Page images
PDF
EPUB

limitantur, appositis notis, quas ex Romano exemplari sumpsi, inserendam existimavi.

Ratisbonae in Seminario S. Wolfgangi Idib. Maii MDCCCLXXI.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

penultima loco dioecesis lege dioecesi.
31 loco Maitre lege Maistre.

8

,, prascribitur lege praescribitur. 1 notae loco Aequiritur lege Acquiritur. 26 loco cathechumenorum lege catechumenorum. ultima notae loco reliquae lege reliquiae. 29 a verbulo De nova linea debet incipere,

[blocks in formation]

I. De fine vocationis ad statum sacerdotalem
II. De beneficio vocationis ad statum sacer-

dotalem .

III. De peccato, morte, iudicio et inferno sa

Praeparationes ad Missam .

cerdotis .

IV. De fervore et' zelo sacerdotali

V. De perfectione sacerdoti propria VI. De virtutibus internis sacerdotis VII. De virtutibus externis sacerdotis VIII. De virtutibus sacerdotis unitivis IX. De SS. Eucharistiae Sacramento

X. Meditationes pro solemnioribus festis

Gratiarum actiones post Missam

Preces in visitatione SS. Sacramenti persolvendae .

Preces ante et post sacramentalem Confes

sionem persolvendae

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

110

140

164

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ad renovandam gratiam ordinationis 228 parochi

concionatoris et catechistae

[ocr errors]

ante et post cuiusvis Sacramenti ad-
ministrationem

229 231

232 et 233

ante et post administrationem Baptismi 233 ante et post confessiones

235

ante et post administr. extr. Unctionis 236 ante et post visitationem infirmorum 237

PARS II.

LITURGICA ET PASTORALIS.

I. DE CELEBRATIONE SS. MISSAE SACRIFICII.

[blocks in formation]

4) De Missis defunctorum

288

Conspectus eorum, quae in Missis voti

vis et de Requiem servanda sunt 295

II. Conspectus caeremoniarum Missae pri

vatae

III. Ritus celebrandi Missam privatam

IV. Ritus celebrandi Missam solemnem
V. De Missa Pontificali solemni, non prae-

sente SS. Sacramento

297

307

€ 337

352

VI. De Missa Pontificali solemni, praesente

SS. Sacramento

VII. De Missa, quae sine cantu ab Episcopo

celebratur

[ocr errors]

Pag.

361

. 361

VIII. De Missa solemni, quae coram Episcopo celebratur extra ecclesiam cathedralem . 362

II. DE SS. SACRAMENTORUM ADMINI

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

III. Variae instructiones ex theologia morali 406 1) De modo poenitentem practice disponendi ad dolorem de peccatis

406 2) De absolutione danda, differenda, neganda 410 3) De modo agendi cum consuetudinariis et

recidivis

4) De modo agendi cum iis, qui versantur in occasione proxima peccati

.

5) Quid incumbat confessario eorum, qui ad restitutionem sunt obligati

6) De modo agendi cum scrupulosis

7) De modo agendi cum nupturientibus

413

: 418

422

425

427

8) De dispensatione et commutatione votorum 432 9) De facultatibus tempore iubilaei confes

sariis concedi solitis

10) De reservatione casuum

Elenchus casuum reservatorum

Bulla Apostolicae Sedis

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4) Forma absolutionis a suspensione vel ab

472

474

interdicto, extra vel intra Confessionem 474 5) Forma dispensationis super irregularitate 475 V. Formae commutationis et dispensationis vo

[ocr errors]

torum et impedimentorum Matrimonii 475 1) Formula dilationis simplicis voti religionis 476 2) Formula absolutionis a transgressione simplicis voti religionis

[ocr errors]

3) Formula absolutionis a transgressione voti

476

castitatis

476

4) Formula commutationis voti simplicis religionis

477

477

5) Formula commutationis voti castitatis
6) Formula commutationis voti simplicis ca-
stitatis et religionis

477

7) Formula commutationis votorum peregrinationis Sedi Apostolicae reservatorum 478 8) Formula dispensandi super impedimento

occulto affinitatis proveniente ex copula
illicita, ad contrahendum

9) Formula dispensationis super impedimento
primi affinitatis gradus ex copula illicita,
ad remanendum

10) Formula dispensationis eorum, qui peten-
tes dispensationem a Dataria super impe-
dimento publico, tacuerunt impedimentum
occultum ad contrahendum
11) Formula absolutionis et dispensationis eo-
rum, qui vigore dispensationis a Dataria
obreptitie vel subreptitie obtentae super

[ocr errors]

478

479

479

« PreviousContinue »