Page images
PDF
EPUB

Evangelium S. Lucac, licet principaliter prosequatur Christi sacerdotium et passionis remedium, dividitur in quatuor partes principales :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

PROOEMIUM

COMMENTARII IN LUCAM

[blocks in formation]

intellectu ge

citer.

Secundum autem quod generaliter intelligitur, est insinuativum duplicis personae ad opus necessariae, scilicet doctoris et auditoris; secundum quod specialiter, duplicis causae extrinsecae, scilicet efficientis et finalis; secundum vero quod singulariter, duplicis causae intrinsecae, scilicet materialis et formalis. His autem sex praecognitis, ingressus in sequentia erit satis facilis.

3. Primo igitur propositum verbum secundum Primo, de intellectum generalem indicat nobis, quis et qualis nerali dupli- debeat esse doctor huius Scripturae evangelicae, adiungens nihilominus, qualem debeat habere auditoDe doctore rem. Doctor autem Scripturae evangelicae debet esse tria. inunctus divina gratia, institutus mera obedientia, Doctor pri- inflammatus benevolentia fraterna. Inunctus dectos gratia. bet esse divina gratia; et hoc notatur, cum dicit: Spiritus Domini super me, eo quod unxerit me. In cuius rei figuram in veteri testamento inunge

mo sit inun

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

bantur Prophetae; unde dixit Dominus Eliae tertii Figurae. Regum decimo nono: Eliseum, filium Saphat, unges Prophetam pro te; et de David dicitur primi Regum decimo sexto, quod postquam inunctus est, directus est Spiritus Domini in eum ab illa die et in reliquum. Ideo enim inungebantur, ut Spiritum Domini acciperent, per quem nobis divina secreta reserantur. Si ergo eodem spiritu exponendae sunt Scripturae, quo conditae sunt; et Spiritu sancto inspirante, locuti sunt sancti Dei homines 5; ad hoc, quod aliquis sit doctor idoneus eorum quae per Christum sunt suggesta et per Spiritum sanctum scripta, necesse est, quod sit inunctus superna gratia.

4. Debet etiam institutus esse mera obedien- Secundo, institutus tia, et hoc notatur ibi: Ad annuntiandum man- obedientia. suetis misit me, exemplo Moysis, ad quem Dominus Exemplum. Exodi tertio dixit: Veni, mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum, filios Israel, de Aegypto; et Moyses: Quis ego sum, ut educam filios Israel de Aegypto? Moyses, qui fuit legislator et eductor filiorum Israel de Aegypto, significat doctorem legis divinae, qui educit populum Domini de tenebris ignorantiae. Ad quod quidem officium nemo debet accedere, nisi mittatur, nec debet procurare, sed recusare magis, quia nullus ad hoc officium se debet idoneum reputare. Si enim cum Domino non est locutus, indignus est; sin ei Dominus loquitur ad cor, sentit se impeditioris et tardioris linguae effectum cum Moyse. Et ideo nescius eloqui divina mysteria, quae aperuit ei Dominus, non debet illa praesumere, nisi institutus mera obedientia.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Exemplum. clausis apertionem; et hoc exemplo Pauli, qui dicit de se ipso primae ad Thessalonicenses secundo 1: Facti sumus paruli in medio vestri, tanquam si nutrix foveat fîilies suos; ita desiderantes vos cupide, vclecamus tradere vobis non solum Evangelium Dci, sed etiam animas nostras. Sicut enim proles carnalis non potest generari sine amore carnali, sic nec spiritualis sine benevolentia spirituali. Unde Gregorius 2: « Qui caritatem erga alterum non habet praedicationis officium assumere nequaquam debet »; Evangelium autem Dei exponere et docere est verbum divinum praedicare: et ideo doctor inflammatus debet esse fraterna benevolentia.

tria.

6. Hic autem doctor, ut doctrina evangelica in De auditore ipso habeat efficaciam3, debet habere auditorem huSit mitis. milem, mitem et fidelem. -Auditor namque doctrinae evangelicae debet esse mitis in affatu per accommodationem auditus; propter quod dicit: Ad annuntiandum, scilicet mansuetis, non discolis. Soli enim mansueti verba divina et evangelica recte intelligunt; Ecclesiastici quinto : Esto mansuetus ad audiendum verbum Dei, ut intelligas; et in Psalmo: Docebit mites vias suas. Et propterea dicitur Iacobi primo: In mansuetudine suscipite insitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Doctrina etenim evangelica docet hominem esse discipulum Christi, qui dicit Matthaei undecimo: Discite a me, quia mitis sum. Litigatio enim et altercatio non competit discipulis evangelicis, sed Aristotelicis; unde secundae ad Timotheum secundo: Servum Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes, docibilem, patientem etc. Unde Augustinus secundo de Doctrina christiana: «Opus est mitescere pietate neque contradicere divinae Scripturae sive intellectae, si aliqua vitia nostra percutit, sive non intellectae, quasi nos aliquid melius sapere meliusque percipere possimus; sed cogitare potius et credere, id esse melius et verius, quod scriptum est ». 7. Debet esse humilis in affectu per contritioSit humilis. nem spiritus; propter quod dicit: Ut mederer contritos corde. Moeror enim in corde viri humiliabit eum, Proverbiorum duodecimo"; et talis est idoneus ad discendum; Psalmus: Bonum mihi, quia humiliasti me, ut discam iustificationes tuas; Matthaei undecimo: Abscondisti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis.

8. Debet postremo esse fidelis in assensu per sit fidelis. captivationem intellectus; quod notat, cum dicit: Et praedicarem captivis indulgentiam; secundae ad Corinthios decimo 8: In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. Et hoc quidem fit per veram fidem, sine qua impossibile est, documenta Scripturae evangelicae intelligere; Isaiae septimo, secundum aliam translationem: Nisi credideritis, non intelligetis. Si enim in discibilibus oportet discentem credere, quanto magis in divinis? Et haec captivatio facit liberos a peccato; Actuum decimo quinto: Fide purificans corda eorum; et Ioannis primo: Dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Sic igitur patet, quod Epilogus. verbum hoc, generaliter expositum, indicat duplicem personam et describit, scilicet boni doctoris et auditoris.

[blocks in formation]

causa effi

plici.

10. Causa autem efficiens exprimitur satis per- Primo, de fecte: quoniam insinuatur causa efficiens suprema ciente triin hoc quod dicitur: Spiritus Domini. Ipse enim Suprema. est, de quo Ioannis decimo sexto 11: Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Unde ipse est, qui loquebatur per Evangelistas et locutus est per beatum Lucam, secundum illud Matthaei decimo: Vos non estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis; et Lucae vigesimo primo: Ego dabo vobis os et sapientiam etc.

11. Causa efficiens infima in hoc quod dicit: Su- Infima. per me, id est super beatum Lucam, de quo dicit beatus Hieronymus 12, quod « obiit plenus Spiritu sancto»; et ideo idoneus fuit ad Evangelium conscribendum, secundum quod de ipso dicit Apostolus secundae ad Corinthios octavo: Misimus carissimum fratrem nostrum, cuius laus est in Evangelio per omnes Ecclesias. Unde sibi competit istud Ecclesiastici: In medio ecclesiae aperuit os eius etc.

12. Causa efficiens intermedia, cum dicitur: Eo Intermedia. quod unxerit me Dominus. Unctio enim gratiae

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »