantes fuerunt omnes Sancti triplex respicit carnis mortificationem con- VII 177 48 tra concupiscentiam carnis, temporalium dimissionem contra concupiscentiam oculorum, propriae voluntatis abiectionem contra superbiam vitae 584 3 divina sequenti non deerunt necessaria 554 47 disponit ad intellectum VII 474 7 salutare semper perquirendum est ab

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Contemplatio consummatur in osten-
sione maiestatis terribilis et in revelatione
veritatis credibilis VII 237 63
Spiritus
sanctus est stabilis in contemplativis VI
157 v. 23 - Qui elevantur in apicem con-
templationis non possunt loqui VII 19 34
In contemplatione conversatio efficitur
irreprehensibilis 234 55

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

-

Contemplativi designantur in ascensu
et descensu per scalam lacob VII 235 59.
236 62 Contemplativi designantur per
egressum et ingressum per ostium 235
59 Contemplativi designantur per aqui.
lam et eius pullos ibid. Contemplativi
significantur per lerusalem, ubi est lumen
et pax 447 47 · Contemplativi designan-
tur in discipulis, qui admittuntur in mon-
tem in transfiguratione Domini et vident
eius gloriam 172 31. 230 45. 232 50

[ocr errors]

-

Exemplum perfectae vigilantiae in
contemplativa habemus in Christo VII 539
59 Ad contemplativos pertinent mun-
dum contemnentes et devotioni insistentes
VI 604 v. 23 Contemplativi debent
Refectorium contemplationis signifi-
quaerere quietem spiritualem et fugere ia- catur per coenaculum discipulorum Iero-
ctantiam mundanam exemplo Christi in solymis VI 623 4 — qui cuncta relinquunt
monumento 619 v. 2 Societas non re- propter Deum significantur per Ruth VII
·Contemplantes conformantur Domino pugnat solitudini contemplationis 40 q. 150 57 Anima contemplativa dicitur
Iesu Christo VII 234 55 Contemplantes Contemplativa est quaedam solitudo per ovis propter mititatem affectus, et videns
sunt amici Christi, qui quasi in thalamo quietem ibid. Ad quietem contempla-propter illuminationem intellectus ibid.
cum Christo dormiunt VI 539 8 Con- tionis intratur per solitudinem 569 v. 15 Contemplationis otium, quod designatur per
templativi sunt amici 628 3 Contem-
Contemplativi longe fieri debent ab ascensum in montem, paucorum est 239 72
plativi sunt servi Dei 576 5
Contem-
Contem- amplexibus carnis VI 32 v. 8-
Boni praedicatores volant ad alta per
platio reddit hominem Deo acceptabilem | plativorum non est contendere, sed potius contemplationem VI 90 v. 6. in religione
VII 57 54 Contemplativi gratificantur tacere et audire et meditari VII 273 69 vacandum est contemplationi 75 v. 10
a Deo VI 599 2 — Contemplativi red- Viris contemplativis necessaria est me- - Aliqui contemplativi et magni ca-
dunt Deo obsequium devotionis vel dile- ditatio sacrae Scripturae, puritas conscien-dent in finali tribulatione VII 446 58
ctionis 628 3
tiae, amplexus devotionis internae VI 74 CONTEMPTUS est in parte irascibili
v. 10
VI 72 v. 3
Familiaritas generat contemptum VI
Negligentia importat con-

-

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Contemplatio est liber ac perspicax
et defixus intuitus VI 38 v. 4 Contem-
plativi non tantum erigere debent oculos
ad lucem Deitatis radiantem, sed etiam ad
nubem humanitatis obumbrantem VII 237
64 Contemplantes, in quorum aspectu
nulla figitur imago creaturae, vident Deum
in se in caligine, sed potius sentiunt quam
cognoscunt VI 256 43

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Contemplativi ad hoc, quod sint
magni in statu suo, multa habent sibi col-302 84 (83)
lata a Christo VI 22 v. 8 Contemplati- temptum 61 q. 5
vis competit apex montis VII 239 72
Contemplativi ascendunt et descendunt su-
per Filium hominis 237 64 Contempla-
tivorum est celare divinum secretum 239 69
Praeinittenda est actio contempla-
tioni ratione temporis, non ratione digni-
tatis VI 164 v. 16 Contemplativi modo
actioni, modo contemplationi debent inten-
dere 32 a — Reprehensibiles sunt qui, dum
volunt arcem contemplationis ascendere,
volunt quiescere et ad laborem actionis
recusant descendere VII 236 62 - In con-
templatione medium teneri debet 434 23
est per se eligenda sine querimo-
nia VII 274 70. 275 75 simpliciter est
melior 275 75 ` Vitae contemplativae
potiora șunt merita ibid.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

-

Quod Deo est inimicum contemnere
bonum est VI 6 q. 4 f. 4 Temporalia
contemnere per vim naturae difficile est,
efficitur tamen facile per donum gratiae VII
405 46 - Deus facit perfectos contemnere
temporalia VI 567 5 Facile contemnit
omnia qui se semper cogitat moriturum
VII 259 20

Pars contem-
Contemplans sedet ad monumentum | plativorum est simpliciter optima ib. 73
Scripturarum VI 619 4 Contemplativi | Pars contemplativorum est Deus, quem
debent sedere secus pedes Domini VII 273 | elegerunt contemplando et desiderando ibid.
67 - Contemplativi sunt sedentes in me- Contemplativi nihil volunt possidere in
ditatione vel sancta collatione, plorantes terra nisi solam inopiam ibid.
in oratione, fruentes in contemplatione VI
Contemplativa hic incipit et in fu-
623 4
turo finitur Vil 275 74
– quia manentior,| 247 96
ideo melior ibid. remanet sicut caritas
ibid. quantum est de se est praeeligenda

[ocr errors][ocr errors]

magis est desideranda tanquam |

| ea quae melior et de se praeeligenda, tum
quia securior, tum quia suavior, tum quia
stabilior ib. 75

Animae contemplativae necessaria
est purgatio a superbia, quod fit per ti-
morem VII 57 55 Ad contemplationem ibid.
divinarum revelationum occurrunt quasi
in principio gravamen ex parte naturae et
iuvamen ex parte gratiae 235 56 In
contemplativis debet esse humilitas ad hoc,
significatur per Mariam domi se-
quod abundent fructibus devotionis 273 67 dentem VI 400 34 Contemplativi intel-
contemplativi irrigantur fletibus com- liguntur per Mariam, Daniel et loannem
punctionis ibid. Vacare lacrymis com- 592 v. 5. 623 2 Contemplationis exem-
punctionis et devotionis est officium con- plum est Maria VII 273 67 designatur

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Nullus homo contemnendus est VII

Contemnere Deum est magnum pec-
catum VII 261 27 Contemnunt Deum
qui obdurati sunt corde 449 4

[ocr errors][merged small]

— parit iniquitatem VII 328 65
piternus comminatur vanegloriosis 151 61
CONTENTIO Disputatio contentiosa est
inutilis VI 21 a — prohibetur mandato pa-
tientiae et beneficentiae VII 154 70, 155 74
est signum amoris privati boni VII
550 35 de primatu signum est amoris
excellentiae et dominii ibid.

[ocr errors]
« PreviousContinue »