Page images
PDF
EPUB

Bible N.T. Gospels. Latin (Old Latin)

Codex f Corbeiensis

sive

Qvatuor evangelia

ante Hieronymum latine translata.

E codice membranaceo qvinto vel sexto sæculo, ut videtur, scripto,

[blocks in formation]

SATHER

852552 сь 1887

[blocks in formation]

In >Evangeliario qvadruplice<, a Josepho Blanchino,

Romæ 1749, edito, ad calcem ad sinistram continetur evangelium secundum Matthæum ex codice f1 Corbeiensi olim Parisiensi nunc Petropolitano *). Sed qvum hic codex solum evangelium sec. Matthæum contineat, opus Blanchini non evangeliarium qvadruplex, sed tantummodo evangelium triplex est, qvod tria cetera evangelia: Marc. Luc. Joh. attinet, qvum loco textus qvarti nonnisi aliqvot lectiones variantes codicis f2 Corbeiensis ab evangelio Johannis ineunte per evangelium Lucæ et usqve ad evangelium Marci exiens insunt.

»

Et in Bibliorum sacrorum latinis versionibus antiqvis« a Petro Sabatario, Parisiis 1751, editis tom. 3 insunt qvoqve aliqvot lectiones variantes huius codicis f2 Corbeiensis a medio capitis undecimi evangelii sec. Matthæum usqve ad finem evangeliorum. Mentio de hoc codice f Corbeiensi qvoqve facta est (Pag. 661) in Johannis Salomonis Semleri appendice (Halæ 1764) ad eius editionem prolegomenorum Novi Testamenti, editore Johanne Jacobo Wetstenio (Amstelodami 1751). Hoc in appendice qvoque aliqvot lectiones variantes annotatæ sunt. Deniqve mentio huiusce codicis facta est in Leonis Ziegleri libro die lateinischen Bibelübersetzungen«, Monachi 1879 pag. 108. Autumno 1885, qvum mihi Parisiis commoranti copia data esset huius codicis examinandi, eum non parvi momenti esse ad res criticas textus Novi Testamenti et ad cognitionem latinitatis vulgaris eamqve ob causam dignum qvod textu completo prodiret putavi, qvare eum edere decrevi.

Desiderandum sane erat, ut princeps editio huius antiqvissimi magni momenti codicis meliore in habitu, litera ad literam, versu ad versum, columna ad columnam, pagina ad paginam codicis respondente, prodire potuisset. Sed eiusmodi editio opus grande 380

*) Editus erat a J. Martianæo, Parisiis 1695, et denuo ab editore opusculi huius, Christianiæ 1882.

paginarum fuisset, et qvum tantummodo breve tempus commorandi Parisiis mihi esset, et exigua in regione nostra facultas opus tam grande et sumptuosum edendi reperiretur, faciendum mihi nihil aliud erat, qvam ut hunc codicem Parisiis cum editione Vulgata conferrem et textum codicis eadem ex collatione mea, denuo autumno 1886, breviter me iterum Parisiis commorante, perlustrata, in libro parvi pretii, codicis literis et scribendi compendiis accurate expressis, sed scriptione continua dissoluta, ederem, qvod mihi satis difficile erat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Codex hic membranaceus, cui nomen est tx monasterio inclito Corbeiensi prope Ambianos in Gallia septentrionali, ubi olim asservatus fuit, olim No. 195, nunc in bibliotheca Parisiensi, olim Regia, deinde Imperiali, nunc »> Nationali<«< No. 17225 signatus est. Scriptura est continua literis uncialibus, pulchris rotundis, antiquissimis. Folia 190 sunt, 28 cm. alta, 25 cm. lata; in interioribus lateribus foliorum scriptura a tempore edace sæpe pæne abrasa est. Qvæque pagina habet binas columnas, in quaque columna 24 versus insunt. Specimen Scripturæ hic adposita est; hoc poterat melius esse, sed formam tamen et magnitudinem scripturæ demonstrat. Scripturæ codicis nonnulla est similitudo cum Pentateucho Lugdunensi, ab Ulixe Roberto, Parisiis 1881, edito.

[blocks in formation]

V

Codex evangelia qvatuor hoc ordine: Matth. Joh. Luc. Marc. continet ex consvetudine plurium codicum antiqvissimorum, consentiente Tertulliano. Folia aliqvot prima mediaqve partim deperdita partim lacerata sunt, qvam ob rem Matth. 1,1-11,6; Joh. 17,15-18,9; 20,22-21,8; Luc. 9,48-10,21; 11,45-12,6; et versus et verba aliqvot in Matth. c. 11; Marc. c. 9 et c. 16 desunt.

[ocr errors]

Evangelia qvatuor hoc in codice ex consvetudine codicum aliorum antiqvissimorum in »breves (T17λovs) vel capita divisa sunt: Matth. in 74, (primis 35 parteqve 36 deperditis), Joh. in 35 (36?) Luc. in 79 et Marc. in 46 (47 ?); primus cuiuslibet capitis versus literis rubris scriptus est litera initiali magna extra columnam posita. Numeri horum capitum hac in editione positi sunt. Capita (breves) quoque in sectiones, satis temere, ut videtur, divisa sunt. Hæ sectiones hac in editione tantummodo prima litera ineunte magna et spatio et puncto (.) signatæ et disjunctæ sunt ad volumen editionis non augendum. Specimen codicis fol. 4 b, Matth. 12,48-13,8 (pag. 3 editionis) dabimus: evangelium

[blocks in formation]

Insunt in foliis 1-40 reliqvia textus evangelii secundum Matthæum; in foliis 41, 42 inest argumentum vel index capitum

« PreviousContinue »