Page images
PDF
EPUB

denda sunt, sed observanda, prout sonant (S. R. C. 28. Dec. 1682.).

5. Confessarius et capellanus quarumcunque monialium, quae ad chorum sunt professae, aliique omnes et singuli, qui ex debito tenentur celebrare in ecclesia earundem monialium, dummodo celebrent in ipsarum ecclesia, possunt et debent quotidie dicere Missam solemnem aut privatam (modo haec sit Missa principalis seu conventualis) conformem officio et in colore eiusdem officii, quod a Monialibus in choro recitatur, licet officium monialium etiam inferioris sit ritus. (S. R. C. 11. Jun. 1701., 11. Febr. 1702., 18. Mart. 1702., 1. Dec. 1717., 20. Nov. 1806., 11. Apr. 1840., 7. Dec. 1844.)

In hoc casu prorsus negligere debent officium proprium, et facere omnes commemorationes, quas facerent, si officium monialium recitassent. Missa vero dicenda est, uti supra notatum, ex Missali Romano et iuxta illius rubricas, et a sacerdote saeculari dici non possunt Missae propriae approbatae pro certis regularibus. (S. R C. 26. Jan. 1664., 13. Febr. 1666., 22. Mai. 1683., 11. Febr. 1702., 2. Apr. 1707. et 15. Jul. 1769.)

Notandum vero est, haec tantum intelligenda esse de monialibus, quae ad chorum sunt professae, seu quae recitant totum officium canonicum, non autem de illis, quae tantum recitant officium parvum B. M. V. Item haec obtinent de illa tantum Missa, quae vere est conventualis, id est quae quotidie celebratur secundum ordinem officii.

6. Sacerdotes confluentes ad monialium ecclesias devotionis gratia non possunt celebrare Missas de Beatis non canonizatis ipsarum monasteriis concessas, sed Missa celebranda est de die, et se conformare debent officio proprio, quatenus color paramentorum ecclesiae monialium sit idem; secus

vero alibi celebrandum est. (Clemens XI. 1. Dec. 1717.)

7. Sacerdos saecularis, qui recitavit officium semiduplex vel simplex vel feriale, illo die celebrans in ecclesia regularium, in qua recitatum est ab ipsis regularibus eodem die officium duplex de non praecepto, prout de Sancto aliquo sui Ordinis, non potest Missam de Requiem dicere. (S. R. C. 9. Junii 1668.)

8. Quoties sacerdos celebrans in aliena ecclesia se officio illius conformare debet, non tantum colori se conformare tenetur, sed et Directorio illius ecclesiae ac si illud officium recitasset, celebrando Missam, quae ibidem praescribitur, cum Gloria, Credo, Praefatione et iisdem orationibus, ut annotatur (S. R. C. 11. Jun. 1701., 7. Mai. 1746. et 16. Apr. 1834), et proinde proprii officii commemorationem facere non potest. Si tamen ibi fiat de Dominica, et ipse habet festum duplex vel octavam, in Missa Dominicae privata festum suum vel octavam commemorare et orationes communes omittere poterit.

Excipitur casus, ubi Sacerdos habens Officium Dominicae infra Octavam celebrans in alia ecclesia, in qua fit de Dominica in colore viridi, tunc potest (sed non debet) addere commemorationem suae octavae, servata rubrica de duplici oratione in Dominica infra Octavam. (S. R. Č. 11. Jun. 1701.)

9. Sacerdos habens officium de Dominica celebrans in ecclesia, ubi fit de die infra octavam, diverso colore debet se conformare.

10. Quando quis celebrans in aliena ecclesia, officio huius ecclesiae se conformare non tenetur, etiam neque quoad Gloria aut Credo neque quoad commemorationes aut alia se conformare debet.

Exceptio statuitur hoc decreto: Utrum debeat etiam conformari in recitatione symboli Nicaeni, sui officii vel officii ecclesiae? Resp. Poterit in officio proprio, dummodo non sit addendum ratione

corporis vel reliquiae; debet, si celebret de officio ecclesiae. (S. R. C. 11. Apr. 1840.)

11. De oratoriis publicis idem dicendum est ac de ecclesiis, et in illis Missa celebranda est iuxta Calendarium dioecesanum aut regulare, prout oratoria pertinent ad saeculares aut regulares, et ab iis officiantur. (S. R. C. 22. Mart. 1817. et 16. Dec. 1828.) Est autem oratorium publicum, quod auctoritate episcopi erectum est et ad Dei cultum perpetuo dedicatum, habens aditum et ingressum liberum per viam communem.

12. In oratorio privato (quod intra domesticos parietes, non habens aditum per viam communem, ex concessione Sedis Apostolicae sub certis clausulis et recognitione ac approbatione Ordinarii pro tempore ad Missam celebrandam est destinatum) Missa semper concordare debet cum officio celebrantis etiam de Beato nondum canonizato (S. R. C. 12. Nov. 1831., 23. Mai. 1835. et 16. April. 1853.), excepto die festo patroni loci, vel parochiae, in qua situm est oratorium, de quo in oratorio Missa festiva celebranda est. Adeoque ibi celebrans potest legere votivam aut de Requiem, quando suum officium permittit, licet in ecclesia parochiali, intra cuius districtum situm est oratorium, fiat de duplici. Solus excipiendus est dies festivus Patroni loci, de quo in oratorio privato Missa festiva celebranda est, quia hoc festum totum locum afficit.

13. Regulares 1) festis principalibus ordinum suorum (S. R. C. 22. Nov. 1850.), et maxime festo fundatoris seu patriarchae possunt addere Symbolum, 2)

1) Non possunt regulares molestari a parochis, ne in propriis ecclesiis Missas privatas celebrent ante Missam parochialem, et praecipue diebus festis. (S. R. C. 21. Apr. 1635.) 2) Regularis recitans officium de Sancto, cuius reliquia insignis veneratur in propria ecclesia, si celebret tali die festi extra propriam ecclesiam, omittere debet Credo. (S. R. C. 2. Dec. 1684.)

etiam quando celebrant in aliena ecclesia. (S. R. C. 18. Dec. 1779.) Regularis, in cuius ecclesia ex concessione Apostolica fit officium duplex, vel de octava privilegiata, addictus seu vocatus ad satisfaciendum oneribus alicuius ecclesiae, ubi fit officium semiduplex, vel celebratur aliquod funerale, potest celebrare Missam de Sancto, sive de Requiem ad formam et ritum eiusdem ecclesiae iuxta rubricas Missalis Romani. (S. R. C. 15. Dec. 1691. et 22. Jan. 1695.) 14. Sacerdotes confluentes ad ecclesias confraternitatum in festis patronorum et titularium earumdem, non debent in Missa addere Credo, nec unicam dicere Orationem. (S. R. C. 23. Sept. 1837.) Quando vero sacerdotes exteri celebrant de Sanctis ordinis, servatis servandis possunt in Missis se conformare cum fratribus quoad Credo et quoad numerum Orationum more duplicium. (S. R. C. 11. Junii 1701.)

15. In ecclesiis regularium diebus Dominicis, quibus tam regulares, quam exteri celebrant de Dominica, possunt exteri uti coloribus paramentorum, quibus utuntur regulares ratione alicuius octavae, et regulares celebrantes in alienis ecclesiis uti coloribus iuxta ritum earumdum; et tam exteri in ecclesiis regularium, quam ipsi regulares in alienis possunt apponere commemorationem octavae ut supra occurrentis, servata rubrica de duplici Oratione habenda infra octavam. (S. R. C. 11. Junii 1701.)

16. Cum Missae de Beatis celebrari possint tantum in illis ecclesiis, pro quibus concessum est officium ipsorum, dubitatur, utrum sacerdotes recitantes officium de Beatis, sed celebrantes in ecclesiis, ubi fit de Sancto, possint dicere Missam officii, vel teneantur se conformare ecclesiae, in qua celebrant? Resp. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. (S. R. C. 7. Sept. 1816.) Et hoc quoad regulares etiam in oratoriis publicis officiatis ab ipsismet regularibus extra conventum, quae conside

rari debent, ac si esset ipsamet ecclesia parochialis, sub cuius districtu sita manent, ut per decretum S. R. 16. Dec. 1828., in quibus oratoriis dicere non poterunt Missam de Beatis, de quibus recitant officium (Manuale ecclesiasticum, num. 19. Romae 1841.) in oratoriis vero privatis licet celebrare Missas de iisdem Beatis. (S. R. C. 16. April. 1853.)

17. Religiosus habens officium de Beato si invitetur ad celebrandum in ecclesia parochiali, in qua iuxta calendarium dioecesis agitur pariter officium de aliquo Beato, conformare se potest ecclesiae, in qua celebrat. (S. R. C. 13. April. 1867.)

Tabula de Missa in aliena ecclesia ex praecedentibus regulis

[blocks in formation]
« PreviousContinue »