Page images
PDF
EPUB

brantur infra Octavas solemnes: tunc enim si habeant primas, aut secundas Vesperas impeditas a Festo Duplici, et supra, Memoriæ illorum præcedunt Memoriam Octavæ, infra quam celebrantur.

2. Memoria de Octava Simplici, et Memoria de Adventu, et Quadragesima, ac de Dominica post Octavas Epiphaniæ, vel Trinitatis, quando fit in aliqua Feria infra Hebdomadam, præcedunt Memorias de beata Virgine in Sabbato : de B. Dominico Patre nostro, Feria tertia; de Sanctissimo Sacramento, Feria quinta ; de D. Thoma, aut S. Ordinis, Feria quarta. Istæ autem supradictæ Memoria de beata Virgine, etc. præcedunt Memoriam Festi trium Lectionum, et Festi habentis solam Memoriam hoc vero præcedit memoriam de S Patre Francisco Feria tertia faciendam, et Memoriam Octavarum habentium solam Memoriam infra ipsas OcLavas; sed in die Octava Festum habens solam Memoriam præceditur ab Octava. Festum habens Memoriam solam in Vesperis, et Laudibus, præcedere debet Festum de sola Memoria in Laudibus : et hujusmodi Memoria in proprio die debet præcedere Memoriam Festi hujusmodi translati cum alio Festo, cum quo est annexum. Semper tamen in Vesperis prima Memoria fiat de eo, de quo fiet Officium die sequenti, si alias de co est facienda sola Memoria; ut contingit, quando Feria tertia fit de Festo, vel Octava Simplici, et Feria quarta fiat Officium de Festo Trium Lectionum; tunc enim in Vesperis Feriæ tertiæ Memoria de Festo Trium Lectionum præcedet Memoriam de S. Thoma, vel de Sancto Ordinis

5. Memoria de Cruce, Paschali tempore, fiat post omnes prænotatas Memorias. Memoria vero

de beata Virgine, quæ fit Dominicis diebus, fit quovis tempore post omnes Memorias: sicut et Memoria de beata Virgine, quæ fit ab Octava sancti Stephani et deinceps usque ad diem Octavam Epiphaniæ, debet fieri post omnes Memorias.

S XXXIV.

De Orationibus in Festis, et
Vigiliis Sanctorum.

rum dicitur ad primas VesRATIO. quæ in Festis Sanctoperas, dicenda est ad omnes Horas diei (exceptis Prima, et Completorio, ut supra dictum est) usque ad secundas Vesperas inclusive. Excipiuntur Festa Sanctorum, quæ in Vigiliis hadicenda sunt ad primas Vespebent proprias Orationes, quæ ras. Omittatur Oratio Vigiliæ, si Festum transferatur ad secundam Feriam.

1.

S. XXXV.

De Homilia in Vigiliis Sanctorum. OMILIA dicenda est in VigiHliis Sanctorum Andreæ Apostoli; Joannis Baptistæ; Apostolorum Petri, et Pauli; Assumptionis beatæ Mariæ Virginis; Apostolorum Simonis, et Judæ ; et omnium Sanctorum. In his Vigiliis Officium fiat de Feria, cum Homilia propria : exceptis Vigiliis occurrentibus infra Octavas Simplices, aut Solemnes; in quibus Officium erit de Octava, duæ Lectiones de Homilia, et tertia de Octava.

2. Dimittitur Homilia, cum Vigilia in Dominica evenerit. Item quando transfertur in Vigiliam aliquod Festum Simplex (quod ulterius transferri non po. test) aut majus. Item quando Vigilia S Joannis Baptistæ, vel Apostolorum Petri, et Pauli, in die Corporis Christi, aut infra Octavas, vel in die Octava ejusdem occurrerit. Si vero Festum Sancti Andreæ venerit in prima Dominica Adventus, et transferatur in Feriam secundam,

fat nihilominus de Feria in Sabhalo præcedenti, et recitetur Homilia Vigiliæ.

M

S. XXXVI.

De Matutinis in sero post Completorium dicendis. ATUTINE in sero post Completorium dicantur in triduo ante Pascha. A Festo autem sanctissimæ Trinitatis, in Festis Duplicibus, et supra, et Dominicis diebus, similiter dicantur, usque ad diem ultimam Augusti. Item infra Octavas Corporis Christi, et Visitationis beatæ Virginis, propter Indulgentias. Ubi autem consuetum est semper media nocte, aut post mediam noctem, omnibus his prædictis diebus, aut saltem aliquibus, Matutinas dici, servetur consuetudo. Si tamen Matutinæ in sero, vel ante mediam noctem dicantur, Pretiosa non est dicenda tunc immediate post illas, sed reservetur, ut dicatur immediate post Primam; nisi post mediam noctem finiantur, ut in Docte Natalis Domini.

S XXXVII.

De Officio quotidiano Beatæ

Mariæ Virginis. 1 FFICIUM quotidianum B.Virginis dicendum est, pro tempore ante Horas Canonicas, excepto Completorio, quod post Completorium de tempore, vel de Sancto, dicendum est ante Antiphonam Salve Regina; et ideo Completorium beatæ Virginis non terminatur, sicut aliæ Horæ, per . Ave Maria etc. sed, illo omisso, immediate post . Benedicamus Domino etc. sequitur Antiphona, Salve.

Intermittitur prædictum Of ficium in Vigilia Nativitatis Domini in Matutinis, et deinceps usque in crastinum post Octavam Epiphaniæ inclusive, et in quarta Feria ante Cœnam Domini in Vesperis; et deinceps usque in secundam Feriam post Octavam Pascha exclusive. Intermittitur etiam in Festis Duplicibus,

et Totis Duplicibus in primis Vesperis, et deinceps usque ad Completorium diei Festi inclusive. In omnibus Dominicis die bus per totum annum in Matutinis, et usque ad Completorium inclusive. Et similiter infra omnes Octavas solemnissimas, et solemncs, et in diebus Octavis, etiamsi in die aliqua infra ipsas Octavas Officium de ipsis Octavis non fiat; sed fiat Officium de Festo, vel Octava Siniplici, ut dictum est supra §. XIV. num. 4. et §. XXI. num. 10. Omittitur autem quandocumque de ipsa beata Virgine Officium celebratur, sive in Octavis ipsius, sive extra Octavas; in Octavis tamen dicitur in Vesperis; in casibus expressis supra §. XXI. n. 10.

3. In Vigilia Pentecostes dicatur Officium quotidianum beatæ Virginis in Matutinis, et usque ad Vesperas exclusive.

S. XXXVIII.

De Litaniis Sanctorum, et de Prostrationibus super formas. 1. Pumvis er die solemne FesCompletorium, quan

tum fuerit; si nihilominus dic sequenti fiat Officium de Feria, tam extra tempus Paschale, quam intra, semper legantur sero præcedenti in Choro Litaniæ Sanctorum cum Psalmo, Deus in adjutorium etc. Precibus, Versiculis, et Orationibus, ut designantur in Breviario post Commune Sanctorum. Exceptis Vigilia Nativitatis Domini, Feria quinta in Coena Domini, et Feria sexta in Parasceve; in quibus Litaniæ etc.omnino dimittuntur. Sabbato autem Sancto, tribus diebus Rogationum, et Vigilia Pentecostes, Litaniæ dicuntur ante Missam Feriæ: sed in tribus diebus Rogationum (si fit de Feria) et in Vigilia Pentecostes, dicentur in sero præcedenti post Completorium, Psalmus : Deus in adjutorium: Preces, et Orationes Litaniarum.

2. Dum Litaniæ post Comple

torium recitantur in Choro, Fratres debent esse genuflexi, aut (si fuerint factæ Prostrationes in Vesperis) prostrati, a principio usque ad ultimam Orationem inclusive. Qui autem tunc non fuerint in Choro, ad eas recitandas minime teneantur.

3. Si ex aliqua causa, aut necessitate Litaniæ recitantur, addenda est Oratio, et Versiculus pro illa necessitate.

4. Post Litanias (si alias hæ sunt dicenda) vel immediate post Completorium (si Litaniæ non sunt dicenda) Fratres prostrati dicant :Confiteor etc. cum Psalmo Miserere etc. ut notatur in Breviario in Dominica prima post Octavam Epiphaniæ pag. 196. si illa die de Feria fiat Officium : exceptis Vigilia Pentecostes, et tribus diebus ante Pascha. Dum autem dicitur Psalmus prædictus, recipiant Fratres Disciplinam ab Hebdomadario, qui postea etiam eam recipiat ab eo, qui præest Choro. In tribus vero diebus Rogationum id non omittatur; sed post Preces, et Orationes (similiter si Officium fuerit de Feria) in scro præcedenti prædicta dicantur, et Disciplina detur.

5. Quod si post Completorium, ubi est talis consuetudo, Disciplina dari non possit, propter Sæculares, detur in Sacristia, vel Capitulo: aut tunc, si fuerit grave impedimentum, relinquatur post Matutinas. Fratres vero, qui Disciplinis non intersunt, tenentur recitare Psalmum, Miserere cum Oratione.

6. Prostrationes super formas faciendæ tantum sunt, quando Officium fit de Feria extra tempus Paschale, ad omnes Horas respective (prout in Constitutionibus nostris de Inclinationibus cap. 2. dist. 1. videre est). Quæ quidem intermittuntur in Nona in omui Sabbato, quando fit de Feria, et in omni Vigilia cujuslibet Festi novem Lectionum, nisi in Quadragesima: nam in

ca etiam in Nona prædictis dicbus sunt faciendæ. Intermittuntur etiam in Vesperis Festi Trium Lectionum usque ad Nonam sequentis diei inclusive; et in Vesperis Sabbati, et Vigilie Festi novem Lectionum usque ad Completorium Dominicæ, vel Festi inclusive : et ubi particulariter est notatum, quod intermittantur.

7. Fiant etiam Prostrationes in Officio Defunctorum, si in Hora Canonica immediate præcedenti factæ sunt in Choro.

1.

S. XXXIX.

De Precibus. RECES dicuntur in Vesperis, P Completorio, Laudibus, Prima, Tertia, Sexta, et Nona, cum de Feria agitur.

2. Tempore autem Paschali non dicuntur Preces nisi in Prima, et in Completerio.

3. Intermittuntur etiam Preces in Nona, quandocumque in eadem intermittuntur Prostrationes super formas: ut (quando fit de Feria) in omni Sabbato, et in Vigilia cujuslibet Festi no. vem Lectionum, nisi in Quadragesima, prout S. præcedenti, n. 6. dictum est: quare in Quadragesima, etiam in Nona præ. dictis diebus Preces sunt recitandæ.

4. Preces dicuntur quotidie in Prima, et Completorio, nisi in Dominica die; Festis Duplicibus, et supra, et in omnibus diebus Octavarum solemnium, et supra, et infra has Octavas; etiamsi in eis fiat Officium de Festo, aut Octava Simplici, et ubi specialiter est notatum, ut non dicantur.

5. Advertendum est autem, eum, qui Sabbato sancto extra Missam recitat Vesperas, debere in principio dicere: Pater noster; non autem in fine carumdem Vesperarum.

6. Dicendum tamen est Pater noster in Officio Defunctorum post Requiescant in pace.cum non sequitur alia Hora.

ORATIO

Dicenda ante Officium

A

:

PERI, Dómine, os meum ad benedicéndum nomen sanctum tuum munda cor meum ab ómnibus vanis, pervérsis, et aliénis cogitatiónibus : intelléctum illúmina, afféctum inflámma, ut digne, atténte, ac devóte hoc Officium recitáre váleam, et exaudiri mérear ante conspéctum divinæ Majestátis tuæ. Per Christum Dóminum nostrum. r. Amen. ómine, in unióne illíus divinæ intentiónis, qua ipse in terris laudes Deo persolvísti, has tibi horas persólvo.

ORATIO

Dicenda post Officium

ACROSANCTE, et individuæ Trinitati, Crucifixi Dómini nostri Jesu Christi humanitáti, beatissimæ, ac gloriosissimæ Virginis Mariæ fœcunditáti, atque integritáti, et ómnium Sanctórum universitáti, sit sempitérna laus, honor, virtus, et glória ab omni creatúra, nobísque remissio ómnium peccatórum, per infiníta sæcula sæculórum. Amen.

Et beáta víscera Mariæ Virginis, quæ portavérunt ætérni Patris Filium. . Et beáta úbera, quæ lactavérunt Christum Dóminum.

Dicitur pro statu Summi Pontificis, et Ecclesiæ Pater noster, et Ave Maria.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »