Page images
PDF
EPUB

Dei, ut digni habeamini in regno Dei, pro quo et patimini.

6. Si tamen justum est apud Deum retribuere tribulationem iis, qui vos tribulant;

7. et vobis, qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de coelo cum angelis virtutis ejus d,

8. in flamma ignis dantis vindictam iis, qui non noverunt De

vestro sensu, neque terreamini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per Epistolam tamquam per nos missam, quasi instet dies Domini.

3. Ne quis vos seducat ullo modo; quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis,

4. qui adversatur, et extolliDeus, aut quod colitur; ita ut in tur supra omne, quod dicitur

um, et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi, 9. qui poenas dabunt in inter-templo Dei sedeat, ostendens se itu aeternas a facie Domini, et a tamquam sit Deus. gloria virtutis ejus;

10. cum venerit glorificari in sanctis suis, et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt, quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo.

11. In quo etiam oramus semper pro vobis; ut dignetur vos vocatione sua Deus noster, et impleat omnem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute,

12. ut clarificetur nomen Domini nostri Jesu Christi in vobis, et vos in illo secundum gratiam Dei nostri, et Domini Jesu Christi.

CAP. II.

Quaedam de die Domini, et de filio, qui obscure vocatur, interitus.

1. Rogamus autem vos, fratres! per adventum Domini nostri Jesu Christi, et nostrae congregationis in ipsum;

2. ut non cito moveamini a

Phil. 1, 28. 29. d Matth. 25, 31. 1 Thess. 4, 16. e 2 Petr. 3, 7. f Matth. 25, 41. 7, 23. 1 Thess. 4, 12. sqq.

Cap. I.

5. Non retinetis quod cum adhuc essem apud vos, haec dicebam vobis?

6. Et nunc quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore.

7. Nam mysterium jam operatur iniquitatis', tantum ut qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat.

8. Et tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris suim, et destruet illustratione adventus sui

eum.

9. Cujus est adventus secundum operationem satanae, in omni virtute, et signis, et prodigiis mendacibus,

10. et in omni seductione iniquitatis iis, qui pereunt; eo quod charitatem veritatis non receperunt, ut salvi fierent. Ideo mittet" illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio;

11. ut judicentur omnes, qui

h cf. c. 3, 17. Matth. 24, 4. sqq. 1 Joh. 2, 18. Act. 17, 1. 21 Joh. 2, In Jes. 11, 4. n Rom. 1, 21. 22. 24.

18. 25.

5. habeamini regno Dei (deest in). 6. his qui vos tribulant. 8. his qui non. 9. in interitum. 11. Deus (deest noster). II. 2. per epistolam tanquam per nos (deest missam). 5. cum essemus (deest adhuc); ibid. dicebamus. 9. virtute, signis (deest et). 10. in omni seductione (deest et); ibid. his qui.

non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati c.

12. Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres dilecti a Deo, quod elegerit P vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus, et in fide veritatis;

13. in qua et vocavit vos per Evangelium nostrum, in acquisitionem gloriae Domini nostri Jesu Christi.

14. Itaque, fratres, state! et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram 7.

15. Ipse autem Dominus noster Jesus Christus, et Deus et Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem aeternam et spem bonam in gratia,

16. exhortetur corda vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono.

CAP. III.

Flagitat, ut pro se preces fundant, hortatur, ut fugiant Christianos nolentes servare, quae instituerat.

1. De caetero, fratres! orate pro nobis ; ut sermo Dei currat et clarificetur, sicut et apud vos;

2. et ut liberemur ab importunis et malis hominibus; non enim omnium est fides.

3. Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos, et custodiet a malo t.

4. Confidimus autem de vobis. in Domino, quoniam quae praecipimus, et facitis, et facietis.

• Joh. 3, 19. 20. Eph. 1,4. 1 Thess. 4, 1. 2 Tim. 3, 14. Col. 4, 3. cf. c. 2, 2. 3. 1, 4. 1 Thess. 5, 24. Phil. 1, 6.

5. Dominus autem dirigat corda vestra in charitate Dei, et patientia Christi.

6. Denunciamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis" vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis.

7. Ipsi enim scitis, quemadmodum oporteat imitari nos; quoniam non inquieti fuimus inter vos;

8. neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione, nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus.

9. Non quasi non habuerimus potestatem"; sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos.

10. Nam et cum essemus apud vos, hoc denunciabamus vobis; quoniam si quis non vult operari, nec manducet.

11. Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agen

tes.

12. Iis autem, qui ejusmodi sunt, denunciamus et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes suum panem manducenty.

13. Vos autem, fratres, nolite deficere benefacientes *.

14. Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo", ut confundatur;

u v. 14. Rom. 16, 17. 1 Thess. 2, 9. 10. w1 Cor. 9, 14. Luc. 10, 7. x Gen. 3, 19. y 1 Thess. 4, 11. Gal. 6, 9. a v. 6.

Cap. II. 12. et fide veritatis (deest in). 13. in quisitionem. 14. traditionis (sic). III. 3. Dominus; ibid. confirmavit. 7. ipsi scitis (deest enim). 8. in labore et fatigatione (deest in, altero loco). 12. his autem qui. 14. notate et non.

[blocks in formation]

In memoriam revocat, quae Timotheum docuerat. Lex injustorum causa data est. Monet Timotheum,

ut strenuo similis fiat militi.

1. Paulus Apostolus Jesu Christi secundum imperium Dei Salvatoris nostri, et Christi Jesu spei nostrae.

2. Timotheo a dilecto filio in fide gratia, misericordia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

3. Sicut rogavi te, ut remaneres Ephesi, cum irem in Macedoniam, ut denunciares quibusdam, ne aliter docerent,

4. neque intenderent fabulis d, et genealogiis e interminatis; quae quaestiones praestant magis, quam aedificationem Dei, quae est in fide.

a Act. 16, 1. b Phil. 2, 22. 1. d 2 Tim. 4, 4. Tit. 1, 14. 2 Cor. 11, 22.

Cap. III.

e Act. 20, e Tit. 3, 9.

5. Finis autem praecepti est charitas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta;

6. a quibus quidam aberrantes,conversi sunt in vaniloquium,

7. volentes esse legis doctores, non intelligentes neque quae loquuntur, neque de quibus affir

mant.

8. Scimus autem, quia bona est lex, si quis ea legitime utatur;

9. sciens hoc, quia lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis, impiis, et peccatoribus, sceleratis, et contaminatis, parricidis, et matricidis, homicidis,

10. fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, et perjuris, et si quid aliud sanae doctrinae adversatur, 11. quae est secundum Evanf Joh. 13, 34. 35. 8 Rom. 7, 12. 14. h Gal. 3, 19.

16. Dominus cum (deest sit).

Cap. I. 3. remaneris (sic); ibid. et denuntiares (deest altero loco ut).

9. patricidis.

10. perjuris (deest et).

gelium gloriae beati Dei, quod creditum est mihi.

12. Gratias ago ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio.

13. Qui prius blasphemus fui, et persecutor, et contumeliosus; sed misericordiam Dei consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate.

14. Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide, et dilectione, quae est in Christo Je

su.

15. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus, quod Christus Jesus venit in hunc mundum pec- | catores salvos facere, quorum primus ego sum.

16. Sed ideo misericordiam consecutus sum: ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam, ad informationem eorum, qui credituri sunt illi, in vitam aeternam.

17. Regi autem saeculorum immortali, invisibili, soli Deo honor, et gloria in saecula saeculo

rum. Amen.

18. Hoc praeceptum commendo tibi, fili Timothee! secundum praecedentes in te prophetias, ut milites in illis bonam militiam,

CAP. II.

Pro regibus et magistratibus precandum est. Unus Deus, unus mediator est. Quomodo preces fundere debeant vir et mulier.

1. Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus,

2. pro regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate.

3. Hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore nostro Deo,

4. qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire".

5. Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus,

6. qui dedit redemptionem semet ipsum pro omnibus P, testimonium temporibus suis,

7. in quo positus sum ego praedicator et Apostolus (veritatem dico, non mentior) doctor Gentium in fide et veritate 9.

8. Volo ergo viros orare in omni loco, levantes puras manus sine ira et disceptatione.

9. Similiter et mulieres in habitu ornato, cum verecundia et

19. habens fidem et bonam conscientiam, quam quidam repellentes, circa fidem naufraga-sobrietate ornantes se, et non in tortis crinibus, aut auro, margaritis, vel veste pretiosa;

verunt;

20. ex quibus est Hymenaeus, et Alexander, quos tradidi satanae', ut discant non blasphemare.

i Act. 22, 4. 26, 9-11. k Matth. 9, 13. 18, 11. Joh. 3, 17. Rom. 3, 25. 1 Cor. 5, 5.

[ocr errors]

aut

10. sed quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera

bona.

Rom. 13, 1-3. n 2 Petr. 3, 9. Gal. 3, 20. Ebr. 4, 15. P Matth. 20, 28. 1 Joh. 2, 1. 2. 9 Act. 9, 15. 26, 16-18.

Cap. I. 13. Deest fui; ibid. misericordiam (deest Dei). 14. superabundavit haec gratia (deest autem). 15. quia. 16. ad deformationem (sic). 20. Hymenius. II. 1. primo omnium. 3. Salvatore nostro (voc. Deo in Codice a recenti manu adjectum est). 10. promittentes pudicitiam (sic).

11. Mulier in silentio discat | stimonium habere bonum * ab iis, cum omni subjectione"; qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat, et in laqueum diaboli.

12. docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virums; sed esse in silentio.

13. Adam enim primus formatus est; deinde Hevat.

14. Et Adam non est seductus; mulier autem seducta in praevaricatione fuit".

15. Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserit in fide, et dilectione, et sanctificatione cum sobrietate.

CAP. III.

Quales esse oporteat episcopos, diaconos, diaconissas. Ecclesia veritatis columna est.

8. Diaconos y similiter, pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes;

9. habentes mysterium fidei in conscientia pura.

10. Et hi autem probentur primum; et sic ministrent, nullum crimen habentes.

11. Mulieres similiter pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles in omnibus.

12. Diaconi sint unius uxoris viri; qui filiis suis bene praesint, et suis domibus.

13. Qui enim bene ministra

1. Fidelis sermo: Si quis epi-verint, gradum bonum sibi acquiscopatum desiderat, bonum opus desiderat".

2. Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem", doctorem,

3. non vinolentum, non percussorem, sed modestum; non litigiosum, non cupidum, sed

4. suae domui bene praepositum; filios habentem subditos cum omni castitate.

5. Si quis autem domui suae praeesse nescit, quomodo Ecclesiae Dei diligentiam habebit?

6. Non neophytum, ne in superbiam elatus, in judicium incidat diaboli;

7. oportet autem illum et te

[blocks in formation]

rent, et multam fiduciam in fide, quae est in Christo Jesu.

14. Haec tibi scribo, sperans me ad te venire cito.

15. Si autem tardavero, ut scias, quomodo oporteat te in domo Dei conversari, quae et Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis.

16. Et inanifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne ", justificatum est in spiritu, apparuit angelis, praedicatum est Gentibus, creditum est in mundo, assumptum est in gloria.

[blocks in formation]

Cap. II. 13. prior figuratus; ibid. Eva. III. 2. inrepraehensibilem (ita semper ex antiquiore scriptura); ibid. deest pudicum. 3. Deest sed. 6. in superbia elatus. 7. ab his qui; ibid. et laqueum (deest in). 12. Diaconos (sic per errorem aut per accusativum absolutum). dum sibi bonum adquirent. 14. sperans venire ad te (deest me).

13. gra

« PreviousContinue »