Page images
PDF
EPUB

verisimilius est ab homine, qui naturam arefactionis, et spirituum super solida corporis deprædationes bene norit; quique naturam assimilationis, atque alimentationis, vel perfectioris, vel pravioris, perspexerit; naturam etiam spirituum, et quasi flammæ corporis, alias ad consumendum apposita, alias ad reparandum, notarit; posse per diætas, balnea, unctiones, medicinas proprias, accommodata etiam exercitia, et similia, vitam prolongari, aut vigorem juventutis aliqua ex parte renovari: quam quod hoc fieri possit❘ per guttas pauculas, aut scrupulos alicujus pretiosi | liquoris, aut quintessentiæ. Rursus ex astris fata elici posse, non statim, aut facile homines consenserint: illa vero; quod hora nativitatis (quæ sæpissime ex pluribus accidentibus naturalibus, vel acceleratur, vel differtur) vitæ totius fortunam regat; aut quod hora quæstionis sit cum re ipsa, quæ quæritur, confatalis; meras nugas dixeris. Attamen tanta exercet humanum genus impotentia et intemperies, ut non solum, quæ fieri non possunt, sibi spondeant, sed etiam maxime ardua, sine molestia aut sudore, tanquam feriantes, se adipisci posse confidunt. Verum de magia hactenus, cujus et vocabulum ipsum ab infamia vindicavimus, et speciem veram a falsa et ignobili segregavimus.

Hujus vero partis, operativæ scilicet de natura, duæ sunt appendices, magni utraque pretii. Prima est, ut fiat inventarium opum humanarum, quo excipiantur, et breviter enumerentur, omnia hominum bona et fortunæ (sive sint ex fructibus et proventibus naturæ, sive artis) quæ jam habentur, et quibus homines fruuntur, adjectis iis, quæ olim innotuisse constat, nunc autem perierunt ad hunc finem, ut qui ad nova inventa accingitur, de jam inventis et extantibus negotium sibi non facessat. Hoc vero inventarium magis erit artificiosum, magisque etiam utile, si quæ communi hominum opinione impossibilia reputantur, in unoquoque genere adjunxeris: atque una proxima impossibilibus, quæ tamen habentur, copules; ut alterum humanam inventionem acuat, alterum quadantenus dirigat; utque ex his optativis et potentialibus activa promptius deducantur. Secunda est, ut fiat calendarium eorum experimentorum, quæ maxime polychresta sunt, et ad aliorum inventionem faciunt et ducunt. Exempli gratia, "Experimentum artificialis conglaciationis aquæ," per glaciem cum sale nigro, ad infinita pertinet hoc enim modum condensationis secretum revelat, quo homini nihil est fructuosius. Præsto enim est ignis ad rarefactiones; verum in condensationibus laboratur. Plurimum autem facit ad inveniendi compendium, si hujusmodi polychresta proprio catalogo excipiantur.

CAPUT SEXTUM.

De magna philosophie naturalis, tam speculative quam operativæ, appendice mathematica. quodque inter appendices potius poni debet, quam inter scientias substantivas. Partitio mathematicæ in puram et mixtam.

OPTIME Aristoteles, "physicam et mathematicam generare practicam" sive "mechanicam." Quare

cum jam tam speculativam quam operativam partem doctrinæ de natura tractaverimus, locus est ut de mathematica dicamus, quæ ad utramque est scientia auxiliaris. Hæc siquidem in philosophia recepta, | physicæ et metaphysicæ pars tertia adjungitur. At nobis ista retractantibus et recolentibus, si eam ut scientiam substantivam, et principalem, designare in animo esset, magis consentaneum videretur, et rei ipsius naturæ, et ordinis perspicuitati, ut constitueretur tanquam portio metaphysicæ. Quantitas enim (quæ subjectum est mathematica) materiæ applicata, veluti dosis naturæ est, et plurimorum effectuum in rebus naturalibus causativa: ideoque inter formas essentiales numeranda est. Figuræ autem et numerorum potentia in tantum apud antiquos valere visa est, ut Democritus "principia varietatis rerum" in "figuris atomorum" præcipue collocaverit: ac Pythagoras numeris" constitui asseruerit.

"naturam rerum ex Illud interim verum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

est, quantitatem inter formas naturales (quales nos eas intelligimus) omnium maxime esse abstractam, whence Flato's et a materia separabilem: quod ipsum in causa fuit, MMDEIS cur et diligentius exculta, et acrius inquisita ab hominibus fuerit, quam aliæ quæcunque formæ, quæ omnes in materia magis sunt immersæ. Cum enim id hominum animis plane insitum sit (plurimo certe cum scientiarum detrimento) ut generalium quasi campis liberis, magis quam particularium sylvis et septis, delectentur, nil repertum est mathematicis gratius et jucundius, quo appetitus iste expatiandi et meditandi expleretur. Etsi autem hæc vera sint, nobis tamen, qui non tantum veritati et ordini, verum etiam usui et commodus hominum, consulimus, satius demum visum est, mathematicas, cum et in physicis, et in metaphysicis, et in mechanicis, et in magicis plurimum polleant, ut omnium appendices et copias auxiliares, designare: quod etiam quodammodo facere compellimur, propter delicias et fastum mathematicorum, qui hanc scientiam physicæ fere imperare discupiant. Nescio enim quo fato fiat, ut mathematica et logica, quæ ancillarum loco erga physicam se gerere debeant, nihilominus certitudinem suam præ ea jactantes, dominatum contra exercere præsumant. Verum de loco et dignitate hujus scientiae minus curandum: de re ipsa videamus.

Mathematica aut pura est, aut mixta. Ad puram referuntur scientiæ, quæ circa quantitatem occupatæ sunt, a materia et axiomatibus physicis penitus abstractam. Eæ duæ sunt, geometria et arithmetica: quantitatem altera continuam, altera discretam tractans. Quæ duæ artes, magno certe cum acumine, et industria, inquisitæ et tractatæ sunt: veruntamen et Euclidis laboribus, in geometricis, nihil additum est a sequentibus, quod intervallo tot seculorum dignum sit; et doctrina de solidis, nec a veteribus, nec a modernis, pro rei usu et excellentia, instructa et aucta est. In arithmeticis autem, nec satis varia et commoda inventa sunt supputationum compendia, præsertim circa progressiones, quarum in physicis usus est non mediocris; nec algebra bene consummata est; atque arithmetica illa Pythagorica et mystica, quæ ex Proclo et reliquiis quibusdam Euclidis cœpit instaurari, expatiatio quædam speculationis est. Hoc enim habet ingenium humanum, ut

terat.

cum ad solida non sufficiat, in supervacaneis se atMixta habet pro subjecto axiomata et portiones physicas: quantitatem autem considerat, quatenus est ad ea elucidanda, et demonstranda, et actuanda, auxiliaris. Multæ siquidem naturæ partes, nec satis subtiliter comprehendi, nec satis perspicue demonstrari, nec satis dextre et certo ad usum accommodari possint, sine ope et interventu mathematicæ. Cujus generis sunt perspectiva, musica, astronomia, cosmographia, architectura, machinaria, et nonnullæ aliæ. Cæterum in mathematicis mixtis integras aliquas portiones desideratas jam non reperio, sed multas in posterum prædico, si homines non ferientur. Prout enim physica, majora indies incrementa capiet, et nova axiomata educet; eo mathematicæ opera nova in multis indigebit, et plures demum fient mathematicæ mixtæ.

Jam autem doctrinam de natura pertransivimus, et desiderata in ipsa notavimus. Qua in re si a

| priscis et receptis opinionibus discesserimus, eoque nomine contradicendi ansam cuiquam præbuerimus ; quod ad nos attinet, ut dissentiendi studium longe a nobis abest, ita etiam et contendendi consilium. Si hæc vera sunt;

"Non canimus surdis, respondent omnia sylvæ:" vox naturæ ingeminabit, etsi vox hominum reclamet. Quemadmodum autem Alexander Borgia dicere solebat, de expeditione Gallorum Neopolitana, "Eos venisse cum creta in manibus, quo diversoria sua notarent, non cum armis, ut perrumperent:" sic nobis magis cordi est pacificus veritatis ingressus; ubi quasi creta consignentur animi, qui tantam hospitem excipere possint; quam qui pugnax est, viamque sibi per contentiones, et lites sternat. Absolutis igitur duabus partibus philosophiæ, de Numine et de natura, restat tertia de homine.

FRANCISCI

BARONIS DE VERULAMIO, VICE-COMITIS SANCTI ALBANI,

DE

DIGNITATE ET AUGMENTIS SCIENTIARUM.

LIBER QUARTUS.

CAPUT PRIMUM.

AD REGEM SUUM.

Partitio doctrinæ de homine, in philosophiam humanitatis, et civilem. Partitio philosophiæ humanitatis, in doctrinam circa corpus hominis, et doctrinam circa animam hominis. Constitutio unius doctrinæ generalis de natura, sive de statu hominis. Partitio doctrinæ de statu hominis, in doctrinam de persona hominis, et de fœdere animi et corporis. Partitio doctrinæ de persona hominis, in doctrinam de miseriis hominis, et de prærogativis. Partitio doctrinæ de fædere, in doctrinam de indicationibus, et de impressionibus. Assignatio physiognomiæ et interpretationis somniorum naturalium, doctrinæ de indicationibus.

SIQUIS me (rex optime) ob aliquid eorum, quæ proposui, aut deinceps proponam, impetat aut vulneret (præterquam quod intra præsidia majestatis tuæ tutus esse debeam) sciat is, se contra morem et disciplinam militiæ facere. Ego enim buccinator tantum, pugnam non ineo; unus fortasse ex iis, de quibus Homerus :

|

Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.

Hi enim inter hostes, etiam infensissimos et acerbissimos, ultro citroque inviolati ubique commeabant. Neque vero nostra buccina homines advocat et excitat, ut se mutuo contradictionibus proscindant, aut secum ipsi prœlientur et digladientur; sed potius ut pace inter ipsos facta, conjunctis viribus, se adversus naturam rerum comparent, ejusque edita et munita capiant et expugnent, atque fines imperii humani (quantum Deus Opt. Max. pro bonitate sua indulserit) proferant.

Veniamus nunc ad eam scientiam, ad quam nos ducit oraculum antiquum: nempe ad scientiam nostri. Cui, quo magis nostra intersit, eo incumbendum est diligentius. Hæc scientia homini pro fine est scientiarum; at naturæ ipsius portio tantum. Atque hoc pro regula ponatur generali; quod omnes scientiarum partitiones ita intelligantur et adhibeantur, ut scientias potius signent aut distinguant, quam secent et divellant, ut perpetuo evitetur solutio continuitatis in scientiis. Hujus etenim contrarium particulares scientias steriles reddidit, inanes et erroneas, dum a fonte et fomite communi non aluntur,

[ocr errors][ocr errors]

u?

← Conite did not state this great truths more explicitly or emphatically.

: So Spinoza se Sowitute et libertate Hominis, but as to imploratio he said Nec lugere rec ridere sed intelligere? § On the account I sad like to be able to gol Bicon & Shakipeas cito one.

CAP. I.

DE AUGMENTIS SCIENTIARUM.

sustentantur, et rectificantur. Sic videmus Cicero-
nem oratorem, de Socrate et ejus schola conqueren-
tem, quod hic primus philosophiam a rhetorica dis-
junxerit, unde facta sit rhetorica ars loquax et inanis.
Constat similiter sententiam Copernici de rotatione
terræ (quæ nunc quoque invaluit) quia phænomenis
non repugnat, ab astronomicis principiis non posse
revinci; a naturalis tamen philosophiæ principiis,
recte positis, posse. Artem denique medicam videmus,
si a naturali philosophia destituatur, empiricorum
praxi haud multum præstare. Hoc igitur posito,
accedamus ad doctrinam de homine. Ea duplex
est: aut enim contemplatur hominem segregatum,
aut congregatum atque in societate. Alteram harum
philosophiam humanitatis; alteram civilem vocamus.
Philosophia humanitatis sive humana ex partibus
similibus illis, ex quibus homo ipse, consistit: nempe
ex scientiis, quæ circa corpus; et ex scientiis, quæ
circa animam versantur.

Verum priusquam distributionis particulares persequamur, constituamus scientiam unam generalem, de natura et statu hominis: digna enim certe res est, ut emancipetur hæc scientia, et in scientiam seorsum redigatur. Conficitur autem illa ex iis rebus, quæ sunt tam corpori quam animæ communes. Rursus, hæc scientia de natura et statu hominis, distribui potest in duas partes; attribuendo alteri naturam hominis indivisam, alteri vinculum ipsum animæ et corporis: quarum primam doctrinam de persona hominis, secundam doctrinam de fœdere vocabimus. Liquet autem hæc omnia, cum sint communia et mixta, primæ illi divisioni scientiarum circa corpus, et scientiarum circa animam versantium, assignari non potuisse. Doctrina de persona hominis duas res præcipue complectitur; contemplationes scilicet de miseriis humani generis; et de ejusdem prærogativis sive : excellentiis. Atque deploratio humanarum ærumnarum eleganter et copiose a compluribus adornata est, tam in scriptis philosophicis, quam theologicis: estque res et dulcis simul et salubris.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

343

At virtutum moralium palmæ non minus celebres, quam intellectualium. Quantam rem in exercitio patientiæ exhibet historia illa vulgata de Anaxarcho, qui quæstioni et tormentis subjectus, linguam (indicii spem) dentibus præscidit, et in os tyranni exspuit? Neque tolerantia cedit (licet dignitate plurimum) quod seculo nostro accidit in Burgundo quodam, principis Arausionensis interfectore; is virgis ferreis flagellatus, et forcipibus ignitis laceratus, nullum prorsus gemitum edidit: quinetiam cum forte fractum aliquid desuper in caput astantis cujuspiam incideret, ustulatus jam nebulo, et in mediis tormentis, risit; qui tamen paulo ante, cum cincinni capillitii, quos gestabat, tonderentur, fleverat. Animi quoque mira serenitas et securitas, sub ipsum tempus mortis, in pluribus enituit. Qualis fuit illa centurionis apud Tacitum is cum a milite, qui eum ex imperato occisurus esset, juberetur, ut cervices porrigeret fortiter, "Utinam," inquit ille, " tu tam fortiter ferias." At Joannes dux Saxoniæ, cum inter ludum scacchorum diploma, quo nex ejus in posterum diem mandabatur, allatum esset, astantem quendam ad se vocavit, et subridens: "Specta," inquit, "num non potiores partes ludi hujus teneam. Iste enim" (ad collusorem innuens) "me mortuo, jactabit, suas potiores partes fuisse." Noster vero Morus, Angliæ cancellarius, cum pridie quo moriturus esset, tonsor ad eum veniret (missus scilicet ad hoc, ne forte capillitio promisso esset apud populum in spectaculo miserabilior) eumque interrogaret, num tonderi placeret; renuit, atque ad tonsorem versus: "Mihi," inquit, cum rege de capite meo controversia est; antequam vero illa terminata fuerit, sumptus in illud non faciam." Quin et idem, sub ipsum mortis articulum, postquam jam caput in truncum fatalem reclinasset, rursus se paululum erexit, et barba, quæ ei erat promissior, leniter amota, "At certe hæc," inquit, "non offendit regem." Verum, ne hoc loco longiores simus, satis patet quid velimus, nempe ut miracula naturæ humanæ, viresque ejus et virtutes ultimæ tam animi quam corporis, in volumen aliquod colligantur; quod fuerit instar fastorum de humanis triumphis. Qua in re institutum Valerii Maximi et C. Plinii probamus, diligentiam et judicium eorum requirimus.

66

At illa altera de prærogativis, digna visa res nobis, quæ inter desiderata proponatur. Elegantissime certe Pindarus (ut plerunque solet) inter laudandum Hieronem ait, "Eum decerpere summitates ex omnibus virtutibus." Equidem plurimum ad magnanimitatem et humanum decus conferre posse putarem, Quantum ad doctrinam de fædere, sive de comsi ultimitates (ut loquuntur scholastici) sive summi-muni vinculo animæ et corporis; ea in duas partes tates (ut Pindarus) humanæ naturæ colligerentur; tribui possit. Quemadmodum enim inter fœderatos præcipue ex historiæ fide. Illud est quid ultimum intercedunt, et mutua rerum suarum communicatio, et supremum fuerit, quo unquam humana natura per et mutua officia; sic fœdus istud animæ et corporis se ascenderit, in singulis et corporis et animi dotibus. duabus similiter rebus continetur: nimirum ut deQuanta res, quæ de Cæsare narratur, quod amanu- scribatur quomodo hæc duo (anima scilicet et corpus) ensibus quinque simul dictare suffecerit ? Quin et se in vicem detegant; et quomodo invicem in se exercitationes illæ antiquorum rhetorum, Protagoræ, agant; notitia sive indicatione, et impressione. HaGorgiæ; etiam philosophorum, Callisthenis, Posi- rum prior (descriptio scilicet, qualis possit haberi donii, Carneadis, ut de quovis themate in utramque notitia de anima ex habitu corporis; aut de corpore partem ex tempore disserere eleganter et copiose potu- ex accidentibus animi) duas nobis peperit artes, erint; ingenii humani vires haud parum nobilitant. utramque prædictionis; inquisitionibus alteram ArisRes autem usu minor, at ostentatione et facultate for- totelis, alteram Hippocratis decoratam. Quanquam tasse major, quam de Archia magistro suo memorat autem tempora recentiora has artes superstitiosis et Cicero: "eum magnum numerum optimorum versuum phantasticis mixturis polluerint; repurgatæ tamen, - de iis rebus, quæ tum aggerentia, potuisse dicere ex ac in integrum restitutæ, et fundamentum habent in tempore." Tot millibus hominum nomina reddere po- natura solidum, et fructum edunt ad vitam commutuisse Cyrum aut Scipionem, magnum memoriæ decus. nem utilem. Prima est physiognomia, quæ per

[ocr errors]
[ocr errors]

633

[ocr errors]

* Taken up again by the Viennese school of psyenialy. next ite mustard for this! $ 'Suggestion" anticipated. (Does lurs Eddy quite time?) + Bacon teaching Plato Greek !

Schiller - An

de..

[ocr errors]

344

DE AUGMENTIS SCIENTIARUM.

[ocr errors]

LIB. IV.

corporis lineamenta animi indicat propensiones; | diætæ, et delectus ciborum et potuum, et ablutiones, ✰ altera somniorum naturalium interpretatio, quæ cor- et aliæ circa corpus observantiæ, in secta Pythagoporis statum et dispositionem ex animi agitationibus reorum, et in hæresi Manichæorum, et in lege detegit. In harum priore partem nonnullam desi- Mahometi, omnem modum superant. Ordinationes derari perspicio. Siquidem Aristoteles ingeniose et quoque legis ceremonialis, sanguinis et adipis esum solerter corporis fabricam, dum quiescit, tractavit; prohibentes, ac animalia munda ab immundis distineandem in motu (nimirum gestus corporis) omisit; guentes (quatenus ad cibi usum) et plurimæ sunt et qui tamen non minus artis observationibus subjici- præcisæ. Imo Christiana fides ipsa (quamvis a untur, et majoris sunt usus. Etenim lineamenta ceremoniarum nube libera et serena) usum tamen corporis, animi inclinationes et propensiones gene- retinet jejuniorum, abstinentiarum, et aliarum rerum, rales ostendunt; oris autem et partium motus et quæ ad corporis macerationem et humiliationem gestus, insuper aditus, et tempora, et præsentis spectant, tanquam rerum non mere ritualium, sed dispositionis et voluntatis signa, declarant. Ut enim etiam fructuosarum. Atqui radix omnium hujusaptissimis atque elegantissimis majestatis tuæ verbis modi præceptionum, præter ipsam ceremoniam et utar, "Lingua aures ferit, gestus vero oculos allo- exercitium obedientiæ, in hac re consistit, de qua quitur." Hoc vero bene norunt veteratores com- loquimur: nimirum quod anima compatiatur corplures, et astuti homines, quorum oculi in aliorum pori. Si quis autem judicio infirmior existimet, istas vultu et gestibus habitant; idque in commodum corporis in animam impressiones, aut immortalitatem suum trahunt; utpote in quo facultatis et prudentiæ animæ in dubium revocare, aut imperio animæ in suæ pars maxima vertatur. Nec sane negari potest, corpus derogare; levi dubitationi leve responsum hoc ipsum simulationes in altero indicem esse miri- suffecerit. Exempla petat, vel ab infante in utero ficum, et monere homines optime de electionibus matris; qui simul cum matris affectibus compatitur, temporum et opportunitatum adeundi personas; quæ et tamen e corpore matris suo tempore excluditur: civilis prudentiæ pars est non parva. Nemo autem vel a monarchis, qui, licet potentes, a servorum imputet hujusmodi solertiam aliquid quidem valere petu quandoque flectuntur, salva interim majestate circa homines individuos, sub regula autem non sua regia. cadere nam ad unum fere modum omnes ridemus, et ploramus, et erubescimus, et frontem contrahimus; et sic (ut plurimum) de motibus subtilioribus. quis autem hic chiromantiæ meminet, sciat rem esse prorsus vanam; et in hujusmodi sermonibus, quos tractamus, nec dignam quidem quæ nominetur. Quod vero ad somniorum naturalium interpretationem attinet res est quorundam laboribus pertractata, sed plurimis ineptiis scatens. Illud tantum in præsenti innuo, basim illam huic rei, quæ maxime est solida, non substerni. Ea hujusmodi est; ubi idem fit ab interna causa, quod fieri quoque solet ab externa, actus ille externus transit in somnium. Similis et stomachi oppressio, ex crasso vapore, atque incubitu ponderis externi: itaque qui incubo laborant, pondus sibi superimponi, magno cum apparatu circumstantiarum, somniant. Similis viscerum pensilitas ex fluctuum agitatione in mari, et ex flatu circa præcordia collecto: itaque hypochondriaci sæpius navigationes et agitationes super aquas somniant. Sunt et innumera id genus.

Si

Posterior pars doctrinæ fœderis (quam impressionem nominavimus) in artem nondum redacta est, sed obiter tantum, et carptim, inter alios tractatus aliquando intervenit. Illa eandem antistrophen cum priori habet. Quippe duo considerat: Aut quomodo, et quousque humores et temperamentum corporis immutent animam, in eamque agant: Aut rursus, quomodo, et quousque animæ passiones, vel apprehensiones, immutent corpus et in illud agant. Horum prius in re medica interdum tractari videmus; at id ipsum se miris modis religionibus inseruit. Pharmaca enim præscribunt medici, quæ morbis animæ persanandis inserviant, ut in curationibus maniæ et melancholiæ: quinetiam medicinas porrigunt ad animum exhilarandum, ad cor muniendum, atque inde fortitudinem augendam, ad ingenium acuendum, ad memoriam roborandam, et similia. At

Jam quod ad partem reciprocam, (de anima, et affectibus ejus in corpus agentibus) illa quoque in medicina locum invenit. Nemo enim medicus est paulo prudentior, quin accidentia animi, ut rem maximi ad sanationes suas momenti, quæque omnia alia remedia plurimum vel adjuvet, vel impediat, consideret et tractet. At aliud quippiam, quod huc pertinet, parce admodum, nec pro rei vel subtilitate vel utilitate inquisitum est; quatenus scilicet (missis affectibus) ipsa imaginatio animæ, vel cogitatio per- $ quam fixa, et veluti in fidem quandam exaltata, valeat ad immutandum corpus imaginantis? Quamvis enim vim habeat ad nocendum manifestam, haud tamen inde sequitur pari potentia præditum esse ad subveniendum. Non magis hercle, quam si quis concluserit, quoniam reperitur aliquis aër ita pestilens, ut subito interimat; debere quoque esse aliquem aërem ita salubrem, ut decumbentem subito restituat. Atque hæc inquisitio nobilis profecto esset usus; verum (ut ait Socrates) natatore Delio indiget, quia mergitur in profundo. Rursus inter has doctrinas de fœdere, sive consensibus animæ et corporis, non alia fuerit magis necessaria, quam illa disquisitio de sedibus propriis et domiciliis, quæ singulæ animæ facultates habent in corpore, ejusque organis. Quod genus scientiæ qui sectati fuerint, non desunt; sed quæ habentur in plerisque, aut controversa sunt, aut leviter inquisita; ut majori diligentia et acumine opus sit. Nam sententia introducta a Platone; qua intellectus in cerebro, tanquam in arce, collocatus est; animositas (quam ille satis imperite iracundiam vocavit, cum tumori et superbiæ sit propior) in corde; concupiscentia autem et sensualitas in jecinore; neque prorsus contemnenda est, neque cupide recipienda. Rursus nec collocatio facultatum illarum intellectualium (phantasiæ, rationis, memoria) secundum ventriculos cerebri, crroris expers est. Atque doctrinam de natura

hominis indivisa, ac etiam de fœdere animi et cor- | tibus, somno, et vigiliis, vices prope infinitas variaporis, explicavimus.

CAPUT SECUNDUM.

Partitio doctrinæ circa corpus hominis in medicinam, cosmeticam, athleticam, et voluptariam. Partitio medicinæ in officia tria, viz. in conservationem sanitatis, curationem morborum, et prolongationem vitæ: quodque pars postrema de prolongatione vitæ disjungi debeat a duabus reliquis.

DOCTRINA circa corpus hominis eandem recipit divisionem, quam bona corporis ipsius, quibus inservit. Bona corporis humani quatuor sunt; sanitas, forma sive pulchritudo, vires, voluptas. Totidem igitur scientiæ; medicina, cosmetica, athletica, et voluptaria, quam Tacitus appellat "eruditum luxum."

Medicina ars in primis nobilis, et ex generosissima prosapia secundum poëtas. Illi enim introduxerunt Apollinem primarium medicinæ deum; cui filium dederunt Esculapium, deum itidem, et medicinæ professorem: quippe cum sol in naturalibus sit vitæ auctor et fons, medicus ejusdem conservator, et tanquam scaturigo altera. At decus longe illustrius accedit medicinæ ex operibus Servatoris, qui et animæ et corporis medicus fuit; et sicut animam doctrinæ suæ cœlestis, ita corpus miraculorum suorum, objectum veluti proprium constituit. Nusquam enim legimus miraculum aliquod ab eo patratum circa honores, aut pecunias (præter unicum, quo tributum redderetur Cæsari) sed tantum circa corpus humanum, aut conservandum, aut sustentandum, aut persanandum.

rum mutationum subit. Usque adeo verum est
unam, inter res cæteras, corporis humani massam
maxime fermentatam, et ex plurimis coagmentatam
esse. At anima contra substantiarum est simplicis-
sima, ut non male cecinerit ille:

[ocr errors]

- Purumque reliquit
Æthereum sensum, atque auraï simplicis ignem."
Unde minime est mirandum, animam sic collocatam,
requiem non invenire, juxta axioma illud, "Motum
rerum extra locum esse rapidum, placidum in loco."
Verum ut ad rem redeamus; varia ista et subtilis
corporis humani compositio et fabrica effecit, ut sit
instar organi musici operosi et exquisiti, quod har-
monia sua facile excidit. Quare apud poëtas, summa
ratione, musica cum medicina in Apolline conjungi-
tur; quia similis fere sit utriusque artis genius;
atque in eo consistat plane medici officium, ut sciat
humani corporis lyram ita tendere et pulsare, ut
reddatur concentus minime discors et insuavis. Ergo
demum ista subjecti inconstantia et varietas artem
reddidit magis conjecturalem: ars autem tam con-
jecturalis cum sit, locum ampliorem dedit non solum
errori, verum etiam imposturæ. Siquidem omnes
aliæ propemodum artes et scientiæ virtute sua et
functione, non successu aut opere, judicantur. Ad-
vocatum ipsa agendi et dicendi facultas, non exitus
causa, commendat; gubernator navis clavi tenendi
peritia, non expeditionis fortuna, se probat. At
medicus, et fortasse politicus, vix habent actiones
aliquas proprias, quibus specimen artis et virtutis
suæ liquido exhibeant; sed ab eventu præcipue
honorem aut dedecus reportant, iniquissimo prorsus not in the
judicio. Quotus enim quisque novit, ægroto mortuo
aut restituto, item republica stante, vel labante,
utrum sit res casus, an consilii? Fit itaque sæpis-
sime, ut impostor palmam, virtus censuram referat.
Quin ea est hominum infirmitas et credulitas, ut
sæpenumero agyrtam, aut sagam docto medico præ-
ponant. Quare poëtæ oculati plane et perspicaces
fuisse videntur; cum Esculapio Circem sororem
dederunt, utrumque e Sole prognatum; sicut habe-
tur in versibus, de Esculapio Phœbigena:

"Ille repertorem medicinæ talis, et artis,
Fulmine Phœbigenam Stygias detrusit ad undas."

"Dives inaccessis ubi Solis filia lucis
Urit odoratam nocturna in lumina cedrum."

Subjectum istud medicinæ (corpus nimirum hu-
manum) ex omnibus, quæ natura procreavit, maxime
est capax remedii; sed vicissim illud remedium
maxime est obnoxium errori. Eadem namque sub-
jecti subtilitas et varietas, ut magnam medendi
facultatem præbet, sic magnam etiam aberrandi faci-
litatem. Quocirca quemadmodum ars ista (præser-
tim quo nunc habetur modo) inter præcipue conjec-
turales; ita inquisitio ejus reponenda est inter
summe arduas et accuratas. Neque propterea cum
Paracelso et alchemistis ita desipimus, ut putemus
inveniri in corpore humano, quæ singulis universita-
tis rerum speciebus (stellis, mineralibus, et aliis) Et similiter de Circe, Solis filia:
respondeant, sicut illi fabulantur, leviter et crassa
Minerva traducentes emblema illud veterum (quod
homo esset microcosmus, sive epitome totius mundi)
ad hoc commentum suum. Verum nihilominus huc
res redit, ut (quod occepimus dicere) non inveniatur
inter corpora naturalia aliquod tam multipliciter
compositum, quam corpus humanum. Videmus enim
herbas et plantas ex terra et aqua nutriri; animalia
ex herbis et fructibus; hominem vero ex carnibus
ipsorum animalium (quadrupedum, avium, piscium)
etiam ex herbis, granis, fructibus, succis, et liquori-
bus variis, non sine multiplici commixtione, condi-
tura, et præparatione horum corporum, priusquam
homini sint in cibum. Adde quod animalibus viven-
di modus sit simplicior, affectusque, qui in corpus
agant, pauciores, et ad unum fere modum operantes;
ubi homo locis habitationum, exercitationibus, affec-

Omnibus enim temporibus, fama et opinione vulgi,
sagæ, et aniculæ, et impostores, medicorum quo-
dammodo rivales fuere ; et de curationum celebritate
cum iisdem fere certarunt. Ex hoc die, sodes, quid c
sequitur? Nempe ut medici ita secum, quemadmo-
dum Salomon in re graviori; "Si unus et stulti et
meus eventus erit, quid mihi prodest, quod majorem
sapientiæ dedi operam ?" Equidem medicis minus
succenseo, si sæpenumero vacent alicui alteri studio,
quod adamant magis, quam arti suæ propriæ. In-
venies etenim inter eos, poëtas, antiquarios, criticos,
rhetores, politicos, theologos, atque in iis artibus
magis, quam in professione propria, eruditos. Ne-
que hoc fit, ut arbitror, quia (ut quidam declamator

1

prove. ексерт

[ocr errors]
« PreviousContinue »