Page images
PDF
EPUB

Ndictio eft fpatium quindecim annorum : & fingulis annis tribuitur aliquis numerus indictionis, ab uno ad quindecim per ordinem: deinde à principio repetatur. Anno igitur 1585. currit indictionis numerus 13. fequenti anno 14. & deinceps in aliis ufque ad 15. profequendo, & repetendo ut fuprà.

De Feftis Mobilibus.

cam entis

[ocr errors]

A venta litera
D majorem commoditatem inveniendi fefta mobilia pofita eft fequens tabula, in qua in-
venta litera Dominicali, & apud cam Epacta anni currentis ad rectam lineam ejufdem Épactæ
numeri progrediendo, omnia Fefta mobilia ejus anni, quo die & menfe advenerint, reperiuntur.
Sed ut faciliùs omnia Festa mobilia ejus anni quo die & menfe evenerint reperiantur, pofita eft
fequens tabella. In cellula enim literæ Dominicalis currentis quæratur Epa&ta currens. Nam è di-
recto omnia Fefta mobilia deprehendentur. Ut anno 1585. in cellula literæ Dominicalis F, tunc
currentis è regione Epacte ix. que codem anno currit, habetur Septuagefima die 17. Februarii,dies
Cinerum 6. Martii, & Pafcha die 21. Aprilis, &c. ut fequitur ibi. Sed eft advertendum, quod in
annis Biflextilibus invenienda funt omnia Fefta mobilia per literam Dominicalem pofteriorem,quæ
nimirùm currit poft Feftum S.Matthiæ Apoftoli, ne fcilicet ambigamus utra duarum literarum pro
hoc aut illo Fefta indagandoaccipienda fit: ita tamen ut Septuagefima & diei Cinerum inventa in
Januario, aut Februario addatur unus dies. Quod ideo fit, quia ante diem S. Matthiæ currit prior
litera Dominicalis, quæ in Calendario priorem femper fequitur. Poft Feftum autem S. Matthiæ in
Februario licèt pofterior litera currat, additur tamen tunc dies intercalaris, ita ut dies 24. Fe-
bruarii dicatur 25. & dies 25. dicatur 26, &c. Quòd fi dies Cinerum cadat in Martium, nihil eft
addendum, quia tunc & litera pofterior currit & dies menfis propriis numeris refpondent, cùm dies
intercalaris Februario fit additus. Exempli gratia. Anno 2096. Biflextili Epacta erit v. & litera
Dominicales A, G. Si igitur per pofteriorem literam quæ eft G, Fefta mobilia inveftigentur,
reperietur Septuagefima die 11. Februarii, & dies Cinerum die 28. Februarii. Si autem addatur
unus dies, cadet Septuagefima in diem 12. Februarii, quæ eft Dominica, & dies Cinerum in
diem 29. Februarii, quæ eft feria quarta. Pafcha autem, & reliqua Fefta in eos dies cadent, qui
in tabula expreffi funt. Item anno 4088. Biffextili Epacta erit xxiv. & literæ Dominicales C, D.
Si igitur per literam C, quæ pofterior erit, inquirantur Fefta mobilia, invenietur Septuagefima
die 21. Februarii; & fi addatur unus dies, cadet in diem 22. Februarii, quæ eft Dominica. Dies
autem Cinerum cadet in diem 10. Martii : quare nihil additur, &c.

Ex antiqua tabula, ita Fefta mobilia reperientur. Accipiatur Epacta currens, fumaturque litera Dominicalis currens, infra tamen Epactam currentem. E regione hujus litera Dominicalis omnia Feta mobilia continentur. Exemplum, anno 1643. Epacta est 10. & litera Dominicalis D. Si igitar in hac tabula fumatur litera Dominicalis D, qua primò infra Epactam 10. occurrit, reperitur è regione hujus litera Dominica Septuagefima 1. Februarii, dies Cinerum 18. Februarii, Paf cha 5. Aprilis, Afcenfio Domini 14. Maii, Pentecofte 24. Maii, &c.

Epacte autem in Calendario pofita denotant Novilunia, & ftella fignificat 30. Epa&am. Porrò ad inveniendum Pafcha, oportet reperire Epactam currentem, qua eft inter diem 8. Martii, 5. Aprilis inclufivè, & ab ea numerare 14. dies deorfum verfus, poft quos proximus dies Dominicus erit Pafcha.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

calis.

23.

22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. D15. 14 13. 12. II. 10. 9.

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.

1.*.29.28.27.26.xxv. 25.24

18 Jan. 4 Febr. 22 Mart. 30 April. 10 Maii. 25 Jan. 11 Febr. 29 Mart. 7 Maii. 17 Mai. 1 Feb. 18 Febr. 5 April. 14 Maii. Maii. 8 Feb. 25 Febr. 12 April. 21 Maii. 31 Maii 15. Feb. 4 Mar. 19 April. 28 Maii. 7 Junii. 19 Jan. Febr. 23 Mart. 1 Maii. 11 Maii. 26 Jan. 12 Febr. 30 Mart. 8 Maii. 18 Maii. 2 Feb. 19 Febr. 6 April. 15 Maii. 25 Mai. 9 Feb. 26Febr. 13 April. 22 Maii. 1 Junii. 29. 28. 27. 26. xxv. 25. 24. 16 Feb. 5 Mar. 20 April. 29 Maii. 8 Junii.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

24

[blocks in formation]

E

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

20. 19. 18. 17. 16. 15. 14.

F

13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. I. *.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

G

23. 22.

21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. I.

23. 22. 21.

20 Jan. 6 Febr. 24 Mart. 2 Maii. 12 Mai. 27 Jan. 13 Febr. 31 Mart. 9 Maii. 19 Maii. 3 Feb. 20 Febr. 7 April. 16 Maii. 26 Maii. 10 Feb. 27 Febr. 14 April. 23 Maii. 2 Junii. 29. 28. 27. 26. xxv. 25. 24 17 Feb. 6 Mar. 21 April. 30 Maii. 9 Junii

23. 22. 21. 20.

19. 18. 17. 16. 15. 14. 13.
12. 11. 10. 9. 8. 7. 6.
5. 4. 3. 2. 1. *.
29.
28. 27. 26. XXV. 25. 24.

23. 22. 21. 20. 19.

18. 17. 16. 15. 14. 13. 12.

[ocr errors]

II. 10. 9. 8. 7. 6. 5.

4. 3. 2. 1. *. 29. 28. 27. 26. xxv. 25. 24.

[blocks in formation]

27

26 2

21 Jan. 7 Febr. 25 Mart. 3 Maii. 13 Maii. 24 Maii
28 Jan. 14 Febr. 1 April. 10 Maii. 20Maii. 31 Maii
4 Feb. 21 Febr. 8 April. 17 Maii. 27 Maii. 7 Junii
11 Feb. 28 Febr. 15 April. 24 Maui. 3 Junii. 14Junii
18 Feb. 7 Mar. 22 April. 31 Maii. io Junii. 21 Junii 23

22 Jan. 8 Febr. 26 Mart. 4 Maii. 14 Maii. 25 Mani
29 Jan. 15 Febr. 12 April. 11 Maii. 21 Maii.
Feb. 22 Febr. 9 April. 18 Maii. 28 Maii.
12 Feb. 1 Mar. 16. April. 25 Maii. 4 Junii.
19 Feb. 8 Mar. 13 April. Juni. 11 Junii.

23 Jan. 9 Febr. 27 Mart.5 Maii. 15 Maii.
30 Jan. 16 Febr. 3 April. 12 Maii. 22 Maii.
6 Feb. 23 Febr. 10 April. 19 Maii. 29 Maii.
13 Feb. 2 Mar. 17 April. 26 Maii. 5 Junii.
20 Feb. 9 Mar. 24 April. 2 Junii. 12 Junii.

[blocks in formation]

હું છું ! મેં ત

24

2

2

D

D

D

D

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cyclus | Littera

Epacta Domi- Septua- Dies Ci-Pafcha. Afcen- Pente- Corpus nicales gefima.|nerum.

[ocr errors]
[blocks in formation]

fio Do cofte. Chrifti.

mini.

Janu. Febru. Mart. Aprilis. Maii. Maij.

nitatem tus.

[blocks in formation]

18

[blocks in formation]
[blocks in formation]

29 Nov.

II

24

25

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

2 3

45678

12

13

23

[ocr errors]

27

30

27

I Dec.

27

2

25

[blocks in formation]

26

26

27 Nov.

[blocks in formation]

17

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

30

[merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Anni Litteral

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

S30. Jan. 16. Feb. 2. Apri. 30 Apri 11. Maii |2:. Maii.
18. Feb. 7. Mar. 22. Apri. 20.Maii 31.Maii. 10. Junii.
10. Feb. 17. Feb. 14. Apri. 12. Maii. 23 Maii. 2. Junii.
26. Jan. 12. Feb. 30. Mar. 27. Apri.'8. Maii. 18. Maii.

C xxvii 9 15. Feb. 3. Mar. 18. Apri. 16.Maii 27. Mai 6. Junii.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »