Page images
PDF
EPUB

esto ánima mea : * quóniam ab ipso patiéntia mea. Quia ipse Deus meus, et salvátor meus: adjútor meus, con emigrábo.

[ocr errors]

In Deo salutáre meum et glória mea Deus auxílii mei, et spes mea in Deo est. Speráte in eo omnis congrogatio pópuli; effúndite coram illo corda vestra: * Deus ad jútor noster in ætérnum. Verumtamen vani filii hóminum: mendáces fílii hóminum in stateris: * ut decípiant ipsi de vanitáte in idipsum.

Nolite sperare in iniquitáte; et rapinas nolite concupiscere divitiæ si affluant, nolíte cor apponere. Semel locútus est Deus; duo hæc audivi, quia potéstas Dei est; et tibi Dómine misericórdia: quia tu reddes unicuíque juxta ópera sua. Psalmus 62.

N.

D

meditábor in te : * quia fuísti adjútor meus.

Et in velaménto alárum tuárumexultábo; adhæsit ánima mea post te me suscépit déxtera tua.

psi vero in vanum quæsiérunt ánimam meam : introíbunt in inferióra terræ : tradéntur in manus gládii, partes vulpium erunt. Rex vero lætabitur in Deo ; laudabúntur omnes, qui jurant in eo:* quia obstructum est os loquéntium iniqua. Psalmus 63.

a

XAUDI Deus oratiónem meam cum déprecor: * timóre inimíci éripe áni

mam meam.

Protexísti me a convéntu malignántium: a multitúdine operántium iniquitátem. Quia exacuérunt ut gládium linguas suas: * intendérunt arcum rem amáram, ut sagíttent in occultis immacu

EUS, Deus meus, ad te látum. de luce vigilo. Sitivit in te ánima mea, quam multipliciter tibi caro

mea.

*

In terra desérta,et ínvia, et inaquosa; sic in sancto appárui tibi : * ut vidérem virtútem tuam, et glóriam tuam. Quoniam mélior est misericórdia tua super vitas : * lábia mea laudabunt te. Sic benedícam te in vita mea : * et in nómine tuo levábo manus meas. Sicut adipe, et pinguédine repleátur ánima mea : * et labiis exultatiónis laudábit os meum.

`i memor fui tui super stratum meum, in matutinis

Súbito sagittábunt eum, et non timébunt: * firmavérunt sibi sermónem nequam. Narravérunt, ut abscónderent láqueos: * dixérunt: Quis vidébit eos? Scrutáti sunt iniquitátes: * defecérunt scrutantes scrulínio.

Accédet homo ad cor altum:* et exaltábitur Deus. Sagittæ parvulorum factæ sunt plaga eórum: * et infirmátæ sunt contra eos linguæ eorum.

Conturbáti sunt omnes, qui vidébant eos : * et tímuit omnis homo. Et annuntiavérunt ópera Dei: et facta ejus intellexérunt. 4..

[blocks in formation]

*

E decet hymnus Deus in Sion: *et tibi reddétur votum in Jerúsalem. Exaudi oratiónem meam : ad te omnis caro véniet. Verba iniquórum prævaluérunt super nos: et impietátibus nostris tu propitiá beris.

Beátus quem elegísti, et assumpsisti inhabitabit in átriis tuis. Replébimur in bonis domus tuæ sanctum est templum tuum, mirábile in æquitáte. Exaúdi nos Deus salutaris nos. ter: * spes ómnium finium terræ et in mari longe. præparans montes in virtúte tua, accínctus poténtia: * qui contúrbas profúndum maris, sonum fluctuum ejus. Turbabúntur gentes, et timébunt, qui habitant términos a signis tuis : * éxitus matutini, et véspere delectábis.

visitásti terram, et inebriásti eam multiplicásti locupletáre eam.

:

Flumen Dei replétum est aquis, parásti cibum illórum: quóniam ita est præparátio ejus. Rivos ejus inébria, multíplica genímina ejus in stillicidiis ejus lætábitur gérminans.

Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ et campi tui replebúntur ubertáte.

Pinguéscent speciósa desér

ti* et exultatione colles accingéntur.

Indúti sunt aríetes óvium, et valles abundábunt fruménto: * clamábunt, élenim hymnum dicent.

Psalmus 65 UBILATE Deo omnis terra, psalmum dícite nómini ejus : *date glóriam laudi ejus.

Dicite Deo: Quam terribilia sunt ópera tua Dómine! * in multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui. Omnis terra adóret te, et psallat tibi : * psalmum dicat nómini tuo.

Veníte, et vidéte ópera Dei :* terribilis in consiliis super filios hóminum.

Qui convértit mare in áridam, in flúmine pertransíbunt pede : * ibi lætábimur in ipso.

Qui dominátur in virtúte sua in ætérnum, óculi ejus super gentes respiciunt:* qui exásperant, non exalténtur in semetipsis.

Benedicite gentes Deum nostrum et auditam fácite vocem laudis ejus.

Qui pósuit ánimam meam ad vitam et non dedit in commotiónem pedes meos. Quóniam probásti nos Deus:* igne nos examinásti, sicut examinátur argéntum. Induxísti nos in laqueum, posuísti tribulationes in dorso nostro: * imposuisti hómines super cápita nostra. Transivimus per ignem, et aquam: * et eduxisti nos in refrigérium.

Introíbo in domum tuam in holocaústis: * reddam tibi

lábia mea.

vota mea, quæ distinxérunt Sicut déficit fumus, deficiant: sicut fluit cera a fácie ignis, sic péreant peccatóres a facie Dei. Et justi epuléntur, et exúltent in conspéctu Dei : * et delecténtur in lætitia. Cantáte Deo, psalmum dícite nómini ejus: * iter fácite ei, qui ascéndit super occasum, Dóminus nomen illi. Exultáte in conspéctu ejus: * turbabúntura fácie ejus, patris orphanórum, et júdicis viduárum.

Et locútum est os meum, *
in tribulatióne mea.
ilolocaústa medulláta ófferam
tibi cum incenso aríetum : *
offeram tibi boves cum hircis.
Venite, audite, et narrabo
omnes qui timétis Deum, *
quanta fecit animæ meæ.
Ad ipsum ore meo clamavi: *
et exaltavi sub lingua mea.
Iniquitátem si aspéxi in corde
meo,non exaúdiet Dóminus.
Propterea exaudívit Deus, *
et atténdit voci deprecatiónis

meæ.

Benedictus Deus, * qui non amovit oratiónem meam, et misericórdiam suam a me. N. Psalmus 66.

EUS misereátur nostri, et D' benedícat nobis: * illúninet vultum suum super nos, et misereátur nostri. Utcognoscamus in terra viam tuam in ómnibus génlibus salutáre tuum. Confiteanturtibi pópuli Deus: confiteantur tibi pópuli

omnes.

Læténtur, et exúltent gentes; quoniam júdicas pópulos in æquitáte, et gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi pópuli Deus; confiteantur tibi populi omnes terra dedit fructum

suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster; benedicat nos Deus:* et métuant eum omnes fines terræ.

Psalmus 67.

XURGAT Deus, et dissipéntur inimici ejus : * el fúgiant, qui odérunt eum, a facie ejus.

Deus in loco sancto suo :
Deus, qui inhabitáre facit
uníus moris in domo.
Qui edúcit vinctos in fortitú-
dine similiter eos, qui
exásperant, qui habitant in
sepulchris.

:

Deus, cum egrederéris in
conspéctu pópuli tui: * cum
pertransíres in desérto;
Terra mota est, étenim cœli
distillavérunt a fácie Dei Sí-
nai, a fácie Dei Israel.
Plúviam voluntáriam segre-
gábis Deus hæreditáti tuæ: *
et infirmáta est, tu vero
perfecisti eam.
Animália tua habitábunt in
ea : * parasti in dulcédine
tua paúperi Deus.
Dóminus dabit verbum evan-
gelizántibus,* virtúte multa.
Rex virtútum dilécti, diléc
ti: et speciéi domus diví-
dere spólia.

Si dormiátis inter médios
cleros, pennæ columbæ de-
argentátæ, * et posterióra
dorsi ejus in pallore auri.
Dum discérnit cœléstis reges
super eam, nive dealbabun-
tur in Selmon : *mons Dei,
mons pinguis.

Mons coagulátus, mons pinguis: ut quid suspicámini montes coagulátos? Mons, in quo beneplácitum est Deo habitáre in eo:éte nim Dóminus habitábit in finem.

Currus Dei decem millibus múltiplex, millia lætántium:* Dóminus in eis in Sina in

sancto.

Ascendísti in altum, cepísti captivitatem

accepisti

in

dona in homínibus. Etenim non credentes: habitáre Dóminum Deum. Benedictus Dóminus die quotídie: prósperum iter faciet nobis Deus salutárium nostrórum

Deus noster, Deus salvos faciéndi et Dómini Dómini éxitus mortis.

Verumtamen Deus confrínget capita inimicórum suórum vérticem capilli per ambulántium in delictis suis. Dixit Dóminus: Ex Basan convértam, convértam in profúndum maris. Utintingátur pes tuus in sánguine lingua canum tuórum ex inimicis ab ipso. Vidérunt ingressus tuos Deus: * ingréssus Dei mei, Regis mei, qui est in sancto. Prævenérunt príncipes conjúncti psalléntibus* in médio juvenculárum tympanistriá

rum.

In Ecclésiis benedícite Deo Dómino, de fontibus Israel. bi Bénjamin adolescentulus, *in mentis excéssu. Príncipes Juda, duces eórum príncipes Zábulon, principes Néphthali.

Manda Deus virtúti tuæ :

confirma hoc Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúsalem:* tibi offerent reges múnera. Increpa feras arundinis; congregatio taurórum in vaccis populórum: ut excludant eos, qui probáti sunt argénto. Dissipa gentes, quæ bella volunt; vénient legáti ex Ægypto: * Ethiopia prævéniet manus ejus Deo. Regna terræ cantáte Deo : * psallite Dómino. Psállite Deo, qui ascéndit super cœlum cœli, * ad Orientem.

Ecce dabit vocí suæ vocem virtútis; date glóriam Deo super Israel: magnificéntia ejus, et virtus ejus in nubibus.

Mirábilis Deus in sanctis suis, Deus Israel, ipse dabit virtútem, et fortitúdinem plebi suæ, *benedictus Deus. Aña In Ecclésiis benedícite Dómino.

f. Deus vitam meam annuntiávi tibi.. Posuísti lácrymas meas in conspectu tuo. In Adv. y. Egrediétur Dóminus, etc.

In Quadrag. y. Scápulis, etc. Temp. Pass. . Ne perdas cum inipiis Deus, etc.

IN LAUDIBUS. Aña. Amplius lava me Dómine ab injustítia mea. Psalm.50 Miserére mei Deus, pag. 55.

Aña. Te decet hymnus Deus in Sion.

Psalm. 64. Te decet, pag. 42. Aña. Lábia mea laudabunt te in vita mea, Deus meus. Psalm. 62. Deus, Deus meus, pag. 41.

Aña. Dóminus judicábit fines
terræ.

Cant. Exultávit, pag. 402.
Aña. Cœli cœlórum laudáte
Deum.
Psalm. 448. Laudáte, p. 400.

Ad Benedictus, Áña.
Salútem ex inimícis nostris,
et de manu ómnium, qui nos
odérunt, líbera nos Dómine.
FERIA QUINTA
Ad Matutinum
Invit. Adorémus Dóminum:
* Quóniam ipse fecit nos.
Psalmus 68.

ALVUM me fac Deus: *

Quóniam zelus domus tuæ
comédit me : et opprobria
exprobrántium tibi cecidé-
runt super me

Et opérui in jejunio ánimam
meam : et factum est in
opprobrium mihi.
Et posui vestiméntum meum
cilícium: et factus sum illis
in parábolam.

Advérsum me loquebantur,
qui sedébant in porta : * et
in me psallébant, qui bíbé-
bant vinum.

Ego vero oratiónem meam ad
te Dómine: * tempus bene-

Squoniam intravérunt aquæ pláciti Deus.

usque ad ánimam meam.
Infixus sum in limo pro-
fúndi: * et non est sub-
stantia.

Yeni in altitúdinem maris: *
et tempéstas demérsit me.
Laborávi clamans, raucæ fa-
etæ sunt fauces meæ : * de-
fecérunt óculi mei, dum
spero in Dcum meum.
Multiplicáti sunt super capfl-
los capitis mei, qui odé-
runt me gratis.
Confortáti sunt, qui persecúti
sunt me inimíci mei injú-
ste: * quæ non rápui, tunc
exolvébam.

Deus tu scis insipiéntiam
meam : * et delicta mea a te
non sunt abscóndita.
Non erubéscant in me, qui
exspéctant te Dómine, * Dó-
mine virtútum.

Non confundantur super me:
qui quærunt te Deus Israel.
Quoniam propter te sustínui
opprobrium : * opéruit con-
fusio fáciem meam.
Extraneus factus sum frátri-
bus meis: * et peregrinus
filiis matris meæ.

In multitúdine misericórdiæ
tuæ exaúdi me : * in veritáte
salútis tuæ.

Eripe me de luto, ut non in-
fígar: líbera me ab iis,
qui odérunt me, et de pro-
fúndis aquárum.
Non me demérgat tempéstas
aquæ ; neque absorbeat me
profúndum : * neque úrgeat
super me púteus os suum.
Exaúdi me Dómine, quóniam
benigna est misericórdia tua:

secúndum multitúdinem miseratiónum tuarum réspice in me.

Et ne avértas fáciem tuam a
púero tuo: * quóniam tribu-
lor, velóciter exaudi me.
Inténde ánimæ meæ, et lí-
bera eam: propter inimí-
cos meos éripe me.
Tu scis impropérium meum
et confusiónem meam : * et
reverentiam meam.
In conspéctu tuo sunt om-
nes, qui tríbulant me
impropérium exspectavit cor
meum, et misériam.
Et sustinui, qui simul con-
tristarétur, et non fuit. *

:

*

« PreviousContinue »