Page images
PDF
EPUB

peris habebit tantum Memoriam. Si vero post Festum Duplex, et supra, aut post diem Octavam Solemnissimam, aut Solemnem; nulla de illo fiet Memoria in primis Vesperis.

6. De Festo Trium Lectionum fiet Memoria in Vesperis, et in Laudibus, quando in Feria quarta Cinerum, et deinceps usque ad Cœnam Domini exclusive, aut in Vigilia Pentecostes evenerit. Si vero inciderit in Dominicam, aut in Feriam, in qua est legenda Historia, aut Homilia Dominicalis, aut in diebus Rogationum; fiet tunc Memoria illius, quando transferri non potest. Idem observabitur iufra Octavas Simplices, et in Jejuniis Quatuor Temporum Septembris. Idem et in Feriis tertiis, cum de B. Dominico; et in quintis, cum de SS. Sacramento; et Sabbatis, cum de B. Virgine agendum cst. In Feriis autem quartis, vel aliis, in quibus potest agi de Sancto Ordinis, quid faciendum sit de Festo Trium Lectionum in illis Feriis incidente, dicetur infra S. XVII. num. 4. 5. et 7.

7. Omittitur Festum Trium Lectionum, et ejus Memoria, quando transferri non potest, si evenerit in Cœna Domini, et deinceps usque ad Dominicam in Albis inclusive; aut in diebus Ascensionis, Pentecostes, Trinitatis, et Corporis Christi, usque ad eorum Octavas inclusive.

8. Si contingat Festum Duplex, et supra, propter eorum multitudinem tunc temporis occurrentem, transferri, aut ex approbata consuctudine Provinciarum, aut locorum celebrari in die Festi Trium Lectionum, quod transferri non potest; fiat de Festo Trium Lectionum Memoria in primis Vesperis, et Laudibus. Idem intelligitur de hujusmodi Festo incidente in Octavas Solemnes exceptis Octavis Solemnibus Ascensionis, et Trinitatis, in quibus Memoria

de Festo Trium Lectionum omittitur, ut num. præcedenti dictum est. Imo si contingat aliquo anno ita impediri Festa Trium Lectionum, ut propter supervenientes majores Festivitates, nec propriis diebus celebrari, nec ulterius transferri possint; fiat de ipsis Memoria in primis Vesperis, et Laudibus Festi, etiam totius Duplicis, quod celebrabitur illa die, quæ Festo Trium Lectionum debebatur; nisi Festivitates supervenientes sint ex supra exceptis, in quibus nec Memoria fit de Festo Trium Lectionum.

9. Si in Feria sexta quæ pro dicenda Homilia Dominicali primo loco assignatur supra §. VI. num. 2. evenerit Festum Trium Lectionum, impedita intelligatur pro dicenda Homilia, et fiat de Festo si tamen Feria secunda, vel quarta, postea assignata, hujusmodi impedimentum non habuerit. Quod ad Feriam tertiam, vel quintam, vel Sabbatum nequit extendi; quia in istis Feriis numquam potest de Festis Trium Lectionum fieri Officium; sed hæc cedunt Officiis Votivis destinatis pro dictis Feriis possunt tamen celebrari in Feria secunda, vel quarta, ut infra §. XVII. fusius declarabitur.

:

[blocks in formation]

tempus Paschale) et in quolibet eorum tres Psalmi cum tribus Antiphonis, Versiculo, tribus Lectionibus, et totidem Responsoriis dicantur, quæ omnia, vel ex propriis locis, vel ex Communi desumenda sunt. Canticum, Te Deum, semper dicatur, nisi a Septuagesima, usque ad Dominicam in Ramis Palmarum; et tunc loco ejus, nonum Responsorium repetatur usque ad Versum exclusive.

3. Tempore Paschali dicuntur tantum tres Psalmi, et una Antiphona super eos; Versiculus, tres Lectiones, et tria Responsoria: Cætera vero, ut in Communiillius temporis notatum fuerit. Antiphona, Responsoria, et Versiculi cum Alleluia dicantur. Ad Benedicamus Domino addatur duplex Alleluia.

4. In Laudibus dicuntur quinque Antiphonæ, singulæ ad singulos Psalmos. In Prima, et in Completorio utriusque diei, dicuntur Preces. In secundis Vesperis sola prima Antiphona Laudum dicitur super Psalmos, qui semper de Communi petantur; præterquam in Festis Sanctorum infra Octavas Nativitatis Domini, ubi quinque Psalmi, et Antiphona erunt de Nativitate. Semper dicatur Officium quotidianum Beatæ Virginis, nisi celebretur infra Octavas solemnes, et supra. 5 Festa Simplicia occurrentia in Dominica in Ramis Palmarum, et deinceps usque ad Feriam quartam immediate sequentem, si non possint transferri, ut regulariter contingit, illo anno solam habebunt Memoriam in utrisque Vesperis, et in Laudibus Feria vero quarta, solum in primis Vesperis, et Laudibus.

:

[blocks in formation]

præcedenti impediatur, habebit Antiphonam propriam, vel ex Communi desumptam, super quinque Psalmos (qui crunt de Feria currente, vel de festo præcedenti, vel de Octava, si infra eam celebretur) et post Capitulum, Responsorium cum Versu, et Gloria Patri, etc. etiamsi veniat post Dominicam in Passione. Dimittuntur Preces in Completorio, et in Prima; et Officium quotidianum beatæ Virginis Canticum, Te Deum, semper dicitur. In reliquis servetur ordo Festi Simplicis.

2. Si in Dominica occurrerit, dicitur semper in Prima Symbolum S. Athanasii, Quicumque vult salvus esse, elc.

1. I

S. XVI.

De Festo toto Duplici. Festo toto Duplici, sive de tempore (etiam in Circumcisione Domini) sive de Sanctis, ad primas Vesperas dicuntur hi Psalmi: Laudate, pueri : Laudate Dominum, omnes: Lauda, anima mea: Laudate Dominum, quoniam : Lauda Jerusalem : ut in Communi Apostolorum pro primis Vesperis: præterquam in Festis Commemorationis Dominice Passionis ; Quinque Vulnerum D. N. J. C., et Compassionis beatæ Mariæ Virginis, in Sabbato sancto et in Vigilia Pentecostes. Una sola Antiphona dicitur super Psalmos: excipitur Vigilia Nativitatis Domini, in qua erunt quinque Antiphona. Post Capitulum dicatur Responsorium,etc. ut dictum est in Festo Duplici S. præcedenti num. 1. Item Antiphona integra dicitur ante, et post Cantica Magnificat, et Benedictus,

2. Si in die Dominica de eo fiat Officium, in Prima dimittitur Symbolum S. Athanasii : excepto festo SS. Trinitatis, in quo dicitur. Responsoria Horarum, etiam extra tempus Paschale, dicuntur cum duplici Alleluia, præterquam a Septuagesima us

que ad Pascha. In secundis Vesperis sola prima Antiphona Laudum super Psalmos dicatur, excepto Festo Nativitatis Domini, et sequentibus, juxta quod ibi

notatur.

S. XVII.

De Festis Votivis, vel quæ cclebrantur per Hebdomadam.

NIBUS Sabbatis totius anni, 0 præterquam in Quadragesima, et jejuniis Quatuor Temporum, et infra Octavas, et in Octavis, tam de tempore, quam de Sanctis, de quibus Octavis fit totum Officium; et in Festis Simplicibus, et supra ; et in Vigiliis quæ habent Missas proprias; et quando Historia, vel Homilia Dominicalis legi non posset alio die, nisi in Sabbato; fiat Officium de B. Virgine Maria. Et tunc tam in Choro, quam extra, tenentur Fratres dicere ante Matutinum quindecim Psalmos Graduales modo, et ordine, suo loco notatis.

2. In omnibus tertiis Feriis per totum annum, præterquam in Feria tertia proxime Vigiliam Nativitatis Domini antecedente, et deinceps usque ad diem Octavam Epiphaniæ inclusive: et in Quadragesima usque ad Octavam Pasche inclusive, in tertia Feria Rogationum, et deinceps usque ad Octavam Corporis Christi inclusive; et infra Octavas omnes, et in Octavis, de quibus fit totum Officium; et in omnibus Festis Simplicibus, et supra, et in Vigilis, quæ habent proprium Officium, vel Missam; et quando Homilia, vel Historia Dominicalis juxta Rubricas illo die est recitanda: fiat Officium de B. P.N. Dominico.

5 In omnibus quintis Feriis per totum annum, exceptis temporibus, quæ supra num. præcedenti pro Officio de Beato Dominico in Feria tertia excepta sunt, fiat Officium de Corpore Christi.

4. In omnibus Conventibus,

ubi viget studium Artium, simul et Theologiæ (dummodo tali die ex consuetudine, vel privilegio non celebretur Officium de alio Sancto Ordinis nostri) singulis quartis Feriis fiat Officium de S. Thoma Aquinate: exceptis temporibus supra expressis, in quibus non fit Sabbato Officium de beata Maria, et in Feria tertia de beato Dominico. Excipitur etiam casus, quando in eadem Feria quarta occurrit Festum Sancti Trium Lectionum, quod infra quindecim dies non posset transferri: quia in eo casu fiet de Festo Trium Lectionù cum Memoria sancti Thomæ. Festa vero Trium Lectionum, quæ suo die celcbrari non possunt, non sunt transferenda in Feriam quartam ; ita ut propter hoc impediatur fieri in illa Officium de S. Thoma.

5. Ex consuetudine antiqua, et approbata aliquarum Provinciarum, vel Conventuum, in illis fit Feria quarta, vel in alia Feria, Officium de aliquo Sancto Ordinis nostri : quæ consuetudo servanda est; exceptis temporibus supra expressis numero præcedenti pro Officio de S. Thoma in Feria quarta. Dum autem Feria quarta in hujusmodi Conventibus celebrari contigerit de alio Sancto Ordinis, fiat Memoria de S. Thoma, si in illis vigeat Studium Artium, simul et Theologiæ.

6. Quando propter impedimentum aliquod ex assignatis, prædicta Officia beatæ Mariæ in Sabbato, beati Dominici in Feria tertia, Corporis Christi in Feria quinta, et B. Thomæ, vel alterius Sancti Ordinis in Feria quarta intermittuntur, facienda est Memoria de ipsis, ut dicetur infra §. XXXII. num 7.

7. Ex speciali concessione Clementis Pape X. sub die 19. Septembris 1674. recitari potest in toto Ordine Officium de S. Vincentio Ferrerio sub ritu Trium

Lectionum semel in mense, hoc est, prima Feria secunda, non impedita tamen alio simili Festo Trium Lectionum ejusdem Ordinis et impeditis omnibus prædictis secundis Feriis illius mensis, tunc recitari poterit prima Feria sexta ejusdem mensis, pariter non impedita, ut supra. Hujusmodi autem Feriæ secundæ, vel sextæ non dicuntur impeditæ, quia in ipsas sit transferendum aliquod Festum Trium Lectionum, quod suo proprio die celebrari non potuit: sicut supra num. 4. pro Officio de S. Thoma in Feria quarta dictum est. Quod si in nulla Feria secunda, vel sexta mensis possit de S. Vincentio Officium ficri; nec de ipso Memoria aliqua est facienda in tali mense.

Officia hujusmodi Votiva terminantur in Nona. In Matutinis dicitur Canticum Te Deum, extra Septuagesimam; infra tamen eam loco Cantici præfati repetitur ultimum Responsorium usque ad Versum exclusive : et similiter tempore Paschali in Vesperis, et Laudibus dicitur Benedicamus Domino, cum duplici Alleluia.

S. XVIII.

[merged small][ocr errors][merged small]

nis Baptistæ, Apostolorum Petri, et Pauli, Laurentii Martyris, Martini Confessoris, Michaelis Archangeli, S. Mariæ Magdalenæ, et (ex nova concessione Apostolica) S. Catharina Virginis, et Martyris, et S. Francisci de Assisio Confessoris: similiter ex variis concessionibus Apostolicis omnium, et singulorum Sanctorum Ordinis nostri, qui Solemni Canonizationis ritu fastis Ecclesiæ adscripti sunt, videlicet: Petri Martyris, Pii Papæ, et Confessoris, Antonini, Vincentii, Hyacinthi,Raymundi, Ludovici Confessorum, Catharinæ de Ricciis, Catharina Senensis, Agnetis, a monte Politiano et Rosa Limanæ, Virginum.

5. Octavæ Trium Lectionum sunt Sanctorum Stephani Protomartyris, Joannis Evangelista, et Innocentum.

6. Octavæ de sola Memoria sunt, Sanctorum Andreæ Apostoli, Vincentii Martyris, et Joseph Confessoris.

7. Abstinendum tamen omnino est a celebratione Octavarum, tam Dedicationis Ecclesiæ Matricis, quam et Patroni loci, aut Titularis Ecclesiæ; nisi super hoc speciale Decretum Sedis Apostolicæ, vel Sacræ Rituum Congregationis habeatur, et per Capitulum Generale sic constitulum fuerit.

1.

S. XIX.

De Octavis cum sela Memeria. CTAVE de sola Memoria di

Ο cuntur, quia in eis non fit aliud Officium, quam sola Memoria in Vesperis, et Laudibus. Hujusmodi autem Octava terminantur per Memoriam in Laudibus diei Octava.

2. Dimittitur hæc Memoria, si in diebus infra Octavam occurrant Festa Duplicia, et supra, aut Octava Solemnes, et supra. Ipsius autem dici Octava semper fiat Memoria, etiam in Festo Duplici, et supra, præterquam, in utrisque Vesperis, et Laudi

*****

[blocks in formation]

2. In diebus infra Octavam : Ad Matutinum, Invitatorium, ut suis locis est notatum, Hymnus, et Psalmi sicut in Festo: una tantum Antiphona super Psalmos, incipiendo a Prima Nocturnorum Festi, et sic deinceps quot fuerint necessariæ pro sequentibus diebus. Tres tantum Lectiones, quarum duæ priores crunt de Scriptura, vel de Homilia Feriæ currentis (ut in Quadragesima, diebus Rogationum, et QuatuorTemporum Adventus, et Septembris) et tertia erit de gestis, et vita Sancti, aut de aliquo Sermone Sancto

rum. Versiculus ante Lectiones, et tria Responsoria de Festo sccundum ordinem, quo Historia Dominicalis dividitur per Ferias, ut dictum est §. VII. n. 1. Canticum Te Deum, quotidie dicatur, præterquam infra Septuagesimam, et tunc loco ejus repetitur ultimum Responsorium usque ad Versum exclusive.

3. In Laudibus, prima tantum Antiphona super Psalmos; Capitulum, Hymnus, et Versiculus, sicut in Festo. Ad Benedictus, Antiphona, quæ ibi notatur. Ad Primam, et Completorium dicuntur Preces, Responsoria Horarum absque Alleluia, præterquam tempore Paschali, et cum celebratur de die Octava Simplici infra Octavas Solemnes. In Vesperis Antiphona ad Magnificat, quæ suo loco signatur. Reliqua omnia sicut in principali

Festo.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »