Page images
PDF
EPUB

Pneumatomachi reprehenduntur, 262
Portæ mortis pluribus modis accipi possunt, 111.
Potentiæ ultrices apud inferos, 104.
Præcepti evangelici severitas, 93.
Præmia cœlestia, 136, 152, 215.

Præsentia Dei credita excludit peccatum, 253.
Precandi egregia præcepta, 146.

Preces sanctorum peccatoribus utiles, 256, 257. Pressuræ piis accidunt, impiis autem flagella, 97. Proverbium hyperbolicum (ex Matth xvu, 19), 205. Psalmi II, IX, XX, XXI, XLIV, LXXI, nonnisi de Christo loquuntur, 93, 106, 131, 198, 253. Cosmas Indicopleusta aliique addunt etiam psalm. viu et cix, ibidem. Psalmi xut versiculos tres sepulcrum palens, etc., legebant Cyrillus, Diodorus, Theodorus. Sanctus quoque Augustinus eos recitat in genuino Speculo, cap. 51. Maximi momenti est codex Græcus Vat., omnium antiquissimus, in quo item leguntur. Sed plura nos diximus in adn. Nam divum Paulum hos versiculos in aliquo potius legisse pleniore codice, cujusmodi est Vaticanus, quam ex variis dissitisque SS. Bibliorum locis carpsisse et coadunasse, multo facillime credendum est, 121. Psalmi xv versiculum 4 Cyrilius interrogative legebat, 124. Item v. 4, ps. xvni. Psalmi xxx, 12, lectio παρ' ἐχθροῖς, non παρ' ἐχθροὺς, apud Cyrillum, 142, v. adn. Psalmi xc versiculus 9, et seqq. ab Arianis, et quidem ab Eusebio Cæsariensi, prave intellectus, 262 cum adnot., et 265. (Confer Cyrillum etiam in comm. ad Luc., 119.) Psalmo xxxvu, 8, Cyrillus legebat fox, anima, pro fúa, lumbi, 175, cum adn. Psalmo XXXIX, 7, sequitur lectionem oua, corpus, Cyrillus, pro ὦτα, aurem, 181. Εt v. 9, κοιλίας, ventris, pro καρδίας, cordis, 183. Psalmo XLI, 3, Cyrillus videtur legisse [ontem pro fortem, 189. Psalmorum libri quinque, 90, 189. Psalmorum omnium auctorem esse Davidem, sententia melior dicitur, 89. Psalmus a cantico differt, 89.Item 289, Psalmus ad intellectum quid sit, 144 et n. Puritas non operis tantum sed etiam mentis necessaria, 132, 135, 137. Psalterii instrumenti descriptio, 88.

R

Reges pastores Egyptiorum non fuerunt Hebræi, 272. Resurrectio corporum, 11, 223.

Rhapsaces Hierosolymis oriundus, ac deinde apostala, ideoque linguæ patriæ peritus, 225.

S

Sacerdos qui indignos altarı admovet, manus peccatoris est, 162.

Sacrificia vetera conscientiam non expiabant, 98. Sadoleti cardinalis excerptum ex ejus opusculo inedito de peccato originali, 221, 222.

Salomonis ingratus in Deum animus, 3.
Sapientiæ liber citatur a Cyrillo, 117, 139.

Sapientiæ mundana vituperatio, 113, 119, 135, 234. entia in hominibus est insubstantiva, in Deo non 147.

1, âna, aliquando pro firmiter, 231. Sic Itali dia volta per sempre, et Galli, une fois pour toutes. 1m pro pluribus, 272.

Septuaginta Interpretes non legem solum, veruta elism Psalmos transtulerunt, 87

Sessio, de Christo, pro potestate ac majestate, 107. Silere a bonis (xxxvi, 3) euphemismus, pro silere a malis, 178.

Sion, specula, res superna et cœlestis, 109, 216, 261. Σωτηρία lectio pro ἔπαινος, 212.

Spes Christianorum cœlestis civitas, 261. (Id sæpe inculcat etiam S. Augustinus.)

Spiritus ponitur interdum pro cogitatione, anima, conscientia, 142.

Spiritus saneli divinitas, 126, 261. Spiritus sancti processio etiam a Filio, 203, 267.

Substantia pro exspectatione, 180. Hine Paulus fides sperandarum substantia, de quo texta nos diximus in adnotationibus ad Nicephorum, 28.

Superstitionum reliquiæ inter Christianos, 240. Symmachi Græca editio Bibliorum citatur, 120, 150, 180, 190, 195, 196, 204, 212, 214, 235, 238, 216, 218. lectum a Cyrillo pro, 240 adn.

T

Tempora verborum permutantur in SS. Bibliis, 97 et al. • Téppers delectationes, non verbum répets delectabis, legebat Cyrillus, 235.

Tharsis creditur Ethiopiæ quædam pars, 211, 252. Thecon nomen proprium viri, non patrium Thecouites, 94, si sana lectio est.

Timere dictum interdum pro admirari, stupere, 151. Timoris servilis utilitas, 164.

Torcularia, in Psalmis, pro ecclesiis vel altaribus, 105. Trinitatis divinæ et simul unitatis indicium dant verha (in ps. LXVI, 8): Benedicat nos Deus Deus noster, benedicat nos Deus, 239.

[ocr errors]

Tropologicus sensus, 255.

Turtures dicuntur sacri doctores, quia vocalissimi, 260. U

Unicus, pro dilecto, 157.

V

Vigilia nocturnæ sanctorum, 101, 160.
Virgo Θεοτόκος, 230.

Vitæ Christianæ descriptio, 152; mundanæ, 180. Vivere dictum aliquando pro viribus pollere, 177. Voluntas Dei vitæ nostræ summa regula, 3. Voluntates duæ in Christo, 248.

Voluptatis detestatio, 90, 91, 95, 100, 102, 108, 117, 142, 151, 153, 160, 165, 170, 174, 175, 251, 237, 240, 267.

X

Eevilɛobat verbi duplex sensus, mirari et peregrinari. Cyrillus, 237, et vetus Itala Lat. sequuntur priorem sensum in Epist. I Petri iv, 12.

Xenocratis fragmentum ex ejus deperdito libro A80γνώμων, 272.

Z Zelus Dei cujusmodi sit, 272.

[blocks in formation]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
« PreviousContinue »