Page images
PDF
EPUB

Pag.

Formula petendi dispensationem ab Episcopo vel Nuntio super impedimento publico ad remanendum in Matrimonio invalide contracto 828 Formula scribendi ad Episcopum in casu, quo data super impedimento v. g. consanguinitatis dispensatione Romana in forma commissoria, Oratores ante commissionis exsecutionem inter se habuerunt copulam carnalem, et bona fide Matrimonium contraxerunt Formula petendi ab Ordinario dispensationem super tertio et quarto gradu consanguinitatis ad contrahendum Matrimonium Formula petendi dispensationem super impedimento affinitatis

Formula petendi dispensationem super primo affinitatis gradu

[ocr errors]
[ocr errors]

828

829

830

830

Formula processus informatorii ad commissorium in causa praedictae dispensationis 831 Formula petendi dispensationem super impedimento cognationis spiritualis. Formula petendi dispensationem super impedimento publicae honestatis

832

832

Formula petendi dispensationem super impedimento criminis .

833

Formula supplicationis pro perinde valere ob impedimentum novum, contracto iam Matrimonio detectum

833

834

Formula supplicationis pro perinde valere ob copulam post obtentas, sed ante exsecutioni mandatas litteras habitam Formula petendi authorizationem ad assistendum Matrimonio in casu dubii domicilii Formula consulendi Episcopum circa sepulturam 836 Formula petendi indulgentias Formula petendi indulgentiarum renovationem 837

[ocr errors]
[ocr errors]

835

837

PRECES MATUTINAE.

Dum evigilas vel excitaris: Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Benedicta sit sancta et individua Trinitas, nunc et semper et per infinita saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, qui creavit me; gloria Filio, qui redemit me; gloria Spiritui sancto qui sanctificavit me.

Dum surgis forma signum crucis, et dic: In nomine Domini nostri Jesu Christi surgo; ipse mihi benedicat, regat et custodiat me, et ad vitam perducat aeternam. Amen.

Dum vestes induis: Redde mihi, Pater aeterne, et conserva in me vestem innocentiae, quam in Baptismate recepi, ne paradiso coelesti excludar. Amen.

Indue me, Jesu Christe, rex gloriae, fragrantibus virtutum tuarum vestimentis, humilitatis scilicet, patientiae, caritatis et castitatis, ut Patris coelestis obtineam benedictionem. Amen.

Orna me, Spiritus sancte, toga polymita donorum tuorum, ut in oculis tuis gratiam inveniam. Amen.

Actus fidei. Firmiter credo et profiteor quidquid Christus docuit, Apostoli praedicarunt, et sancta romana ecclesia credendum proponit; quia tu, Domine, revelasti, veritas aeterna et infallibilis, atque in hac fide et pro hac fide vivere et mori volo et statuo.

Actus spei. Spero in te et a te, mi Deus, gratiam, gloriam et omnia salutis media; potes enim dare, quia omnipotens es; vis etiam, quia infinite misericors es; dabis autem, quia sicut de promissis Manuale sacerdotum. (Editio VI.)

1

tuis, ita etiam de fidelitate tua aeterna persuasum mihi est.

me;

Actus caritatis. O mi Deus! amo te, quia amasti sed vel ideo potissimum super omnia amo te, et proximum quemvis propter te, quia tu, summum, unicum et infinitum bonum, omni amore es dignissimus.

Actus contritionis. Amantissime Pater! de omnibus peccatis meis doleo ex toto corde meo, quia te, Deum meum, infinitum bonum meum, iis tam turpiter offendi. »Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus, supplicanti parce Deus.<<

Indutus aspergas te aqua lustrali, et omni, qua potes, devotione, genuflexus has recites preces:

1. O mi Deus! spes, desiderium, amor! ameris, glorificeris ab omnibus, in omnibus, super omnia, in aeternum. Adoro et veneror te, o sanctissima Trinitas! te glorifico, laudo, benedico, ac me ante thronum maiestatis tuae humillime prosterno. Quam bonus hucusque erga me fuisti! Tibi gratias ago pro universis beneficiis tuis, ac praesertim quod me hac nocte custodieris et conservaveris. Quot eheu! hac nocte e cubili suo ad tuum tribunal indeque ad inferos rapti sunt!

2. O Pater aeterne! Tibi me totum, et animae vires et corporis sensus, et omnia, quae sum et quae habeo, offero. Suscipe, mi Pater, hos novae diei primos amores eosque incendio amoris Filii tui meritisque coniunge.,,Quid enim mihi est in coelo, et a te quid volui super terram, Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum." Ps. 72.

3. Ecce, mi amantissime Jesu! te aspirante firmiter statuo, ardenti corde viam mandatorum tuorum currere, probi sacerdotis partes explere, consueta pietatis officia devote obire, virtutem et praesertim puritatem sectari, universa denique et singula in

nomine tuo facere et pati. »Utinam dirigantur viae meae ad custodiendas iustificationes tuas !<< Ps. 118. 4. O mi Deus, quem amo super omnia! da mihi, servo tuo, cor docile, ut tuam voluntatem hodie in omnibus fideliter impleam; protege me, amantissime Pater, et custodi me ab omni peccato. Malo mori, quam illud peccatum.... iterum committere. Tu, precor, in tot periculis vacillantem praesens robora, qui spopondisti:,,Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem." (Ps. 90.) 5. Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, per te coepta finiatur.

et

O Domina mea, sancta Maria, Mater Dei ac mea, me in tuam benedictam fidem ac singularem custodiam et in sinum misericordiae tuae, hodie et quotidie, et in hora exitus mei, animam meam et corpus meum commendo. Omnem spem et consolationem meam, omnes angustias et miserias meas, vitam et finem vitae meae tibi committo, ut per tuam sanctissimam intercessionem, et per merita tua omnia mea dirigantur et disponantur opera secundum tuam tuique filii voluntatem. Amen.

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna hodie illumina, custodi, rege et guberna.

Adeste mihi, o beatorum spirituum agmina; praesertim vos, patroni mei N. N., piis precibus vestris ac meritis servate me a malis et adiuvate in omnibus bonis. Amen.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

His precibus absolutis, antequam animus in alia negotia distrahatur, sacerdos virtutis et perfectionis studiosus, continuo ad meditationem se accingit. Teste enim Climaco meditatio mater est et regina, cibus et fons virtutis, ministra gratiae et

profectus omnis auctrix. Si video, inquit S. Chrysostomus, hominem in meditando remissum, nec id quidquam pensi habere, eius animam pertenuis virtutis perpaucisque Dei donis ornatam esse coniicio. Illíus rationem subiicit S. Augustinus, dicens: ,,recte novit vivere, qui recte novit orare." Nec adeo mirum, esse tantum in meditatione momentum; hac enim destitutus religiosus, (idem dicendum de sacerdote), teste S. Thoma, est veluti miles sine armis, cum et lumina ei desint et pii motus ad conservandum spiritum maxime necessarii, Quare ut meditationem uberrimo cum fructu instituat, et facilis meditandi methodus, et nonnullae meditationum materiae subiiciendae visae sunt.

Meditandi methodus.

Quum ars meditandi pertineat ad scientiam Sanctorum, quae non tam praeceptis ac doctrinis hominum, quam unctione Spiritus sancti a bonae voluntatis desiderio constat, quicunque vere cupit magno cum fructu meditari, hanc gratiam ardenter et assidue petat dicendo: ,,Domine, doce me orare, doce meditari." Ex nostra parte ad hanc gratiam accedat opportet conatus serius, quo ea omnia praestamus et observamus, quae ante meditationem, in ipsa meditatione et post ipsam sunt praestanda. Quae ante meditationem servanda sunt, continentur sub nomine praeparationis.

Praeparatio duplex est, remota et proxima.

Remota praeparatio consistit in vero et sincero desiderio proficiendi in vita spirituali; nihilque aliud est, quam animi talis comparatio, quae ad recte meditandum disponit, removendo scilicet obstacula et adhibendo adiumenta.

Proxima praeparatio ex doctrina S. Ignatii haec fere complectitur: 1o ut pridie materiam meditationis matutinae attente legamus vel audiamus observando, quinam fructus pro praesenti animae nostrae statu ex ista meditatione sit decerpendus; 20 ut iam in lecto decumbentes ante somnum bre

« PreviousContinue »