Życie Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, Lubelskiego, Lubomskiego, Lubaczowskiego, Bogusławskiego, Brodnickiego, Ryckiego, Derpskiego, ASzielskiego, stanisławowskiego i Bydgoskiego starosty, Volumes 1-2

Front Cover
Nakł. Druk. Czasu, 1860 - 351 pages
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Popular passages

Page 5 - Imię się bowiem tym chętniej szlacheckie serce nagrodzonej i pochwalonej w przodkach swoich cnoty, wzgardzi i strzec się będzie naganionych i pokaranych występków. Ta jedna przyczyna i mnie wzbudziła, żem umyślił wszystek bieg żywota mego porządnie opisać, nie żebym lekkiej potomnych wieków chwały albo przemijających próżnej ambicyjej dymów chciał chwytać, ale żebym domu swego potomkom w sobie samym wystawiśł wizerunek obojej fortuny.
Page 286 - Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis...
Page 295 - ... statum et conditionem principum spectantibus gaudent, utuntur, fruuntur et potiuntur et hactenus gavisi, usi ac potiti sunt, quomodolibet consuetudine vel de iure.
Page 6 - ... krewniaczej102. Obaj Ossolińscy nie mogli odwołać się do „protoplasty-fundatora", bowiem to oni odegrali taką rolę w najnowszych dziejach Ossolińskich. Dlatego też odwoływali się do ziemi (relacjonując dokumenty dotyczące Ossolina od 1420 r.) i tradycji pokrewieństwa z Tęczyńskimi: „Widzisz na początku tej księgi po sobie idące przodki twoje od trzechset i więcej lat, jako ostatni z Tęczyńskimi dział stanął...
Page 294 - ... testimonio esse possint. Motu itaque proprio ex certa nostra scientia animoque bene deliberato ac sano principum comitum procerum baronum ac nostrorum et imperii sacri fidelium dilectorum accedente consilio, eaque qua fungimur Cea auctoritate et de eiusdem plenitudine in nomine Dei omnipotentis, a quo omnis principatus honos et dignitas promanat, ipsum illmum Sigismundum Bathori de Somlio ipsiusque liberos haeredes ac descendentes legitimos utriusque sexus, in veros imperii principes et ad titulum...
Page 292 - Leopoldus, divina favente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Bra"bantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae etc.
Page 41 - Szedłem za szczęściem cara Władysława Zygmuntowicza , naprzeciwko wam zdrajcom jego. Ale że na drodze potkałem gońca carskiego, który się wracał ze stolicy z dobrem dziełem od bojarów dumnych do pp.
Page 329 - W środku tej twierdzy iw najwyższem miejscu wznosi się majestat królewski, z którego szczytu dają się upatrować burze najdalsze, a głos wczesnej przestrogi rozchodzi się na cały kraj i naród. Przydani są stróże, którym nadała imię podeszłego wieku sędziwość, powaga zaś urzędu wysokiego włożyła na nich radzenia o ojczyznie powinność. Inni obywatele do boku oręż przypasawszy, utrzymanie publicznego bezpieczeństwa na siebie wzięli. Temi szańcami opasana stoi niewzruszona...
Page 57 - Dopiero widzę, że to prawda, co wszyscy powiadają, że królewicz jegomość z swojemi kochankami gorzałką sobie podpija; bo i teraz takowe do mnie sługi dawnego ojcowskiego, hetmana dobrze zasłużonego i przedniego senatora wskazowania, nie mogą być z trzeźwej głowy. Żaden Chodkiewicz garców nieprzystawiał, a głowy mojej nikt się nie tknie, kto swojej nie nadstawi.

Bibliographic information