Page images
PDF
EPUB

inserta, ex usu argumenti, quod tractant: corpus | naturalis, philosophia etiam divina recte appellatur. vero aliquod talium axiomatum, quæ vim habeant quandam primitivam et summariam ad scientias, nemo composuit; cum tamen sit res ejusmodi, quæ insigniter naturam unam faciat; quod philosophiæ primæ munus esse autumant.

Est et alia hujus philosophiæ primæ pars, quæ, si ad vocabula respicias, vetus est; si ad rem, quam designamus, nova. Est autem inquisitio de conditionibus adventitiis entium (quas transcendentes dicere possumus) pauco, multo; simili, diverso; possibili, impossibili; etiam ente, et non ente; atque ejusmodi. Quandoquidem enim ista sub physica proprie non cadant, dissertatio autem dialectica circa ea, magis ad argumentandi rationes, quam ad rerum existentiam, sit accomodata; consentaneum omnino est, ut hæc contemplatio (in qua non parum est dignitatis et utilitatis) haud deseratur prorsus, sed in scientiarum partitionibus nonnullum saltem inveniat locum: verum tamen hoc intelligimus fieri debere, longe alio, quam quo tractari solet, modo. Exempli gratia: nemo, qui de multo et pauco verba fecit, hoc egit, ut causa reddatur, cur alia in natura, tam numerosa et ampla sint, et esse possint, alia tam rara et modica: Nam certe fieri non potest, ut in rerum natura tanta sit copia auri, quanta ferri; tanta rosæ, quanta graminis; tanta specificati, quanta non specificati. Similiter nemo, qui de simili et diverso disseruit, satis explicavit, cur, quasi perpetuo inter species diversas, interponantur participia quædam, quæ sunt speciei ambiguæ ; veluti muscus inter putredinem et plantam; pisces, qui hærent, et loco non moventur, inter plantam et animal; sorices et mures, et alia nonnulla, inter animalia ex putredine, et ex semine prognata; vespertiliones inter aves et quadrupedes; pisces volantes (qui jam notissimi sunt) inter aves et pisces; phocæ inter pisces et quadrupedes; et alias hujusmodi. Neque rursus causam indagavit quispiam, cur cum similia similibus gaudeant, ferrum ferrum non trahat, quod magnes facit, neque aurum ipsum aurum, licet argentum vivum alliciat. Circa hæc et similia in disceptatione de transcendentibus illis, altum est silentium: orationis enim apices, non rerum subtilitates, secuti sunt homines. Quamobrem horum transcendentium, | sive conditionum entium adventitiarum inquisitionem veram et solidam, secundum naturæ non sermonis leges, philosophiam primam recipere volumus. Atque de philosophia prima (sive de sophia) | quam inter desiderata haud immerito retulimus, hæc dicta sint.

CAPUT SECUNDUM.

De theologia naturali: et doctrina de angelis et spiritibus; quæ ejusdem est appendix.

COLLOCATA igitur sua in sede communi scientiarum parente, instar Berecynthiæ tanta gaudentis cœlesti sobole;

[ocr errors]

Definitur autem hæc, ut sit talis scientia, seu potius
scientiæ scintilla, qualis de Deo haberi potest, per
lumen naturæ et contemplationem rerum creatarum;
et ratione objecti, sane divina, ratione informationis,
naturalis censeri potest. Hujus scientiæ limites ita
vere signantur, ut ad atheismum confutandum et
convincendum, et ad legem naturæ informandam se
extendant; ad religionem autem adstruendam non
proferantur. Quamobrem nec Deus unquam edidit
miraculum, quo converteretur atheus: quia poterat
ipso naturæ lumine ad notitiam Dei perduci; verum
miracula ad convertendos idololatras et superstitiosos
designata sunt, qui Numen agnoverunt, sed in cultu
ejus aberrarunt; quoniam non sufficit lumen naturæ,
Dei voluntati declarandæ, aut cultui ejus legitimo
prodendo. Sicut enim opificis potentiam et peritiam
ostendunt opera ejus, imaginem autem minime; sic
opera Dei conditoris omnipotentiam et sapientiam
ostendunt, imaginem ejus haudquaquam depingunt.
Atque hac in re, ethnicorum opinio a sacra veritate
recedit: illi siquidem mundum imaginem Dei sta-
tuebant, hominem mundi. At sacræ literæ haud
tali honore mundum dignantur, ut Dei uspiam imago
dicatur, sed solummodo opus manuum ejus; homi-
nem vero imaginem Dei immediate substituunt. ?
Quocirca, quod sit Deus, quod rerum habenas tractet,
quod summe potens, quod sapiens et præscius, quod
bonus, quod remunerator, quod vindex, quod ado-
randus, etiam ex operibus ejus demonstrari et evinci
potest; et admirabilia complura secreta circa attri-
buta ejus, et multo magis circa regimen et dispen-
sationem super universum, etiam sobrie ex iisdem
elici et manifestari queunt; estque istud argumentum
a nonnullis utiliter pertractatum. Verum ex intuitu
rerum naturalium, atque humanæ rationis principiis,
de fidei mysteriis, vel ratiocinari, vel etiam suadere
vehementius, aut rursus ea curiosius introspicere et
ventilare, et de modo mysterii inquirere, haud tutum
meo judicio fuerit. "Da fidei quæ fidei sunt."
Nam vel ethnici, in illustri et divina, de aurea cate-
na, fabula, hoc ipsum concedunt: "quod Jovem
de cœlo ad terras deducere nec homines potuerunt,
nec dii; e contrario, quod Jupiter pertrahere eos
potuerit e terra ad cœlum." Quare frustra sudaverit,
qui cœlestia religionis arcana nostræ rationi adap-
tare conabitur: decebit potius, mentes nostras ad
cœlestis veritatis thronum adorandum attollere. In
hac igitur parte theologiæ naturalis, tantum abest,
ut defectum aliquem observem, ut excessum potius
reperiam; ad quem subnotandum paulum sum di-
gressus, propter maxima incommoda et pericula,
quæ ex eo tum religioni, tum philosophiæ impen-
dent; utpote qui et religionem hæreticam procudet,
et philosophiam phantasticam et superstitiosam.

Secus est, quod ad angelorum et spirituum naturam attinet; quæ nec inscrutabilis est, nec interdicta; ad quam etiam, ex affinitate, quam habet cum anima humana, aditus magna ex parte est patefactus. Præcipit certe Sacra Scriptura; "Nemo vos decipiat in sublimitate sermonum, et religione angelorum, ingerens se in ea, quæ non novit." Attamen si hoc revertamur ad partitionem illam trium philosophia- monitum diligenter perpendas, duo duntaxat in eo rum, divinæ, naturalis, et humanæ. Nam theologia | vetita reperies; adorationem scilicet, qualis Deo de

"Omnes cœlicolas, omnes supera alta tenentes;"

betur, Angelorum; et fanaticas de iis opiniones, vel
ultra creaturæ sortem eos efferentes, vel ampliorem
de iis cognitionem, quam quis revera adeptis sit,
venditantes. Cæterum sobria circa illos inquisitio,
quæ vel per rerum corporearum scalam ad eorum
naturam pernoscendam ascendat, vel in anima hu-
mana, veluti in speculo, eam intueatur, neutiquam
prohibetur. Idem de spiritibus statuendum immun-
dis, qui a statu suo deciderunt. Consortium cum
iis, atque usus operæ eorum, illicitus est; multo
magis qualiscunque cultus vel veneratio.
At con-
templatio et cognitio illorum naturæ, potestatis, il-
lusionum, non solum ex locis Scripturæ sacræ, sed
ex ratione, aut experientia, haud postrema pars est
sapientiæ spiritualis. Sic certe Apostolus, "strata-
gematum ejus non ignari sumus." Ac non minus
dæmonum naturam investigare in theologia naturali
conceditur, quam venenorum in physica, aut vitiorum
in ethica. Hanc autem scientiæ partem de Angelis
et dæmonibus inter desiderata numerare non licet,
quippe quæ ab haud paucis sit tentata: æquius esset,
ut scriptorum in hoc genere pars haud parva, aut
vanitatis, aut superstitionis, aut subtilitatis inutilis,
arguantur.

CAPUT TERTIUM.

Partitio naturalis philosophie in speculativam et operativam: quodque illæ duæ, et in intentione tractantis, et in corpore tractatus segregari debeant.

CAPUT QUARTUM.

Partitio doctrinæ speculativæ de natura, in physicam specialem et metaphysicam : quarum physica causam efficientem et materiam, metaphysica causam finalem et formam inquirit. Partitio physicæ in doctrinas de principiis rerum, de fabrica rerum sive de mundo, et de varietate rerum. Partitio physicæ de varietate rerum in doctrinam de concretis, et doctrinam de abstractis. Partitio doctrinæ de concretis" rejicitur ad easdem partitiones, quas suscipit" historia naturalis. Partitio doctrinæ de abstractis in doctrinam de schematismis materiæ, et doctrinam de mortibus. Appendices duæ physicæ speculativæ, problemata naturalia, placita antiquorum philosophorum. Partitio metaphysicæ, in doctrinam de formis, et doctrinam de causis finalibus.

NATURALIS philosophiæ partem, quæ speculativa est et theorica, in physicam specialem et metaphysicam dividere placet. Atque in hac partitione attendant homines nos vocabulum metaphysicæ usurpare sensu, a recepto et vulgato discrepanti. Hic autem locus admonendi videtur, de nostro in genere, circa usum vocabulorum, instituto. Id hujusmodi est, ut tam in præmisso vocabulo metaphysicæ, quam in aliis, ubi conceptus et notiones nostræ novæ sunt, et a receptis recedunt, maxima certe cum religione antiqua vocabula retineamus. Cum enim futurum speremus, ut ordo ipse et dilucida rerum MISSA igitur theologia naturali (cui inquisitionem explicatio, quam subjungere conamur, nos a prava de spiritibus, ut appendicem attribuimus) accedamus vocabulorum (quibus utimur) intelligentia liberent; ad secundam partem: videlicet illam de natura, sive in cæteris omnino avemus (quatenus sine veritatis philosophiam naturalem. Optime Democritus; ac scientiarum dispendio fieri possit) vel minimum ab "Scientiam de natura in profundis mineris, sive pu- antiquorum aut opinionibus, aut loquendi more deteis, latere demersam." Non male chemici; “Vul- flectere. Qua in re Aristotelis confidentiam proinde canum alteram naturam esse; quinetiam id celeriter subit mirari; qui impetu quodam percitus contradicperficere, quod natura per ambages et temporis mo- tionis, et bellum universæ antiquitati indicens, non ras solet." Quidni igitur philosophiam in duas solum nova artium vocabula pro libitu cudendi lipartes secemus, fodinam et fornacem; et duo con- centiam usurpavit; sed etiam priscam omnem sapistituamus philosophorum munera, operarios in mine- entiam extinguere et delere annisus est. Adeo ut ris, et fabros? Sane utcunque videamur hæc per neque nominet uspiam auctores antiquos, neque doglusum loqui; tamen hujus generis partitionem uti- matum eorum mentionem ullam faciat, nisi quo aut lissimam esse censemus, cum proponetur vocabulis homines perstringeret, aut placita redargueret. Sane familiaribus et scholasticis; hoc est, ut dividatur si famam nomini suo, ac sequacium turbam affecta"Doctrina de natura in inquisitionem causarum, et verit, hoc rationibus suis imprimis accommodatum. productionem effectuum; speculativam, et operati- Siquidem in veritate philosophica asserenda et recivam." Altera naturæ viscera per-scrutatur, altera pienda, idem contingit, quod in veritate divina; naturam veluti super incudem efformat. Neque me "Veni in nomine Patris, nec recipitis me; si quis fugit, quam arcto copulentur vinculo causæ et effec- venerit in nomine suo, eum recipietis." Sed ex tus, ut explicationem eorum aliquatenus conjungi hoc cœlesti aphorismo, si, quem præcipue designavesit necesse. Attamen quandoquidem omnis solida rit, spectemus; (nempe Antichristum omnium secuet fructuosa naturalis philosophia duplicem adhibeat lorum impostorem maximum) colligere licet, istud scalam, eamque diversam, ascensoriam et descenso- | ipsum, " Venire in nomine suo," nulla antiquitatis, riam; ab experientia ad axiomata, et ab axiomati- aut (si ita loqui licet) paternitatis habita ratione, bus ad nova inventa; consultissimum judico ut hærem mali ominis esse ad veritatem; utcunque eam sæduæ partes, speculativa et operativa, et in intentione tractantis, et in corpore tractatus separentur.

|

pe numero comitetur illa fortuna, “Eum recipietis." Ceterum de viro tam eximio certe, et ob acumen ingenii mirabili, Aristotele, crediderim facile hanc ambitionem eum a discipulo suo accepisse, quem fortasse æmulatus est; ut si ille omnes nationes, hic omnes opiniones subigeret; et monarchiam quandam

in contemplationibus sibi conderet. Quanquam fieri | natura, aut propter communia rerum omnium prinpossit, ut apud aliquos tetricos, et linguæ acerbæ, simili cum discipulo suo titulo insigniretur;

"Felix terrarum prædo, non utile mundo Editus exemplum:"

eodem modo,

"Felix doctrinæ prædo," etc.

Nobis vero ex altera parte (quibus, quantum calamo valemus, inter vetera et nova in literis fœdus et commercium contrahere cordi est) decretum manet, antiquitatem comitari usque ad aras; atque vocabula antiqua retinere, quanquam sensum eorum et definitiones sæpius immutemus; secundum moderatum illum et laudatum in civilibus novandi modum, quo rerum statu novato, verborum tamen solennia durent; quod notat Tacitus, "Eadem magistratuum vocabula."

Redeamus igitur ad acceptionem vocabuli metaphysicæ, nostro sensu. Patet ex iis, quæ supra disseruimus, disjungere nos philosophiam primam a metaphysica, quæ hactenus pro re eadem habitæ sunt. Illam communem scientiarum parentem, hanc naturalis philosophiæ portionem, posuimus. Atque philosophiæ primæ communia et promiscua scientiarum axiomata assignavimus. Etiam relativas et adventitias entium conditiones (quas transcendentes nominavimus) multum, paucum; idem, diversum; possibile, impossibile; et hoc genus reliqua, eidem attribuimus; id solummodo cavendo, ut physice, non logice tractentur. At inquisitionem de Deo, uno, bono, angelis, spiritibus, ad theologiam naturalem retulimus. Merito igitur quæri possit, quid tandem sit, quod metaphysicæ relinquatur? Certe ultra naturam nihil, sed ipsius naturæ pars multo præstantissima. Atque profecto citra veritates dispendium, huc usque de veterum sententia respondere liceat, physicam ea tractare, quæ penitus in materia mersa sunt et mobilia, metaphysicam abstracta magis et constantia. Rursus physicam in natura supponere existentiam tantum, et motum, et naturalem necessitatem; at metaphysicam etiam mentem et ideam. Nam huc forte redit ea, quam dicemus, res. Verum nos eam, missa sermonis sublimitate, perspicue et familiariter proponemus. Partiti sumus naturalem philosophiam in causarum inquisitionem, et productionem effectuum. Inquisitionem causarum in theoricam conjecimus. Eam in physicam et metaphysicam partiti sumus. Ergo necesse est, ut vera differentia harum sumatur ex natura causarum, quas inquirunt. Itaque absque aliqua obscuritate aut circuitione, physica est, quæ inquirit de efficiente et | materia; metaphysica, quæ de forma et fine.

Physica igitur causarum vaga et incerta, et pro modo subjecti, mobilia complectitur; causarum constantiam non assequitur.

"Limus ut hic durescit, et hæc ut cera liquescit,
Uno eodemque igne.”

Ignis duritiei causa, sed in limo; ignis colliquationis causa, sed in cera. Partiemur autem physicam in doctrinas tres. Natura enim aut collecta in unum, aut fusa et sparsa est. Colligitur vero in unum

[ocr errors]

cipia; aut propter unicam integralem universi fabricam. Itaque hæc unio naturæ duas peperit physicæ partes: unam de principiis rerum; alteram de fabrica universi, sive de mundo; quas etiam doctrinas de summis appellare consuevimus. Tertia doctrina (quæ de natura sparsa sive fusa tractat) omnimodam rerum varietatem et summas minores exhibet. Ex his igitur patet tres omnino reperiri doctrinas physicas; de principiis rerum, de mundo sive de fabrica rerum, et de natura multiplici sive sparsa; quæ postrema (ut diximus) omnimodam rerum varietatem continet; estque veluti glossa prima, aut paraphrasis circa naturæ interpretationem. Harum trium partium desideratur totaliter nulla; cæterum quam vere et solide tractentur, non est hic definiendi locus.

are the Grounds

At physicam sparsam sive de varietate rerum, rursus in duas partes dividemus; physicam de concretis, et physicam de abstractis; sive physicam de naturis. Altera (ut logicis vocabulis utamur) inquirit de substantiis, cum omni varietate suorum accidentium altera de accidentibus per omnem varietatem substantiarum. Veluti si inquiratur de leone aut quercu, illa complura diversa accidentia suffulciunt: contra, si inquiratur de calore aut gravitate, illa plurimis distinctis substantiis insunt. Cum vero omnis physica sita sit in medio, inter historiam naturalem et metaphysicam; prior pars (si recte advertas) historiæ naturali propior est, posterior metaphysicæ. Physica autem concreta eandem subit divisionem, quam historia naturalis; ut sit vel circa cœlestia; vel circa meteora; vel circa globum terræ et magis; vel circa collegia majora, sais quæ elementa vocant; vel circa collegia minora, sive species; etiam circa prætergenerationes, et circa mechanica. Etenim in hisce omnibus historia naturalis factum ipsum perscrutatur et refert; at physica itidem causas: sed intellige hoc de causis fluxis, materia scilicet et efficiente. Inter hasce physica portiones, manca prorsus et imperfecta est ea, quæ inquirit de cœlestibus, cum tamen propter nobilitatem subjecti præcipue hominibus curæ esse deberet. Etenim astronomia fundata est in phænomenis non male; sed humilis est, et minime etiam solida: at astrologia in plurimis etiam fundamento caret. Certe astronomia talem offert humano intellectui victimam, qualem Prometheus olim, cum fraudem Jovi fecit: adduxit ille loco bovis veri pellem bovis grandis et pulchri, stramine, et foliis, et viminibus suffarcinatam. Exhibet similiter et astronomia exteriora cœlestium (astrorum dicimus numerum, situm, motus, periodos) tanquam pellem cœli, pulchram, et in systemata fabre concinnatam: at viscera desunt (rationes nempe physica) ex quibus (hypothesibus astronomicis adjunctis) eruatur theoria; non quæ phænomenis tantum satisfaciat (cujus generis complures ingeniose confingi possent) sed quæ substantiam, et motum, et influxum cœlestium, prout revera sunt, proponat. Explosa enim fere jam pridem sunt illa ; raptus primi mobilis" et "soliditas cœli" (stellis in orbibus suis tanquam clavis in laquearibus infixis). Nec multo melius asseritur ; quod sint diversi poli zodiaci et mundi; quod sit

66

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

sim per horas regnent, ut spatio viginti quatuor horarum regna sua ter repetant, præter horas tres supernumerarias? Attamen hoc commentum nobis divisionem hebdomadæ (rem tam antiquam, et tam late receptam) peperit, ut ex alternatione dierum manifestissime patet; cum in principio diei sequentis regnet semper planeta, a planeta prioris diei quartus; propter tres illas horas, quas diximus, supernumerarias. Secundo, pro commento vano rejicere non dubitamus doctrinam de thematibus cœli, ad puncta temporis certa, cum distributione domorum; ipsas scilicet astrologiæ delicias; quæ Bacchanalia quædam in cœlestibus exercuerunt: nec satis mirari possumus, viros quosdam egregios, et in astrologia principes, tam levi ad ista astruenda argumento innixos esse.

Aiunt enim, quando illud prodit experientia ipsa, solstitia, æquinoctia, novilunia, plenilunia, et hujusmodi stellarum revolutiones majores, manifesto et insigniter operari super corpora natu

secundum mobile renitentiæ in adversum primi | inane illud commentum; quod singuli planetæ vicismobilis raptus; quod omnia in cœlo ferantur per circulos perfectos; quod sint eccentrici et epicycli, quibus motuum in circulis perfectis constantia servetur; quod a luna in superius nulla sit mutatio, aut violentia; et hujusmodi. Atque harum suppositionum absurditas in motum terræ diurnum (quod nobis constat falsissimum esse) homines impegit. At vix quisquam est, qui inquisivit causas physicas, tum de substantia cœlestium tam stellari, quam interstellari, tum de celeritate et tarditate corporum cœlestium ad invicem, tum de incitatione motus diversa in eodem planeta, tum de motuum consecutione ab oriente in occidentem, aut e contra, deque progressionibus, stationibus, et retrogradationibus, tum de motuum sublatione, et casu, per apogæa et perigæa; tum de motuum obliquatione, vel per spiras se versus tropicos texendo et retexendo, vel per sinuationes, quas dracones vocant; tum de polis rotationum, cur magis in tali parte cœli siti sint, quam in alia; tum de alligatione quorundam plane-ralia; necesse esse, ut posituræ stellarum magis extarum ad distantiam certam a sole: hujus, inquam, generis inquisitio vix tentata est, sed in mathematicis tantum observationibus et demonstrationibus insudatur. Eæ autem ostendunt, quomodo hæc omnia ingeniose concinnari et extricari possint, non quomodo vere in natura subsistere : et motus tantum apparentes, et machinam ipsorum fictitiam, et ad placitum dispositam, non causas ipsas et veritatem rerum indicant. Quocirca male astronomia, qualis nunc habetur, inter artes mathematicas, non sine dignitatis suæ dispendio, numeratur; cum debeat potius, si proprias partes tueri velit, constitui phy-volutiones illæ majores tam parum possint; exactas sicæ pars quasi nobilissima. Quicunque enim superlunarium et sublunarium conficta divortia contempserit, et materiæ appetitus, et passiones maxime catholicas (quæ in utroque globo validæ sunt, et universitatem rerum transverberant) bene perspexerit; is ex illis, quæ apud nos cernuntur, luculentam capiet de rebus cœlestibus informationem; et ab iis e contra, quæ in cœlo fiunt, haud pauca de motibus inferioribus, qui nunc latent, perdiscet; non tantum quatenus hi ab illis regantur, sed quatenus habeant passiones communes. Quamobrem hanc partem astronomiæ, quæ physica est, desiderari statuimus. Eam astronomiam vivam nominabimus, ad differentiam bovis illius Promethei suffarcinati, et solummodo figura-tenus bovis.

At astrologia multa superstitione referta est, ut vix aliquid sanum in ea reperiatur. Attamen eam potius expurgandam, quam prorsus abjiciendam esse censemus. Quod si quis hanc scientiam non in ratione, aut contemplationibus physicis, sed in cæca experientia, et complurium seculorum observatione fundatam esse contendat, ideoque rationum physicarum examen rejiciat, quod jactabant Chaldæi: is eadem opera et auguria revocet, et aruspicinam, et exta, et omnigenas fabulas deglutiat; nam et hæc omnia, ut diutinæ experientiæ, et per manus traditæ disciplinæ, dictamina fuisse asserebantur. Nos vero et, ut physicæ portionem, astrologiam recipimus, et non plus ei, quam ratio et rerum evidentia concedit, tribuimus; demptis superstitionibus et commentis. Ut vero rem paulo attentius introspiciamus; primo, quam

actæ et subtiliores, effectus quoque magis exquisitos
et occultiores producant. Illi vero seponere primo
debuerant, operationes solis per calorem manifestum;
et similiter lunæ vim quandam magneticam, super
incrementa æstuum semimenstrua: (nam fluxus et :
refluxus maris quotidianus alia res est :) his vero
sepositis, reliquas planetarum vires super naturalia
(quatenus experientia comprobantur) tenues admo-
dum et infirmas, et quasi latitantes reperient, etiam
in revolutionibus majoribus. Quare contrario pror-
sus modo concludere debuerant: nimirum; cum re-

illas et minutas positurarum differentias nihil omnino virium obtinere. Tertio, fatalia illa, quod hora nativitatis aut conceptionis fortunam fœtus regat, hora inceptionis fortunam incepti, hora quæstionis fortunam rei inquisitæ, atque (ut verbo dicamus) doctrinas de nativitatibus, electionibus, et quæstionibus, et istiusmodi levitates, maxima ex parte, nihil certi aut solidi habere, et rationibus physicis plane redargui et evinci, judicamus. Illud igitur magis attinet dicere, quid tandem in astrologicis retineamus, aut probemus? atque in iis, quæ probamus, quid desideremus? nam hujus postremæ rei gratia (nempe ejus, quod desideratur) sermonem hunc instituimus, cum alias censuris (ut sæpe diximus) non vacemus. Atque inter recepta certe, doctrinam de revolutionibus plus sanitatis, quam reliqua, habere censemus. Verum id optimum factu foret, si regulas quasdam præscribamus, ad quarum trutinam et normam astrologica examinentur; ut utilia retineantur, rejiciantur inania. Prima ea sit, de qua jam ante monuimus, "Revolutiones majores retineantur, valeant minores horoscoporum et domorum." Illæ instar tormentorum grandium ictus suos a longinquo jacere queunt, hæ tanquam arcus minores spatia evadere, et vires deferre non possunt. Secunda est; " Operatio cœlestium in corpora omnigena non valet, sed tantum in teneriora," qualia sunt humores, aër, et spiritus : atque hic tamen excipimus operationes caloris, solis et cœlestium, qui et ad metalla, et ad plurima subterranea proculdubio penetrat. Tertia est: "Omnis operatio cœlestium, potius ad massas rerum exten

[ocr errors][merged small]

ditur, quam ad individua:" oblique tamen pervenit etiam ad individua nonnulla: illa scilicet, quæ ex individuis ejusdem speciei sunt maxime passibilia, et tanquam cera mollior; veluti cum constitutio aëris pestilens corpora minus resistentia occupat, magis resistentia præterit. Quarta est præcedenti non dissimilis: "Omnis operatio cœlestium non in puncta temporum, aut angustias minutas, sed in spatia majora defluit et dominatur:" itaque prædictiones de temperaturis anni, veræ esse possint; de diebus singulis, pro vanis merito habentur. Postrema est (quæ etiam prudentioribus astrologis semper placuit) quod nulla insit astris fatalis necessitas;" sed quod inclinent ea potius, quam cogant. Addimus et illud (in quo in partes astrologiæ, si fuerit emendata, non obscure venire videbimur) nimirum quod nobis pro certo constet, cœlestia in se habere alios quosdam influxus, præter calorem et lumen; qui tamen ipsi, secundum regulas illas, quas jam posuimus, et non aliter, valent. Verum illi in intima physica latent, et longiorem dissertationem postulant. Visum est igitur nobis (his, quæ diximus, rite perpensis) inter desiderata reponere astrologiam his principiis nostris consentaneam : atque sicut astronomiam, quæ physicis rationibus nitatur, astronomiam vivam nominavimus; ita et astrologiam, quæ per easdem regitur, astrologiam sanam appellare placet. Circa quam recte conficiendam, licet ea, quæ diximus, non parum profutura sint; pauca tamen addemus more nostro, quæ liquido proponent, et ex quibus sit coagmentanda, et ad quæ adhibenda. Primo in astrologiam sanam recipiatur doctrina de commixtionibus radiorum, conjunctionibus scilicet et oppositionibus, et reliquis syzygiis, sive aspectibus planetarum inter se planetarum autem per signa zodiaci pertransitum, et locationem sub iisdem signis, etiam huic parti de commixtionibus radiorum assignamus: locatio enim planetæ sub signo, est conjunctio quædam ejusdem cum stellis signi: quinetiam sicut conjunctiones, ita et oppositiones, et reliquæ syzygiæ planetarum, erga stellas signorum notandæ sunt; quod adhuc plene factum non est. At commixtiones radiorum stellarum fixarum ad invicem, utiles quidem sunt ad contemplationem de fabrica mundi, et regionum subjacentium natura; ad prædictiones minime, quia semper eodem modo se habent. Secundo recipiantur accessiones singulorum planetarum propius ad perpendiculum, aut recessiones ab ipso, secundum regionum climata: habent enim planetæ singuli, non minus quam sol, suas æstates, suas hiemes, in quibus fortius aut infirmius radios jaciant, propter rationem perpendiculi. Etenim nobis dubium non est, quin luna posita in leone fortius operetur super corpora naturalia, apud nos, quam posita in piscibus: non quod luna sub leone ad cor respiciat, sub piscibus ad pedes (sicut fabulantur); sed propter elevationem versus perpendiculum, et approximationem ad stellas majores, eadem prorsus ratione, qua et sol. Tertio recipiantur apogæa et perigæa planetarum cum debita disquisitione, ad quæ pertineat planetæ vigor in se ipso, ad quæ vicinitas ad nos. Planeta enim in apogæo, sive exaltatione sua, magis alacer est; in perigao autem, sive casu suo, magis communicat. Quarto

|

tur.

recipiantur (ut summatim dicamus) omnia reliqua accidentia motus planetarum ; quales singulorum in itinere suo accelerationes, retardationes, progressus, stationes, retrogradationes; quales distantiæ a sole, combustiones, augmenta et diminutiones luminis, eclipses; et si quæ sint alia. Etenim faciunt hæc omnia, ut planetarum radii, vel fortius, vel debilius, diversis denique modis et virtutibus, operenAtque quatuor ista ad radiationes stellarum spectant. Quinto recipiantur, quæ naturas stellarum, sive erraticarum, sive fixarum, in propria sua essentia et activitate, reserare et detegere ullo modo queant: qualis magnitudo; qualis color et aspectus; qualis scintillatio et vibratio luminis; qualis situs versus polos, aut æquinoctium: quales asterisimi; quæ aliis stellis magis immixtæ, quæ magis solitariæ; quæ superiores, quæ inferiores; quæ ex fixis intra vias solis et planetarum (zodiacum scilicet) quæ extra: quis ex planetis velocior, quis tardior: quis moveatur in ecliptica, quis pervagetur in latitudine: quis possit esse retrogradus, quis minime: quis patiatur omnimodam distantiam a sole, quis alligetur: quis moveatur celerius in apogao, quis in perigæo: denique anomalia Martis, expatiatio Veneris, et labores sive passiones admirandæ, quæ non semel et in sole et in Venere deprehensæ sunt, et si quæ sint alia? Postremo recipiantur etiam ex traditione, naturæ et inclinationes planetarum particulares, atque etiam stellarum fixarum ; quæ, quandoquidem magno consensu tradantur, non leviter (præterquam ubi cum physicis rationibus plane discordant) rejiciendæ sunt. Atque ex talibus observationibus coagmentatur astrologia sana; et secundum eas tantum, schemata cœli et componere, et interpretari oportet.

Adhibetur autem astrologia sana, ad prædictiones fidentius, ad electiones cautius, ad utraque autem intra terminos debitos. Prædictiones fieri possint, de cometis futuris, qui (ut nostra fert conjectura) prænunciari possunt: et de omni genere meteororum, de diluviis, siccitatibus, ardoribus, conglaciationibus, terræ motibus, irruptionibus aquarum, eruptionibus ignium, ventis et pluviis majoribus, anni variis tempestatibus, pestilentiis, morbis grassantibus, ubertate et caritate frugum, bellis, seditionibus, sectis, transmigrationibus populorum; denique de omnibus rerum vel naturalium vel civilium motibus, aut innovationibus majoribus ad magis autem specialia, et forte singularia, prædictiones ista (licet minore certitudine) deduci possint, si repertis primo hujusmodi temporum inclinationibus generalibus, acri judicio, vel physico, vel politico, applicentur illis speciebus aut individuis, quæ hujusmodi accidentibus maxime sint obnoxia; veluti si quis ex præcognitione tempestatum anni, eas reperiet (exempli gratia) magis oleis quam vitibus, magis phthisicis quam hepaticis, magis incolis collium quam vallium, magis monachis quam aulicis (propter victus rationem diversam) propitias aut perniciosas. Aut si quis ex cognitione influxus, quem cœlestia habent super spiritus humanos, reperiat eum talem esse, ut magis populis quam regibus, magis viris doctis et curiosis quam animosis et militaribus, magis voluptariis quam negotiosis aut politicis, faveat aut adversetur. Hujus

« PreviousContinue »