Page images
PDF
EPUB
[graphic][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Deus tibi gratias agimus perquem misteria sancta celebrauimus et ate sanctitatis dona deposcimus miserere nobis domine saluator mundi ·Qui regnas insecula seculorum amen⚫finit

Columcille acusdrostán mac cósgreg adálta tangator áhí marroalseg Fol. 3. día doíb goníc abbordobóir acusbéde cruthnec robomormær búchan aragínn acusessé rothídnaíg dóib ingathráig sáin insaere gobraíth ómormaer acusóthóséc⚫ tangator asááthle sen incathraig ele acusdoráten ricolumcille sí iarfallán dórath dé acusdorodloeg arinmormar i bédé gondas tabrád dó acusníthárat acusrogab mac dó galár iarnéré nagleréc acusrobomaréb act mádbec iarsén dochuíd inmor dattác naglerec góndendæs ernacde les inmac Fol 3 b. gondisád slánté dó acusdórat inedbaírt doíb uácloic intiprat goníce chlóic pette mic garnáit doronsat innernacde acustanic slante dó; Iarsén dorat collumcille dódrostán inchadráig sén acusrosbenact acusforacaib imbrether gebe tisad ris nabad blienec buadacc tangator deara drostán arscartháin fri collumcille rolaboir columcille bedeár áním óhúní ímácć ;

Columcille and Drostán son of Cosgrach his pupil came from I as God had shown to them unto Abbordoboir and Bede the Pict was mormaer of Buchan before them, and it was he that gave them that town in freedom for ever from mormaer and tosech. They came after that to the other town, and it was pleasing to Columcille, because it was full of God's grace, and he asked of the mormaer to wit Bede that he should give it to him; and he did not give it; and a son of his took an illness after [or in consequence of] refusing the clerics, and he was nearly dead [lit. he was dead but if it were a little]. After this the mormaer went to intreat the clerics

that they should make prayer for the son that health should come to him, and he gave in offering to them from Cloch in tiprat to Cloch pette mic Garnait. They made the prayer, and health came to him. After that Columcille gave to Drostán that town and blessed it and left as (his) word "Whosoever should come against it, let him not be many-yeared [or] victorious." Drostán's tears (deara) came on parting with Columcille Said Columcille "Let Dear be its name henceforward."—

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cómgeall mac éda dórat úaorti níce fúrené docolumcille acusdodrostán. Moridac mac morcunn dorat pett mic garnaít acusáchád toche temní acusbahé robomormaír acusrobothosec Mataín mac caerill dorat cuit mormoir inálteri acusculíí mac batín dorat cuít toíség Domnall mac gíric acusmalbrigte mac chathail dorat pett inmulenn dodrostán Cathal mac morcunt dorat áchad naglerec dodrostán Domnall mac ruádri acusmalcolum mac culeón doratsat bidbín dó diá acusdódrostán Malcoloum mac cinathá dorat cúit rííg íbbidbín acusinpett mic gobróig acusdádabég uactaír rósábard Malcolum mac moilbrigte dorat indelerc Málsnecte mac Fol. 4. lulóig dorat pett maldúib dó drostán; Domnall mac meic dubbacín robaíth nahúle edbarta rodrostán arthabárt áhule dó· Robáith cathál árachóir chetna acuitíd thoisíg acusdorat próinú chét cecnolloce acusceccasc dó día acusdó drostán Cainnéch mac meic dobarcon acuscathal doratsat alterín alla úethé na camone gonice in béíth edarda álterin; Dorat domnall acuscathál étdanin dó dia acusdó drostán Robaith cainnec acusdomnall acus cathál nahúle edbarta ri dia acusrí drostan othósach goderad issáere omor acus othosech culaithi bratha • * 1

[ocr errors]

*

"Comgeall son of Ed gave from Orti to Furene to Columcille and to Drostán. Moridach son of Morcunn gave Pett meic Garnait and Achad toche temni; and it was he that was mormaer and was tosech Matáin son of Caerell gave the mormaer's share in Altere and Culi son of Baten gave (the) toisech's share Domnall son of Girec and Maelbrigte son of Cathal, gave Pett in Mulenn to Drostán Cathal son of Morcunt gave Achad

1 The words between asterisks are written in ink of a different colour from the others. See Preface, pp. xxiv. xxvi.

[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »