Page images
PDF
EPUB

ad Octavam Corporis Christi. Quando autem Octavæ non fiunt, non fiat Memoria de Dedicatione. 2. Quod hoc Festum Dedicationis infra Octavas alicujus Sancti evenerit, durante Octava de Sancto, fiat Memoria de Octava Dedicationis : et Octava de Sancto celebrata, fiat Officium de Octava Dedicationis, nisi adsit impedimentum.

Dedicationis Ecclesiæ nostræ ;
Festum enim Dedicationis Eccle-
siæ Matricis celebrari debet se-
cundum Rubricas, sicut alia
Festa non Solemnia, nec de
præcepto in Civitate, de quibus
infra §. XXXI.

S. XXIX.

De Festo Sancti Tituli principalis

Ecclesiæ nostræ.

NESTUM Sancti Tituli Princi

Fpalis Ecclesiæ nostræ cele

bretur sub ritu Totius Duplicis, sed sine Octava. Festum Sancti vel Tituli minus principalis celebretur sub ritu designato,

3. Festum vero Dedicationis 1. Ecclesia Matricis, seu Cathedralis alicujus Civitatis, ubi moramur, debet a nobis celebrari, si ab omnibus tam sæcu. laribus, quam Regularibus illius Civitatis celebratur, sub ritu etiam tolius Duplicis, sed sinc Octava: non tamen de Dedicatione alterius Ecclesiæ.

:

4. Festum Dedicationis Ecclesiæ nequit celebrari in illis diebus, quibus non potest fieri Officium de Sancto Patrono principali de præcepto, ut dictum est supra S. XXVII n. 1. et 2. Neque in ipsa die Patroni Principalis de præcepto: unde si eodem die occurrerit,debet Festum Dedicationis transferri et si præcedat, sive sequatur, habe. bit Festum Patroni duas integras Vesperas, ut dictum est Supra S. præcedenti n. 5. Secus vero si Festum Dedicationis occurrerit in die Sancti Patroni minus Principalis, etiam de præcepto, sive in Festo S. Tituli principalis, sive in Festo Sancti, cujus Corpus, vel insignis Reliquia asservatur in Ecclesiis nostris, sive in Festis Apostolorum, vel Sanctorum Ordinis nostri : nam tunc debet Officium fieri de Dedicatione, et prænominata Festa transferri; et in concomitantia cum illis, Festum Dedicationis habebit duas integras Vesperas sicut etiam si concomitetur Festa beatæ Virginis exceptis designatis supra S. XXV. n. 4 quæ duas integras Vesperas debent habere. Quæ omnia intelligenda sunt de Festo

ORD. PRÆDIC. P. II.

consueto.

2. Festum Sancti Tituli Principalis nostræ Ecclesiæ debet transferri, si occurrerit in diebus Sancti Patroni Principalis de præcepto, vel Dedicationis nostræ Ecclesiæ, quia hæc sunt Festa majoris Solemnitatis: proindeque transferendum est Festum Sancti Tituli Principalis, si occurrat in ill's diebus, quibus nequit fieri Officium de Sancto Patrono principali, vel de Dedicatione, de quo S.XXVII. n. 1. et 2. S. præcedenti, n. 4.

5. Festum Sancti Tituli Principalis Ecclesiæ nostræ præcedit in solemnitate Festum Sancti, cujns Corpus conditum est in Ecclesiis nostris et ideo hoc secundum, si eodem die evenerit, transferendum est; et si in duobus diebus immediate, semper Festum Tituli principalis habebit duas integras Vesperas. Idque idem servetur de Festo Sancti Tituli principalis respectu Festorum beatæ Virginis, Apostolorum, et Sanctorum Ordinis nostri, sicut S. præcedenti, n. 4. de Festo Dedicationis dictum est.

4. In concursu cum S. Patrono minus principali, etiamsi sit de præcepto, debet præferri Festum Sancti Tituli principalis Ecclesiæ; non vero Festum Sancti Tituli minus principalis, sed

******

debet celebrari Festum Patroni minus principalis de præcepto. Si vero Festum Patroni non sit de præcepto, et occurrerit in die Sancti Tituli minus principalis, fiat Translatio juxta qualitatem solemnitatis Festorum. Sed si ejusdem Solemnitatis sint, præferatur Festum Sancti Tituli minus principalis, nisi propter maximam populi devotionem aliter fieri oporteat.

S.XXX.

De Festo Sancti, cujus Corpus, vel insignis Reliquia condita sunt in Ecclesiis nostris.

ESTUM Sancti, cujus Corpus conditum est in Ecclesiis nostris, celebretur sub ritu Toto Duplici, et computandum est inter Festa Solemuia Patriæ: ac de ejus Translatione, et Concomitantia cum aliis Festivitatibus judicandum est secundum morem Patriæ, et devotionem Populi. Si nulla fuerit consuetudo, debent huic Festo in omnibus præferri Festum Sancti Patroni Principalis de præcepto, Festum Dedicationis Ecclesiæ, et

Festum S. Tituli principalis Ec

clesiæ nostræ : et similiter eidem Festo præferenda sunt Festa beatæ Virginis, Apostolorum, et Sanctorum Ordinis nostri.

2. Non potest autem Officium de hujusmodi Sancto celebrari, eo quod in loco sit ejus Corpus, aut aliqua Reliquia; sed tantum in Ecclesiis nostris, ubi asservatur Corpus, aut insignis Reliquia. Ita habetur ex Decreto Sac. Congregationis Rituum quæ aliter fieri vetuit, et prohibuit et insuper declaravit insignes Reliquias esse, Caput, Brachium, Crus, aut illam partem Corporis, in qua passus est Martyr, modo sit integra, et non parva, et legitime ab Ordinariis approbata.

[ocr errors]

3. Advertendum tamen, quod dictum est de Sanctis, quorum

Corpora, vel insignes Reliquiæ asservantur in Ecclesiis nostris, intelligendum est dumtaxat de Sanctis in Martyrologio Romano descriptis, et dummodo constet de identitate Corporis, vel de illis, quorum Festivitates celebratæ sunt cum licentia Sacræ Congregationis Rituum, vel Summi Pontificis De cæteris autem Sanctis, de quibus non habetur hujusmodi licentia, nullo modo fial Officium, Magistro Ordinis, vel Sacra Congregatione inconsultis.

4. Quod si Sanctus ille, cujus Corpus, seu insignis Reliquia in nostris asservatur Ecclesiis, habuerit Socium, aut Socios, quorum Corpora, seu Insignes nostris Ecclesiis, debet Festum Reliquiæ, non asservantur in Sancti, cujus Corpus, seu Reliquiam insignem habemus, proprio die celebrari : et Soci in primam Feriam non impeditam transferri, et sub ritu in KaQuod etiam est observandum, lendario designato, celebrari. si Sanctus Patronus de præcepto, vel Titularis Ecclesiæ, habuerint Socios, qui nec Patroni, nec

Titulares sint.

5. Quando autem fit Festum de Sancto Principali, et non de Sociis, separentur in Matutino Lectiones, si commode fieri potest; et dicantur in Festo Sancti Principalis, quæ ejus vitam, et acta referunt; relictis pro Sociis aliis Lectionibus, quarum numerus debet ex Communi compleri. Si vero Historia vitæ separabilis non sit, legantur omnes Lectiones in Festo principali, et pro Sociis sumantur ex Communi. Idemque de Oratione, si Sanctorum nomina possunt separari.

6. Festum Sancti, cujus insignem habemus Reliquiam, celebretur tantum sub ritu Duplici : nisi aliunde majorem habeat Solemnitatem.

S. XXXI.

De aliis Festis Locorum, et

Sanctorum, quæ auctoritate Apostolica de novo celebranda approbantur.

Sanctis Episcopis locoD' rum, Martyribus, Civibus, et aliis Festis, de quibus in Kalendario, seu Rubricis nibil habetur, uti etiam de Beatis nondum canonizatis, nihil propria authoritate constituatur,sed omnino consulatur Sacrorum Rituum Congregatio, prout ipsa per suum speciale Decretum statuit, et mandavit.

2. Cum Ordinis nostri Ritus in Divino Officio recitando sit specialis, et a Sede Apostolica specialiter approbatus, et con. firmatus; non licet alicui pro suo libito disponere recitatio. nem Officiorum, vel recitari facere Officia Sanctorum, quæ a Sede Apostolica recitanda, sive ad libitum, sive de præcepto conceduntur omnibus, tam sæcularibus, quam Regu laribus Urbis, et Orbis, qui ad Horas canonicas tenentur; donec specialiter, et expresse Or. dini nostro fuerint concessa, ab eadem Sede Apostolica, et jussu Magistri Ordinis nostro Breviario inserta, et ea dic, ac eo ritu, quibus in illo dicta Festa designantur. Idem quoque est dicendum, si de novo authoritate Apostolica elevatur ritus alicujus Festi pro Breviario Romano, vel de novo

concc

ditur celcbratio illius sub ritu majori eo, sub quo jam a nobis celebratur : Quod scilicet illa elevatio ritus, vel nova concessio Officii sub ritu majori, licet sit universalis, et Urbis, et Orbis, debet specialiter, et expresse Ordini nostro concedi, el nostro Breviario ut supra inseri, ut illa possimus uti. Quæ omnia ab initio Ordinis usque ad hæc nostra tempora servata fueruut.

3. Ex concessione speciali Sanclæ mem. Sanctissimi Domini Nostri Benedicti XIII. Ordinis nostri, ad instantiam Magistri Ordinis, possumus celebrare Officia, et Missas illorum Sanctorum, de quibus in aliquo regno, provincia, vel civitate, ex concessione Apostolica speciali, vel ex approbata consuetudine, universis ab omnibus tam secularibus, quam Regularibus, Officium cum Missa celebratur, sub ritu tamen, et forma juxta Rubricas Breviarii Ordinis. Pro usu igitur hujusmodi gratiæ, maxime Divini Officii pro illo Regno, debent Superiores, et Directores Provincia, vel Civitate prius attendere, de quibus Festis, ut supra, universim fiat Officium, ut de illis a nostris fieri possit.

4. Circa ritum autem hujusmodi Festorum, hæc regula servanda est: si sint concessa ut colenda sub ritu Semi-duplici celebrentur sub ritu Simplici : si sub ritu Duplici ordinario, vel, ut dicitur minori, celc brentur sub ritu Duplici : si denique sub ritu Duplici majori, vel supra, fiat Officium a nostris sub ritu Toto Duplici.

5 Circa tamen occurrentiam hujusmodi Festorum, est etiam regula sequens : si aliquod Festum ex dictis occurrerit in die Sancti nostri Ordinis, vel alterius Sancti nostri Kalendarii, transferendum est, et fieri debet Officium de Sancto Ordinis, vel de Sancto nostri Kalendarii; nisi illud Festum sit Patroni Principalis loci de præcepto vel Patroni minus Principalis, Festum solemne, et de præcepto etiam de præcepto, vel aliud in Patria, quæ semper præfcrenda sunt Festis Sanctorum Ordinis, et Sanctorum nostri Kalendarii, ctiamsi hæc sint ejusdem, vel majoris solemnitatis; et debet fieri Officium de Sancto Patriæ, et nostra Festa transferenda sunt.

******.

tes, in qua in secundis Vesperis omittitur Memoria Festi Simplicis, ut dictum est §. XXIV. num. 7. et in Feria quarta ma

6 Quando prædicta Officia, vel inter se, vel cum Sanctis Ordinis, vel aliis nostri Kalendarii eadem die in aliquibus loc's ita fixe occurrunt, ut trans-joris Hebdomadæ : ut dictum est latio alicujus, seu aliquorum S. XIV. num. 5. Etiam est fasit perpetua; tunc prima dies cienda Memoria de Octava Simproxima non impedita, censea- plici; præterquam in diebus notur assignata in perpetuum pro tatis & XXI. num. 6. 7. Similiter die propria Festi translati res- est facienda Memoria de Octava pective, ita ut de illo fiet, solemni, et solemnissima, si de etiamsi evenerit in Dominicam, ipsis non fiat Officium, sicut in nisi fuerit talis Dominica, vel suis specialibus titulis supra no. talis dies juxta Rubricas impe- tatum est. dita, ut in illam nullum Festum transferri possit, prout dictum est S. XXVII. num. 1.

S XXXII.

De Memoriis faciendis. 1. ER totum annum, cum de Dominica non agitur, Sabbato præcedenti in Vesperis, et ipsa die in Laudibus, et in secundis Vesperis, fiat illius Memoria exceptis Dominicis occurrentibus in Vigilia Nativitatis Domini usque ad Epiphaniam : de quibus suis locis notatum est. Item Dominicis infra Octavas Epiphaniæ, Ascensionis, et Corporis Christi, de quibus nulla est facienda Memoria Sabbato præcedenti. Similiter de Dominica fiat Memoria in Laudibus, et Vesperis aliquo die infra Heb domadam, si non possit fieri de Feria pro Dominicis, quæ supersunt post Octavam Epiphaniæ, et non possunt resumi post Octavam Trinitatis: et etiam de Dominica xxj post Octavam Trinitatis, prout in propriis locis dicitur.

2 De Feria fiat quotidie Memoria in Adventu, et Quadragesima, et tribus diebus Rogationum, cum aliquod Festum in iisdem contigerit celebrari: aliis vero temporibus nulla est facienda Memoria de Feria.

3. De Festo Duplici, et supra, semper fiat Memoria in Vesperis, quando cas impeditas habuerit. Idem fiat de Festo Simplici, præterquam in Vigilia Pentecos

4. De Festo Trium Lectionum fiat Memoria; similiter fiat de Octava Trium Lectionum; etiam de Festo et Octava habentibus solam Memoriam, sicut de singulis in suis specialibus locis dictum est.

5. Memoria quæcumque tam in Vesperis, quam in Laudibus, fiat per Antiphonam, Versiculum, et Orationem.

6. Sanctorum Memoria fiat per Antiphonas proprias, aut ex Communi Sanctorum desumptas, quæ notantur in Vesperis, vel Laudibus. Si contigerit eodem die plures seorsim Memorias fieri, vel Martyrum, vel Confessorum, vel Virginum etc. et Officium illius diei ex Communi desumatur, tune in primis Vesperis, prima Memoria fiat per Antiphonam notatam ad Magnificat pro secundis Vesperis. Secunda Memoria, per primam Antiphonam Laudum. Tertia, per quartam Antiphonam Laudum. In secundis Vesperis, prima Memoria fiat per Antiphonam positam ad Magnificat pro primis Vesperis. Secunda, per Antiphonam, quæ dicitur super Psalmos in primis Vesperis Tertia, per quartam Antiphonam Laudum. In Laudibus, Memoria prima fiat per secundam Antiphonam Laudum. Secunda, per tertiam Antiphonam Laudum. Tertia, per quintam Antiphonam Laudum. Versiculis autem pro prima Memoria in Vesperis, erit

positus in primo Nocturno; pro secunda, positus in secundo etc. In Laudibus vero pro prima Memoria Versiculus, erit positus in tertio Nocturno; pro secunda, positus in secundo etc Si illud contigerit tempore Paschali, fiat eodem modo, sumendo Antiphonas de Communi illius temporis: sed prima Memoria in Vesperis, et Laudibus fiat respective per Antiphonas ad Magnificat, et Benedictus, de Communi extra tempus Paschale cum Alleluia.

Paschæ, et duobus sequentibus
in Vesperis, ut ibidem notatum
est; item in omnibus Dominicis
per totum annum, quando de
Dominica agitur, fit Memoria
de beata Virgine in Laudibus per
Antiphonam: Sub tuum præsi-
dium, etc. y. Post partum, etc.
et Orationem : Protege Domine,
etc. In Vesperis per Antipho-
nam: Regali ex progenie

etc.

. Ora pro nobis, etc. et Ora-
tionem: Protege, etc. Exceptis
Dominicis infra Octavas Simpli-
ces B. V.

9 De Cruce est facienda Me-
moria quotidie per Hebdoma-
dam Paschæ ad Vesperas, et in
Dominica in Albis, et deinceps
quotidie usque ad Vigiliam As-
censionis exlusive, tam in Lau-
dibus, quam in Vesperis
ceptis Festis Duplicibus, et su-
pra.

ex

10. In Officio quotidiano beatæ Virginis, semper fiat Memoria in Laudibus, et Vesperis de B. Dominico Patre nostro, et de

7. In omnibus Sabbatis per totum annum in Vesperis, et Laudibus fiat Memoria de beata Virgine, quotiescumque de ipsa nou agitur. Eodem modo fiat Memoria de beato Dominico Patre nostro in tertiis Feriis: et in quintis, de sanctissimo Sacramento; et in quartis, ubi viget studium, de D. Thoma; aut de alio Sancto Ordinis, juxta consuetudinem approbatam. Fiat etiam in eadem Feria Memoria de sancto Thoma in Conventibus, in quibus celebratur Officium de alio Sancto Ordinis nostri : si tamen in illis vigeat et Theostudium Artium simul, logiæ. Intermittitur autem Memoria hujusmodi in dictis Feriis de beata Virgine, de beato Dominico, de Sancto Ordinis, et de sanctissimo Sacramento, in Festis Duplicibus, et supra, et infra Octavas solemnissimas, et solemnes, ac in diebus Octavis earum, et a secunda die Januarii usque ad diem Octavam Epipha- 1. nie inclusive, et in die Ani

marum.

S. Fiat Memoria de beata Virgine in Laudibus, et Vesperis diei Octava sancti Stephani, et deinceps usque ad secundas Vesperas diei Octave Epiphaniæ exclusive: præterquam in Laudibus Vigilie Epiphaniæ, et in Vesperis utrisque, et Laudibus Festorum Epiphaniæ, et beati Guudisalvi. Ejusdem beatæ Virginis Memoria fiat in die Sancto

omnibus Sanctis nostri Ordinis : etiam Feria tertia, quando de beato Dominico Patre nostro fit Officium, aut Memoria.

11. In omnibus tertiis Feriis, quando fit Officium de sancto Patre nostro Dominico, fiat Memoria in Vesperis, et Laudibus de sancio Patre nostro Francisco.

S. XXXIII.

De Ordine Memoriarum.
EMORIA Festi Simplicis, et

supra, præcedit Memoriam Octavæ non solemnis. Memoria tamen diei Octavæ simplicis præcedit Memoriam Festi Simplicis, Memoria Festi duplicis, et supra, et Octavæ solemnis, et supra, præcedit memoriam Dominicæ, et Festi Simplicis: excipiuntur Festa Simplicia, quæ celebrantur infra Octavas Nativitatis Domini; et similiter Festum Simplex, aut Octava Simplex, quando celc

******..

« PreviousContinue »