Page images
PDF
EPUB

donec te de facie ad faciem videamus et torrente voluptatis tuae potemur in patria.

XII. Dominus Jesus orationes suas, dicta, facta et seipsum Deo Patri iugiter offerebat; fac tu idem in unione eiusdem intentionis.

O Deus, qui es principium et finis; offero tibi cogitationes meas, eloquia, opera mea et totum meipsum in hostiam viventem, in rationabile et sempiternum obsequium, et quidem in unione illius divinae intentionis, qua Filius tuus in terris operatus est. XIII. Tandem ab altari nonnisi aegre discessurus , posce ab illo benedictionem, sicut Jacob ab Angelo poposcit.

Domine Jesu, necessitas mihi incumbit, ut tuam facturus voluntatem recedam. Utinam benedictionem accipiam a te, Domine, qui fecisti coelum et terram venient mihi omnia bona pariter cum illa. Amen. 1)

Secundus modus visitandi SS. Sacramentum.

,,Laudetur et superexaltetur omni momento sanctissimum et divinissimum (Eucharistiae) Sacramentum." (Indulg.) Laudetur sanctissimum Sacramentum tot laudibus, quot in coelo stellae, in igne scintillae,

1) Sanctis valde in deliciis fuit, et a Concilio Tridentino fidelibus omnibus commendatur Communio spiritualis, i. e. pium desiderium Eucharistiae Sacramentum suscipiendi, cum realiter suscipi nequit. Quare fervidus sacerdos et ipse frequenter, praesertim in visitationibus SS. Sacramenti, hoc exercitium pietatis instituet, et poenitentibus suis aliisque fidelibus sedulo insinuabit et vehementer commendabit. Legatur hac de re: Imitatio Christi lib. 4. cap. 10; Bona horol, ascet cap.. 7. §. 9; Scaramelli direct, ascet. tract. 1. art. 10. cap. 7; De Ponte medit. part. 1. med. 34; Rodriguez de perfect. part. 2. tract. 8. cap. 15; S. Lig. libell. de visit. SS. Sacramenti.

in aëre atomi, in mari guttae, in terra pulveres; quot corporeae in universo sunt creaturae, quia omni laude dignissimus es, Domine universorum, qui sub corporeis vini panisque speciebus lates. Vere tu es Deus absconditus. (Isa. 45.) Laudetur sanctissimum Sacramentum tot laudibus, quot ullo opere exhiberi, quot ore proferri, quot mentibus omnium hominum excogitari unquam potuere vel possunt; quia omni laude dignissimus es, Domine, cuius redempti sumus pretioso Sanguine, quasi agni immaculati. (I. Pet. 1.) Laudetur sanctissimum Sacramentum tot laudibus, quot omnes Angeli, ipsaque sanctissima Trinitas sua potentia depromere, sapientia concipere, sua bonitate optare potest, quia dignus es, Domine, Deus, qui mihi donas non tantum humanitatem, verum etiam divinitatem tuam, vere laudabilis et gloriosus et superexaltatus in saecula. (Dan. 3.)

Rhythmus S. Thomae Aquinatis.

*

sua

Adoro te devote, latens deitas, Quae sub his figuris vere latitas; * Tibi se cor meum totum subiicit, Quia te contemplans totum deficit.

*

Visus, tactus, gustus in te fallitur, * Sed auditu solo tuto creditur; * Credo quidquid dixit Dei filius, * Nil hoc veritatis verbo verius.

In cruce latebat sola deitas, * At hic latet simul et humanitas; * Ambo tamen credens atque confitens, Peto, quod petivit latro poenitens.

*

Plagas sicut Thomas non intueor, * Deum tamen meum te confiteor; * Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini, * Panis vivus, vitam praestans homini, * Praesta meae menti de te vivere, * Et te illi semper dulce sapere.

Pie pelicane, Jesu, Domine, * Me immundum munda

tuo Sanguine, * Cuius una stilla salvum facere, Totum mundum quit ab omni scelere.

*

*

Jesu, quem velatuin nunc aspicio, * Oro fiat illud, quod tam sitio, Ut te revelata cernens facie, * Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Suavissime Jesu, qui excessu singularis tui erga nos amoris in Sacramento altaris nobiscum manere voluisti! agnosco te supremum Dominum ac Deum meum; profundissima cum humilitate te hic praesentem adoro, gratiasque tibi ago ex toto corde pro infinito tenerrimoque amore, quem nobis in hoc Sacramento exhibes, etsi saepe indignissimis modis te tractemus. Plenus dolore de hac summa iniuria et ingratitudine, o Deus maiestatis! ad te supplex venio, deprecaturus pro omnibus profanationibus, sacrilegiis et impietatibus contra adorandum hoc Sacramentum unquam admissis, aut deinceps admittendis. Utinam, mi Deus! magnitudine doloris contestari possem, quantopere me affligat, quod ipsemet, heu dolor! tanta cum irreverentia saepius coram te comparuerim et tam exiguo cum amore ac fervore te suscipere praesumpserim! Obliviscere Domine iniquitatum mearum, ut recorderis solummodo misericordiae tuae. Ratum habe sincerum, quo flagro, desiderium, ut una mecum omnes te honorent in hoc Sacramento amoris. Ita, Domine! toto affectu cupio te in eo amare, benedicere, laudare, adorare, quantum omnes Sancti et Angeli te amant, benedicunt, adorant, rogans per hoc adorandum Corpus et Sanguinem pretiosum, quibus supplex advolvor, ut deinceps tanta cum reverentia te adorem, tamque digne suscipiam, ut post mortem tuas laudes cum omnibus Sanctis merear in aeternum praedicare. Amen.

Auge, mi Deus, fidem meam per virtutem huius divini Sacramenti, conforta spem meam, accende caritatem meam, reple et incende cor meum amore tui, ut nihil praeter te aspiret, nec vivat amplius, nisi

propter te. O Jesu amabilissime, propter infinitam bonitatem et amabilitatem tuam, amo te super omnia, et omnium Sanctorum cordibus ardentissime te amare desidero; et cum S. Francisco Xaverio, ad pedes tuos prostratus, ex animo dico:

*

*

O Deus, ego amo te! * Nec amo te, ut salves me; * Aut quia non amantes te * Aeterno punis igne. Tu, tu, mi Jesu, totum me Amplexus es in cruce; *Tulisti clavos, lanceam,* Multamque ignominiam, * Innumeros dolores, * Sudores et angores, * Ac mortem, et haec propter me, * Ac pro me peccatore. Cur igitur non amem te, O Jesu amantissime! * Non ut in coelo salves me, * Aut ne aeternum damnes me, * Nec praemii ullius spe; * Sed sicut tu amasti me, * Sic amo et amabo te, * Solum quia rex meus es, * Et solum quia Deus es.

*

*

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1) Proposito in sacra Indicis Congregatione dubio: Quid censendum sit de libris precum variarum, in quibus praeter Litanias Maiores et Lauretanas, ut vocant, aliae continentur vi decretorum generalium Apostolicae Sedis hactenus vetitae ac nihilominus diuturno iam pridem usu in plerisque catholici orbis regionibus receptae? Responsum fuit;,,Provisum nuper decreto supremae Congregationis S. Officii Feria IV. die 18. Aprilis, cuius haec sunt verba: Litaniae omnes praeter antiquissimas et communes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus et Ritualibus continentur, et praeter Litanias de B. M. V., quae in sacra aede Lauretana decantari solent, non edantur sine revisione et adprobatione Ordinarii, nec publice in ecclesiis, publicis oratoriis et processionibus recitentur absque licentia et adprobatione Sacrorum Rituum Congregationis." S. C. Ind. 23. Aprilis 1860,

Miserere nobis.

Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus sancte, Deus,

Sancta Trinitas, unus Deus,

Panis vive, qui de coelo descendisti,

Deus absconditus et Salvator,

Frumentum electorum,

Vinum germinans virgines,

Panis pinguis et deliciae regum,
Juge sacrificium,

Oblatio munda,

Agne absque macula,

Mensa purissima,

Angelorum esca,

Manna absconditum,

Memoria mirabilium Dei,

Panis superstantialis,

Verbum caro factum, habitans in nobis,

Hostia sancta,

Calix benedictionis,

Mysterium fidei,

Praecelsum et venerabile Sacramentum,

Sacrificium omnium sanctissimum,

Sacrificium vere propitiatorium pro vivis et de-
functis,

Coeleste antidotum, quo a peccatis praeservamur,
Stupendum supra omnia miraculum,

Sacratissima Dominicae Passionis commemoratio,
Donum transscendens omnem plenitudinem,

Memoriale praecipuum divini amoris,

Divinae affluentia largitatis,

Sacrosanctum et augustissimum mysterium,

Pharmacum immortalitatis,

Tremendum ac vivificum Sacramentum,

Incruentum sacrificium,

Cibus et conviva,

Dulcissimum convivium, cui assistunt Angeli mi

nistrantes,

« PreviousContinue »