In nomine femineo indocta: kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen (1078-1179)

Front Cover
Uitgeverij Verloren, 1998 - 224 pages
Via een kritische analyse van 'Scivias', de eerste grote visioenenbundel van Hildegard van Bingen, onderzoekt de auteur zowel de literaire en culturele bagage als de ideologische denkbeelden van hun opsteller. De auteur bekijkt Hildegards verhouding tot de intellectuele elite van haar tijd en haar mogelijkheden tot kennisverwerving binnen een monastieke context. Tenslotte wordt onderzocht in welke mate Van Bingen, die geen klassieke opleiding had genoten zoals haar mannelijke collega-auteurs, de vrijheid had om religieuze en morele thema's en wetenschappelijke inzichten te benaderen en uit te drukken.
 

Contents

Section 1
20
Section 2
82
Section 3
83
Section 4
124
Section 5
131
Section 6
132
Section 7
137
Section 8
142
Section 9
145
Section 10
158
Section 11
160
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information