Page images
PDF
EPUB

:

in Festis Pentecostes, et Corpo ris Christi, usque ad eorum Octavas, et in utrisque Vespe ris, et Laudibus Festorum Ascensionis, et Assumptionis B. Mariæ in quibus de Octavis Simplicibus nulla fit Memoria: infra Octavam tamen Corporis Christi fit Memoria Octavarum S. Joannis Baptistæ, et SS.Apos. tolorum Petri, et Pauli, ut infra dicetur S. XXIII. n. 1.

7 Similiter hujusmodi Octavarum Simplicium fiet Memoria, si evenerint infra Octavas Solemnes. Si tamen infra has dies Octava Simplex evenerit, fiat Officium de die Octava Simplici; etiamsi fuerit dies Domiaica infra illas Octavas. Excipi. tur, si evenerit infra Octavam Ascensionis; nam tunc non fit Officium de die Octava Simplici alicujus Sancti, sed de ea fiat sola Memoria.

In Sabbatis infra has Octavas, aut in die Octava, Officium Dominicæ incipiet a Capitulo; Psalmi autem, et Antiphona erunt de Octava, et fiet Memoria ipsius post Magnificat. Die vero Dominica fiet tantum Memoria de Octava in Laudibus, et Ves

peris. Excipitur dies Octava Apostolorum Petri, et Pauli, quæ propter propriam Homiliam, in Dominica celebrabitur, ut

do Dominica est impedita, legetur infra has Octavas; non attento jam ordine Feriarum, ut dictum est supra §. VI. num. 3. et tunc duæ Lectiones erunt de Homilia, et tertia de Octava. Neque transferetur extra has Octavas, nisi in eadem Hebdomada contingat fieri de Feria: nam tunc non legetur Homilia infra Octavas, sed ea die, qua fit de Feria, dummodo in hac die non sit legenda alia Homilia. Imo et in ipsa die Octava, tam intra, quam extra tempus Paschale, legatur Homilia Dominicalis, dum non superest alia Feria vacans, in qua legi possit. Et similiter infra has Octavas, et in ipsa die Octava, si venerit in Quadragesima, diebus Rogationum, et Quatuor Temporum Adventus, et Septembris, dicetur Homilia Feriæ currentis.

[ocr errors]

10. Officium quotidianum B. Virginis, tam infra Octavas quam in die Octava dicitur: ginis, quando de ea agitur Offiexceptis Octavis ejusdem B. Vircium, itemque cum celebratur de die Octava Simplici infra Octavas Solemnes. In Octavis tamen B. Virginis dicetur ad Vesperas Officium quotidiapiat a Capitulo Officium v. g. num illius, si in Vesperis inciDominicæ, ut dicitur supra n.8. vel Festi, aut diei Octava Sim

plicis, ut contingit de die Octava Apostolorum infra Octavam Visitationis incidente: nisi cum dies Octava Apostolorum successerit Dominicæ, cujus Officium etiam tunc incipit a Capitulo, ut dictum est supra n. 8.

dictum est supra §. III. num. 1. cum Memoria Dominicæ. Excipitur etiam dies Octava Simplex incidens in Dominicam infra Octavas Solemnes, in qua de Octava Simplici fiet similiter Officium, ut numero præcedenti dictum est, Si tamen dies Octava Simplex Dominicæ successerit, in secundis Vesperis Dominica fiet solum Memoria Octavæ Sim- 1. plicis. Excipitur etiam dies OcLava Apostolorum, cujus Officium (si Dominicæ successerit) incipiet a Capitulo, cum Memoria Dominicæ.

Homilia Dominicalis, quan

S XXII.

De Octavis Solemnibus.
FFICIUM, tam infra Octavas

"Solemnes, quam in ipsa die Octava, per omnia fiat, sicut de Octavis Simplicibus supra notatum est; exceptis aliquibus, et additis aliis, paulo post dicendis.

*****

2 In his Octavis non dicitur Officium quotidianum B. Virginis; nec in Prima, et Completorio dicuntur Preces. Canticum Te Deum, semper dicitur, etiam infra Septuagesimam. Responsoria Horarum dicuntur quotidie (extra Septuagesimam tamen) cum Alleluia, quod etiam servetur in Festis Duplicibus, et in Octavis, aut Festis Simplicibus, infra Octavas Solemnes occurrentibus: quia omnia Festa ita induunt conditiones harum Octavarum, ut cum cadem Solemnitate debeant celebrari. Festa Simplicia, et Duplicia, quæ eveniunt in die Octava Solemni, transferantur; tota Duplicia vero celebrentur: excepta dieOctavaAscensionis in qua nullum Festum debet celebrari,nisi Festa excepta infra S.XXIV.n. 8.

3. In his Octavis Solemnibus fiat Memoria de Festis trium Lectionum (si transferri non possint) et de Festo habente solam Memoriam, exceptis Octavis Ascensionis, et Trinitatis, in quibus de supradictis Memoria non fit, ut supra de singulis dictum est S. XII. n. 2. §. XIII. n. 8. Similiter fiat Memoria de Octavis Simplicibus; itemque de die Octava de sola Memoria, ut etiam de singulis dictum est XIX. n. 2. S. XXI. n.7. ubi etiam dicitur, quid agendum sit de die Octava Simplici infra Octavas Solemnes incidente.

4. Infra Octavam S. Thomæ Aquinatis perpetuo servetur sequens Rubrica. Quotiescumque de Octava agitur in Matutinis, duæ primæ Lectiones erunt de Homilia feriæ et tertia erit de Octava; Missa vero Conventualis dicetur de feria. In Dominica infra Octavam solum fiet Memoria S. Thomæ, ita ut Officium Dominica incipiat in Sabbato præcedenti a Capitulo, et tunc dicitur Officium quotidianum B. M. Virginis ad Vesperas, et Completorium, et dicentur Pre

ces. Si feria quarta Cinerum evenerit infra Octavam de ea (feria nimirum) fiet Officium usque ad Nonam, cum Memoria S. Thomæ, et Officio quotidiano B. M. Virginis, et terminatur in Nona. Quando in feria secunda celebratur dies Octava, in primis Vesperis Psalmi et Antiphone erunt de Dominica, et Officium incipiet a Capitulo : si autem occurrat in Sabbato, secundæ Vesperæ erunt de Octava cum Memoria Dominicæ et non dicetur Officium quotidianum B. M. Virginis. Quotidie infra Octavam in Completorio dicatur Responsorium la pace etc. quando regulariter dicitur. Eadem Rubrica perpetuo servetur infra Octavam Annuntiationis B. M. Virginis. Observandum tamen est, quod, si Hebdomada Sancta infra hanc Octavam inciderit, solum fiet Memoria Annuntiationis B. M. Virginis singulis diebus hujus hebdomadæ usque ad Vesperas feriæ quartæ exclusive, et dicitur Officium quotidianum B. M. Virginis, et dicentur Preces ad Primam et in Completorio. Quod nunc attinet ad Octavam Conceptionis immaculate B. M. Virginis, nullimode pro illa Octava in Rubricis aliquid mutatum est; ideoque si in Sabbato ante Dominicam Adventus contingat fieri de Octava, opus est, ut ad Vesperas et Completorium diei superaddatur Officium quotidianum B. M.Virginis, prout supra pro Octava S. Thomæ Aquinatis dictum est.

5. Dominica infra has Octavas solum habebit Memoriam. Lectiones primi Nocturni erunt de Apostolo, signatæ pro Dominica occurrente (prout supra §. X. num. 6. dictum est) sccundi de Octava; tertii vero de Homilia Dominicali. Si vero fuerit dies Octava in Dominica, primæ Lec. tiones erunt de Apostolo Dominicæ occurrentis, reliquæ vero sex erunt de Octava nisi in

tertio Nocturno legenda fuerit Homilia Dominicalis, prout infra n. 7. dicetur.

6. Homilia Dominicæ præcedentis, quando est impedita, debet legí infra has Octavas eo modo, quo dictum est de Octavis Simplicibus §. XXI. num. 9. Imo, et Homilie Vigiliarum, Rogationum, vel Quatuor Temporum infra has Octavas legi debent, non tamen in ipsa die Octava.

7. Si Festum habens Octavam incidat in Dominicam, aut Dominica infra Octavas impedita sit aliquo Festo: Homilia Dominicalis legatur in die Octava Solemni, quando non superest Feria aliqua vacans, in qua legi possit. Prout communiter solet fieri in die Octava Ascensionis. ubi Homilia Dominicalis, si propter Festa impedientia infra istam Octavam lecta non fuerit, neque Feria sexta sequenti poterit legi, legitur ipsa die Octava Ascensionis, assumpto pro tertia Lectione Sermone S. Augustini, Hodie Fratres etc. sito in die Octava.

po

8. De Festo Simplici fit Officium infra has Octavas, etiamsi inciderit in Dominicam infra

eas. Imo transferri potest Festum Simplex in aliquam diem infra illas, excepta Dominica.

9. Quando infra Octavas Solemnes celebratur de Festo Duplici (et idem de Octava, aut Festo Simplici) in primis Vesperis incipiet Officium a Capitulo; Psalmi autem, et Autiphona erunt de Octava, si illa die Officium fieret de Octava. Idem observetur, si infra Octavas Solemnes celebretur de Festo Duplici post Octavam, vel Festum Simplex ; cum namque hæc, ut sæpe dictum est, induant Solemnitatem Octavæ, infra quam celebrantur, Officium Festi Duplicis in primis Vesperis incipiet a Capitulo Psalmi autem, et

Antiphona erunt de Octava, vel
Festo Simplici. Si vero Festum
Duplex, vel Octava, aut Festum
Simplex occurrerint ante diem
Octavam, Officium dici Octava
Solemnis incipiet a Capitulo :
si autem post diem Octavam,
in primis Vesperis solam habe.
bunt memoriam.

1.

S. XXIII.

De Octavis Solemnissimis. NFRA Octavas Solemnissimas, vel in ipsis Octavis, omnia fiant, sicut de Octavis Solemnibus dictum est S. præcedenti : excepto, quod non fit de aliquo Sancto Officium, neque Memoria (etiamsi sit Sanctus Ordinis) nisi infra Octavam Nativitatis Domini, et nisi quando infra Octavam, vel etiam in ipsa die Octava Corporis Christi, occurrerit Festum S.Joannis Baptistæ, vel SS. Apostolorum Petri, et Pauli; quia tunc de ipsis Sanctis fit Officium, ac etiam Memoria de ipsorum Octavis. Similiter Feria sexta ejusdem Octavæ Corporis Christi fit semper Memoria de Octava sanctissimæ Trinitatis in Laudibus, et Vesperis: Sabbato vero in Laudibus

tautum.

2. De concurrentia Festi Du

plicis, vel Totius Duplicis immediate post Octavam diem harum Octavarum, dicetur infra

XXV. n. 9. Similiter de quibus Festivitatibus extraordinariis in aliquibus ex his Octavis potest ficri Officium, dicetur infra §. XXIV. n. 5. et suis specialibus SS. vel titulis.

1.

S XXIV.

De Translatione Festivitatum. E Festis Duplicibus, et suD' pra occurrentibus in Dominicis diebus Adventus, et in Dominicis a Septuagesima usque ad Dominicam in Albis, dictum est S III. n. 3. 4. et 5.

2, Festum Orationis D. N. J. C. que in Monte Oliveti, et ea *****

1

γίν
sequuntur de Passione in Feria
tertia Sexagesimæ et feriis sextis
Quadragesimæ non possunt trans-
ferri ad aliam diem, nisi occur-
rente Officio potioris ritus; et
tunc transferenda sunt eo or-
dine, quo venerunt, dummodo
infra Quadragesimam hæc trans-
latio fiat; nam illa festa non
sunt celebranda extra Quadra-
gesimam, nec sunt omittenda.
Similiter festum Compassionis
B. Mariæ celebrandum est Feria
sexta post Dominicam Passionis;
nec propter aliud Festum est
transferendum, nisi Festum S.
Joseph, vel Annuntiationis, aut
alicujus Sancti nostri Ordinis
occurrerit in illa Feria; et tunc
Festum Compassionis transfera-
tur in Sabbatum subsequens. Si
tamen in dicto Sabbato aliquod
Festum occurrerit, illud trans-
feratur post Octavam Paschæ, ut
de mandato Summi Pontificis in
Urbe fuit factum; ideoque Fes-
tum Compassionis non est cele-
brandum extra Quadragesimam,
nec est omittendum. Similiter
omnia Festa Duplicia, et supra,
occurrentia a Dominica in Ramis
Palmarum usque ad Octavam
Pascha inclusive, et in die Pen-
tecostes usque ad Festum Tri-
nitatis inclusive, transferenda
sunt post prædictas Octavas,
Ferias non impeditas Festo Sim-
plici, et supra.

in

5. Transferenda etiam sunt Festa Simplicia occurrentia in Dominica in Ramis Palmarum, et deinceps usque ad Octavam Paschæ, vel in aliis supradictis diebus. Si tamen iufra quindecim dies non possunt transferri, fiat de illis Memoria a Dominica in Ramis usque ad Laudes Feriæ quartæ sequentis, ut dictum est S.XIV.n. 5.Aliis vero diebus nec Memoria fiat.

4. Eadem regula debet servari, quantum ad translationem, in omnibus Festis, tam Simpli

cibus, quam Duplicibus, et supra, quæ evenerint in Festo Corporis Christi, usque ad ejus Octavam inclusive.

5. Excipiuntur Festa Sanctorum Joannis Baptistæ, et Apostolorum Petri, et Pauli, S. Patroni principalis loci de præcepto, Dedicationis Ecclesiæ, et S. Tituli principalis Ecclesiæ nostræ quæ transferenda non sunt post Octavam Corporis Christi, sed infra Octavam, vel in die Octava suis propriis diebus celebranda; et in reliquis aliis diebus infra Octavam, et in Octava Corporis Christi fiet quotidie Memoria de Octava S. Joannis, aut Apostolorum, ut dictum est §. XXIII. n. 1. Quod si Festa sancti Joannis Baptistæ, S. Patroni principalis loci de præcepto, Dedicationis Ecclesiæ, et S. Tituli principalis Ecclesiæ nostræ, in diem Corporis Christi inciderint, in proximum sequentem diem transferantur : et in secundis Vesp. Corporis Christi fiet de eis tantum Memoria.

6. Quando Festum Simplex, aut majus in Feriam quartam Cinerum inciderit, non celebrabitur in præcedenti Feria tertia (ut antiqua Rubrica disponebat) sed transferendum erit in diem primam non impeditam post diem Cinerum.

7. Si aliquod Festum Duplex, aut majus occurrerit in Vigilia Pentecostes, non celebretur in præcedenti Feria sexta; (ut pariter antiqua Rubrica decernebat) sed post Festum Trinitatis transferatur, aut post Octavam Corporis Christi. Si vero fuerit Simplex, et transferri non possit, fiat de eo Memoria in Vesperis præcedentibus, et in Laudibus Vigiliæ.

8. Omnia Festa Duplicia, et supra, occurrentia in die Ascensionis, vel in ejus die Octava sunt etiam transferenda in proxi

[ocr errors]

mam Feriam non impeditam Festo Simplici, et supra. Excipiuntur Festa Sancti Patroni principalis loci de præcepto, Dedicationis Ecclesiæ, et S. Tituli principalis Ecclesiæ nostræ : de quibus debet fieri Officium in die Octava Ascensionis (si in ea evenerint) cum ejusdem Memoria. Quare si Festum Ascensionis incidat in ultimam diem Aprilis, aut primam Maii, Festa S. Catharinæ Senensis, aut Apostolorum Philippi, et Jacobi, in proxime vacantem Feriam secundam, sive etiam in Feriam secundam vel (si hæc fuerit impedita) in aliam, post Festum SS. Trinitatis sunt transferenda, et habebunt Of ficium novem Lectionum, prout suo loco notatum est. Si tamen

Novembris, in qua occurrit Festum Patrocinii B Maria, de hoc fiet Officium, et illud transferatur. Similiter etiam si festum S. Hyacinthi Conf. evenerit in Dominica infra Octavam Assumpt. B. M. V. celebretur Festum S. Hyacinthi, et festum S. Joachim transferatur. Si tamen dies Octava Assumptionis B. Mariæ Virg. in Dominica evenerit, in ea festum S. Joachim celebretur, juxta Rubr. §. XXII. num. 2.

10 Cum transfertur Festum habens Octavam, etiam Octava transferatur. Similiter si transfertur Festum habens Memoriam Sancti annexam, transferatur simul et Memoria, ut dictum est supra §. XII. num. 3.

11. Si Festum simplex concurrat simul cum die Octava Simplici (ut contingit in Festo S. Marlinæ Virginis et Martyris, incidente in diem 30 Januarii, in qua

dies Ascensionis vel ejus Octava dics evenerint die septima Maii, in qua contingit Festum Corona Domini, quod extra tempus Paschale non celebratur, cum sequentes feriæ sint impedita feslis Sanctorum; tunc festum Co-occurrit dies Octava S. Raymundi ronæ celebretur die 4 Maii, et Confessoris) Officium fiat de Ocex Concessione SS.mi Domini tava, si Festum Simplex ultenostri Pii Septimi sub die 30 Au- rius transferri potest. Quod si gusti 1807. festum sanctæ Mo- Festum Simplex non sit transfenicæ (quod ex ejusdem Pontificis ribile, propter Festa impedientia oraculo sub ritu Duplici dein- omnes quindecim dies suæ translationi determinatos; tunc fict ceps celebrabitur) illo anno transferatur in aliquam vacantem fe- de eo Officium, cum Memoria Octava Simplicis simul concurriam, servato tamen ordine cum rentis. aliis festis Sanctorum, quæ transferenda occurrunt juxta Rubricam infra positam num. 13.

9 Si Festum Exaltationis sanctæ Crucis incidat in Dominicam infra Octavam Nativitatis B. Virginis; celebretur Festum Exalfationis, et Festum Nominis B. Mariæ transferatur. Si tamen dies Octava Nativitatis B. Mariæ in Dominica evenerit, in ea Festum Nominis ejusdem celebretur : Festum vero Commemorationis Sancti P. N. Dominici in proximam Feriam non impeditam transferatur. Similiter si Festum omnium Sanctorum Ordinis nostri evenerit Dominica secunda

12. Festa Simplicia occurrentia in quibuscumque Dominicis diebus per totum annum, in secundam Feriam, aut propinquam vacantem, transferri debent. Excipiuntur Festa Sanctorum Innocentum; S. Thomæ Episcopi et Martyris; et sancti Sylvestri Papæ, de quibus semper suis diebus agetur: quæ pure Simplicia reputanda non sunt; quia Octavarum illarum, infra quant qualitatem. Excipiuntur as occurrunt, in omnibus inetiam propter eamdem rationem, Festa Simplicia incidentia in Dominicam infra Octavas solemnes,

« PreviousContinue »