Page images
PDF
EPUB
[merged small][graphic][subsumed][subsumed]

DIE IV. AUGUSTI.

IN FESTO S. DOMINICI

PATRIS NOSTRI.

Totum Duplex.

AD VESPERAS Super Psalm. Aña. Gaude felix parens Hispánia, novæ prolis dans mundo gaúdia sed tu magis plaude Bononia, tanti Patris dotáta glória lauda tola Mater Ecclésia, novæ laudis agens solémnia.

Psalm. Laudáte, cum cæteris pag. j.

Capitulum. Eccl. 50. UASI stella matutina in médio nébulæ, et quasi luna plena in diébus suis et quasi sol refulgens, sic iste effulsit in templo Dei. H. ix. O speni miram, etc. pag.463.

Hymnus.

AUDE mater Ecclésia Lætam agens memóriam, Quæ novæ prolis gaúdia Mittis ad coeli cúriam. Prædicatórum Ordinis Dux, et Pater Dominicus, Mundi jam fulget términis, Civis effectus cœlicus. Carnis liber ergástulo, Cœli polítur glória :

Pro paupertátis cingulo,
Stola dotátur régia.
Fragrans odor de túmulo,
Cum virtútum frequéntia,
Clamat pro Christi famulo
Summi Regis magnália.
Trino Deo, et simplici
Laus, honor, virtus, glória,
Qui nos prece Domínici,
Ducat ad cœli gaúdia.
Amen.

.Ora pro nobis, beáte Pater Domínice. . Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Ad Magnificat, Aña. Transit pauper ad regni sólium, dux ad sceptrum, victor ad præmium, mors in vitam, labor in ótium, præsens cedit luctus in gaúdium. Oratio.

EUS, qui Ecclésiam tuam beati Domínici Confessóris tui Patris nostri illumináre dignatus es méritis, et doctrínis concéde, ut ejus intercessione temporalibus non destituatur auxíliis, et

spirituálibus semper proficiat increméntis. Per Dómi

num.

Deinde flat Mem. de S. Stephano.

Aña. Hódie Joánnes Póntifex cum máximo cleri, plebísque tripúdio, pretiosas protomártyris Stéphani relíquias in sanctam transtulit Ecclésiam

vans illibátum, áttigit exímiæ vitæ cœlibátum. Aña iij. Documéntis ártium eruditus satis, tránsiit ad stúdium summæ veritatis. . Amávit eum Dóminus. De Epístola prima beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios. Lectio j. Cap. 1.

stultam fecit Deus

Sion, ubi quondam Archi- N sapientiam hujus mundi?

diáconi functus est officio, cujus pia apud Deum sit pro nobis, quæsumus, intercéssio.

Ad Matutinum, Invitator. Adsunt Domínici læta solémnia: Laude multiplici plaudat Ecclésia.

Hymous.

ovus athléta Dómini

Collaudetur Dominicus; Qui rem confórmat nómini, Vir factus evangélicus. Consérvans sine mácula, Virginitatis lilium, Ardébat quasi facula, Pro zelo pereuntium. Mundum calcans sub pédibus,

Manum misit ad fórtia : Nudus occurrens hostibus, Christi suffultus grátia. Pugnat verbo, miráculis, Missis per orbem Fratribus: Crebros adjúngens sédulis Fletus oratiónibus.

Trino Deo, et simplici, ut in Vesp.

IN I. NOCTURNO. Aña 4. Præco novus, et cœlicus missus in fine sæculi, pauper fulsit Dominicus forma prævísus cátuli.

Psalmi, ut in Comm Conf. pag. xliv.

Aña ij. Florem pudicitiæ ser

Nam quia in Dei sapiéntia non cognovit mundus per sapiéutiam Deum : placuit Deo per stultitiam prædicatiónis salvos fácere credentes. Quóniam et Judæi signa petunt, et Græci sapiéntiam quærunt: nos autem prædicámus Christum crucifixum : Judæis quidem scandalum, Géntibus autem stultitiam, ipsis autem vocátis Judæis, atque Græcis Christum Dei virtutem, et Dei sapiéntiam : quia quod stultum est Dei, piéntius est hominibus et quod infirmum est Dei, fórtius est hominibus.

sa

.j. Mundum vocans ad Agni núptias, hora cœnæ Paterfamílias servum mittit, Promittens várias vitæ delícias. . Ad hoc convívium tam permagnificum, elégit núntium sanctum Domínicum. Promittens.

H

De Epístola secúnda beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios. Lectio ij. Cap. k. ABENTES administratiónem, juxta quod misericórdiam consecuti sumus. non deficimus, sed abdicámus occúlta dedécoris, non ambulantes in astútia, neque adulterántes verbum Dei, sed in manifestatióne veritális

commendántes nosmetipsos ad omnem conscientiam hóminum coram Deo. Quod si étiam opértum est Evangé lium nostrum in iis, qui péreunt, est opértum: in quibus Deus hujus sæculi excæcavit mentes infidélium, ut non fulgeat illis illuminátio Evangéli glóriæ Christi, qui est imago Dei.

.ij.Datum mundo pro mundi glória, mira Christi præsignat grátia Cujus ortum præcúrrunt núntia, veri præságia. . Stella micans in fronte párvuli novum jubar præmonstrat sæculi. Cujus. Lectio iij.

TON enim nosmetipsos prædicamus, sed Jesum Christum Dóminum nostrum: nos autem servos vestros per Je

sum: quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendéscere, ipse illúxit in córdibus nostris ad illuminatiónem scientia ciaritátis Dei, in facie Christi Jesu. Habémus autem thesaurum istum in vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtútis Dei, et non ex nobis. In ómnibus tribulatiónem patimur, sed non angustiamur: aporiamur, sed non destituimur, persecutiónem pátimur, sed non derelínquimur, dejicimur, sed non perímus semper mortificatiónem Jesu in córpore nostro circumferéntes, ut et vita Jesu manifestétur in corpóribus nostris.

. Verbum vitæ dum palam prómitur, surgunt hostes, liber conscríbitur, favent omnes : ⚫ Sic error vincitur: Fides extollitur.

1

Ter in flammas libéllus tráditus, ter exívit illæsus pónitus. Sic. Glória Patri. Fides.

IN II. NOCTURNO. Aña iv. Sub Augustíni régula mente profécit sédula, tandem virum canóuicum auget in apostólicum. Aña v. Agonizans pro Christi nómine, mundum replet divíno sémine, paupertatis degens sub_tégmine. Aña v. Pernox cum Christo próprium non possidébat léctulum: post lacrymarum fluvium, vix humi dans corpusculum.

. Justum deduxit, etc. Ex Theodor. de Apold. S. Antonino, et aliis gestor. ejus Auctor.

Lectio iv.

ANCTISSIMUS Pater Domini

Scus Calaroga in Hispánia ex nobilíssima Gusmanórum família natus est. Hujus mater grávida sibi visa est per quiétem continére in alvo cátulum, qui facem ore præferens, orbem terrárum incénderet. Quo sómnio significabátur fore, ut splendore sanctitátis, ac doctrinæ ejus gentes ad christiánam pietátem inflammaréntur. Post liberálium ártium, ac Theologíæ stúdia, ex quibus singulárem sibi eruditiónem comparávit, primum Oxoménsis Ecclésiæ Canónicus reguláris fuit : deinde claríssimum Prædicatórum Ordinem, unde innúmera totíus sanctitátis, et doctrinæ exémpla in Ecclésiam promanárunt, instituit, ab Honório tértio Summo Pontífice confirmátum anno salútis millé

« PreviousContinue »