Specimen juridicum inaugurale de quaestione, possitne actio civilis de damno resarciendo coram judice poenali secundum art. 231. cod. de meth. proc. in caus. crim. institui adversus mulierem, marito auctoritatem suam non interponente ...

Front Cover
ex officina C.G. van der Post, 1851 - 26 pages
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 7 - ... 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Page 5 - De man is het hoofd der echtvereeniging. Als zoodanig verleent hij aan zijne vrouw bijstand in regten , of verschijnt aldaar voor haar, behoudens de uitzonderingen hierna omschreven.
Page 21 - Zij vermogen niet af te wijken van de regten , welke uit de magt van den man, als zoodanig, en uit de vaderlijke magt voortspruiten, noch van de regten welke de wet aan de betrekking van langstlevenden echtgenoot heeft verbonden.
Page 8 - L'action civile, en efiet, quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, conserve sa nature intrinsèque; elle est donc soumise, comme toute autre action civile, aux règles communes du droit; il faut donc que la partie qui l'exerce ait la jouissance de ses droits, et par conséquent la capacité d'ester en justice.
Page 20 - De voogd zal voor den persoon van den minderjarige zorg dragen , en denzelven in alle burgerlijke handelingen vertegenwoordigen. De minderjarige is aan zynen voogd eerbied verschuldigd.
Page 8 - Indien de beleedigde parti) hare vordering om schadevergoeding tot /"150 of minder beperkt, en dezelve niet bij den burgerlijken regier heeft aanhangig gemaakt, zal zij zieh in het geding over de strafzaak kunncn voegen, ten einde hare vordering gelijktijdig worde behandeld en beslist.
Page 4 - Indien de beleedigde partij hare vordering om schadevergoeding lot /"150 of minder beperkt, en dezelve niet bij den burgerlijken regier heeft aanhangig gemaakt, zal zij zieh in het geding over de slrafzaak kunnen voegen, len einde hare vordering geliikliidi); vvorde behandeld en beslisl.

Bibliographic information