Page images
PDF
EPUB

E

66

vita suppetit) etiam a publicis curis ad otium et
literas devehi possit. Quin etiam sæpius subit illa
cogitatio, ut etiam in tot et tantis negotiis, tamen
singulis annis aliquos dies apud vos deponam; ut
ex majore vestrarum rerum notitia vestris utilitatibus
melius consulere possim.

Amicus vester maxime fidelis et benevolus,
FR. BACON.

5 Julii, 1616.

III. FRANCISCUS BARO DE VERULAMIO,
VICECOMES SANCTI ALBANI, ALMÆ MATRI
INCLYTE ACADEMIE CANTABRIGIENSI
SALUTEM.

aut alicujus collegii aut ordinis; neque privata in- | tus jam sum; ita et postremæ ætatis meæ pars (si dustria pro merito perfici potest. At portiones illæ, quas jam in lucem edidi, De Ventis, De Vita et Morte," non sunt historia pura, propter axiomata et observationes majores interpositas; sed genus scripti commixtum ex historia naturali et machina intellectus rudi et imperfecta; quæ est, "Instaurationis" pars quarta. Itaque succedet illa ipsa quarta pars, et multa exempla machinæ continebit magis exacta, et ad inductivas regulas magis applicata. Quinto sequetur iste liber, quem "Prodromum Philosophiæ Secundæ " inscripsimus; qui inventa nostra circa nova axiomata ab experimentis ipsis excitata continebit; ut tanquam columnæ jacentes sustollantur: quem posuimus "Instaurationis" partam quintam. Postremo superest philosophia ipsa secunda, quæ est "Instaurationis pars sexta; de qua spem omnino abjecimus: sed a seculis et posteritate fortasse pullulabit. Attamen, in prodromis (iis dico tantum, quæ ad universalia naturæ fere pertingunt) non levia jacta erunt hujus rei fundamenta. Conamur (ut vides) tenues grandia: in eo tantum spem ponentes, quod videntur ista a Dei providentia et immenso bonitate profecta. Primo, propter ardorem et constantiam mentis nostræ, quæ in hoc instituto non consenuit, nec tanto temporis spatio refrixit. Equidem memini me quadraginta abhinc annis juvenile opusculum circa has res confecisse, quod, magna prorsus fiducia et magnifico titulo, Temporis partum maximum" inscripsi. Secundo, quod propter infinitam utilitatem Dei opt. max. auctoramento gaudere videatur.

[ocr errors]

Commendatum, rogo, me habeat reverentia vestra illustrissimo viro domino Molines, cujus suavissimis et prudentissimis literis quam primum, si Deus volet, rescribam. Vale, P. reverendissime.

Reverentiæ tuæ amicus addictissimus,

FR. ST. ALBAN.

II. RESCRIPTUM PROCURATORIS REGIS PRI-
MARII, AD ACADEMIAM CANTABRIGIEN-
SEM, QUANDO IN SANCTIUS REGIS CON-
CILIUM COOPTATUS FUIT.

DEBITA filii, qualia possum, persolvo. Quod vero facio, idem et vos hortor; ut augmentis scientiarum strenue incumbatis, et in animi modestia libertatem ingenii retineatis, neque talentum a veteribus concreditum in sudario reponatis. Affuerit proculdubio et affulserit divini luminis gratia, si, humiliata et submissa religioni philosophia, clavibus sensus legitime et dextre utamini, et, amoto omni contradictionis studio, quisque cum alio, ac si ipse secum, disputet. Valete.

IV. INCLYTÆ ACADEMIE OXONIENSIS.

brigiensi scripserim, deessem sane officio, si simile CUм almæ matri meæ inclytæ academiæ Cantaamoris pignus sorori ejus non deferrem. Sicut autem eos hortatus sum, ita et vos hortor, ut scientiarum augmentis strenue incumbatis, et veterum labores neque nihil neque omnia esse putetis; sed vires etiam proprias modeste perpendentes, subinde tamen experiamini: omnia cedent quam optime, si arma non alii in alios vertatis, sed junctis copiis in naturam rerum impressionem faciatis ; sufficit quippe illa honori et victoriæ. Valete.

V. RESCRIPTUM ACADEMIE OXONIENSIS

FRANCISCO BACONO.
PRÆNOBILIS ET (QUOD IN NOBILITATE PENE MIRA-
CULUM EST) SCIENTISSIME VICECOMES!

NIHIL Concinnius tribuere amplitudo vestra, nihil gratius accipere potuit academia quam scientias : scientias, quas prius inopes, exiguas, incultas emiserat, accepit tandem nitidas, proceras, ingenii tui copiis (quibus unice augeri poterant) uberrime dotatas. Grande ducit munus illud sibi a pere

GRATE mihi fuere literæ vestræ, atque gratulationem vestram ipse mihi gratulor. Rem ipsam ita mihi honori et voluptati fore duco, si in hac mente maneam, ut publicis utilitatibus, studio indefesso et perpetuis curis et puro affectu, inserviam. Inter partes autem reipublicæ nulla animo meo carior est, quam academiæ et literæ : idque et vita mea anteacta declarat et scripta. Itaque quicquid mihi accesserit, id etiam vobis accessisse existimare potestis. Neque vero patrocinium meum vobis sublatum aut diminutum esse credere debetis: nam et ea pars patroni, quæ ad consilium in causis adhibendum | grino (si tamen peregrinus sit, tam prope consanspectat, integra manet; atque etiam (si quid gravius acciderit) ipsum perorandi munus (licentia regis obtenta) relictum est; quodque juris patrocinio deerit, id auctiore potestate compensabitur. Mihi in votis est, ut quemadmodum a privatorum et clientelarum negotiis ad gubernacula reipublicæ transla.

guineus) auctius redire, quod filiolis suis instar patrimonii impendit; et libenter agnoscit hic nasci Musas, alibi tamen quam domi suæ crescere. Creverunt quidem, et sub calamo tuo, qui, tanquam strenuus literarum Alcides, columnas tuas, mundo immobiles, propria manu in orbe scientiarum, plus

cant. Quamobrem et vos hortor, ut salva animi modestia, et erga veteres reverentia, ipsi quoque scientiarum augmentis non desitis: verum ut post volumina sacra verbi Dei et Scripturarum, secundo loco volumen illud magnum operum Dei et creaturarum, strenue et præ omnibus libris (qui pro commentariis tantum haberi debent) evolvatis. Valete.

ultra statuisti. Euge exercitatissimum athletam, | vestris hauserim, incrementa ipsarum vobis repenqui in aliorum patrocinandis virtutibus occupatissi- denda existimavi. Spero itidem fore, ut hæc nostra mus, alios; in scriptis propriis teipsum superasti: | apud vos, tanquam in solo nativo, felicius succresquippe in illo honorum tuorum fastigio, viros tantum literatos promovisti, nunc tandem (O dulce prodigium) etiam et literas. Onerat clientes beneficii hujus augustior munificentia; cujus in accipiendo honor apud nos manet, in fruendo emolumentum transit usque in posteros. Quin ergo si gratiarum talioni impares sumus, juncto robore alterius seculi nepotes succurrant, qui reliquum illud, quod tibi non possunt, saltem nomini tuo persolvent. Felices illi, nos tamen quam longe feliciores, quibus honorifice conscriptam tua manu epistolam, quibus ocula- VII. ALME MATRI ACADEMIE CANTABRItissima lectitandi præcepta, et studiorum concordiam, in fronte voluminis demandasti: quasi parum esset Musas de tua penu locupletare, nisi ostenderes quo modo et ipsæ discerent. Solenniori itaque osculo acerrimum judicii tui depositum excepit frequentissimus purpuratorum senatus; exceperunt pariter minoris ordinis gentes; et quod omnes in publico librorum thesaurario, in memoria singuli deposuerunt. Dominationis vestræ studiosissima, ACADEMIA OXONIENSIS.

[blocks in formation]

GIENSI.

CUM vester filius sim et alumnus, voluptati mihi erit, partum meum nuper editum vobis in gremium dare: aliter enim velut pro exposito eum haberem. Nec vos moveat, quod via nova sit: necesse est enim talia per ætatum et seculorum circuitus evenire. Antiquis tamen suus constat honos; ingenii scilicet: nam fides verbo Dei et experientiæ tantum debetur. Scientias autem ad experientiam retrahere non conceditur: at easdem ab experientia de integro exci tare, operosum certe, sed pervium. Deus vobis, et studiis vestris faveat.

Filius vester amantissimus, FRANC. VERULAM, CANCEL.

Ex ædibus Eborac. Oct. 3, 1620.

Viz, Novum Organum.

FINIS.

INDEX

TO THE ENGLISH PART.

ABATOR, who is so called, i. 576, how and when he may
become lawful owner of another's lands, ib.
Abbot, George, archbishop of Canterbury, ii. 170.
"Abecedarium Naturæ," i. 180.

Abettor, several ways of becoming so, i. 675.
Abilities, natural, like plants, want pruning, i. 301.
Abjuration, in what cases a man shall be obliged to abjure
the realm, i. 646, several cases thereof, with the proceed-
ings relating to them, ib.

Absolution, whether that in our liturgy is not improper, i.
356, is of two sorts only, ib.

[ocr errors]

Absque impetitione vasti," the sense and meaning of this
clause cleared up, and stated by the words themselves,
by reason, by authorities, by removing contrary autho-
rities, by practice, i. 620—623, it gives no grant of pro-
perty, 621, how this clause came first to be used, 621,
622.

Academics, acknowledged by all sects to be the best, i. 255.
Acceleration of time in works of nature, i. 119, in clarifi-
cation of liquor, ib. in several maturations, 120, as of
fruits, ib. of drinks, ib. of metals, 121. Acceleration of
putrefaction, 122. Acceleration of birth, 124, of growth
or stature, ib. three means of it, 124, 125. Acceleration
of germination, 131, by three means, namely, mending
the nourishment, ib. comforting the spirits of the plant,
ib. making way for the easy coming to the nourishment,
ib. Several pregnant instances thereof, 132. Accele-
ration of clarification in wine, 173.
Accessary, how one man may become so to the act of an-
other done by his order, i. 562.

Aches in men's bodies foreshow rain and frost, i. 178.
Acquests, new ones, more burden than strength, i. 756.
Act, not to be confounded with the execution of the act,
nor the entire act with the last part of it, instances, i.
548, 549.

Act of parliament, a rule to be observed where that is
donor, i. 610, five acts relating to the distinction of the
body natural and politic of the king explained, 662, 663,
et seq. of 1 Jac. I. relating to the punishment of witch-
craft, 676.

Acting in song graceful, i. 292.

Active men, wherein preferred to virtuous, i. 300.
Actium, battle of, decided the empire of the world, i. 286.
Administration, how a property in goods, &c. may be gained
by letters thereof, i. 587, what bishop shall have the
power of granting them in disputable cases, ib. two cases
in the deaths of executors and administrators where the
ordinary shall administer, 588.

Administrators, their office and authority in some parti-
culars, i. 587, in what cases the ordinary is to commit
administration, 588, they must execute their authority
jointly, ib. may retain, ib.

Admiralty, how to be ordered after the union, i. 458, 459.
Adrian VI. i. 319.

Adrian the emperor, i. 323, mortally envied in others the
qualities he excelled in, 267, instances of his misplaced
bounty and expense, 671.

Adversity, i. 264, resembles miracles in its command over
nature, ib. fortitude its proper virtue, ib.

[blocks in formation]

Advice, how to be given and taken, i. 301.
Advice to Sir George Villiers, i. 508. Vide Villiers.
Advocates, i. 305, surprising that their confidence should
prevail with judges, ib. what is due to and from them, ib.
Advowsons, cases relating thereto explained, i. 548, 558,
560.

Egypt hath little rain, i. 170. Ægyptian conserving bodies,
171, their mummies, ib.

Eneas Sylvius, his remark on the conduct of the popes and
lawyers, i. 320, says, that had not christianity been sup-
ported by miracles, it ought to be received for its ho-
nesty, ib.

Equinoctial more tolerable for heat than the torrid zone,
i. 130, three causes thereof, ib.

Esop, his fable of the frogs in a great drought, i. 256, of the
cat and the fox, ib. of the fainting man and death, 257.
Ethiopes, fleshy and plump, why, i. 130.
Aëtites, or eagle-stone, i. 104.

Ætna compensateth the adjacent countries for the damages
it doth, i. 149.

Etna and Vesuvius, why they shoot forth no water, i. 173.
Affectation of tyranny over men's understandings and be-
liefs, i. 201.

Affections of beasts impressed upon inanimate things, i. 198,
three affections which tie subjects to sovereigns, 794, no
heat of affection without idleness, 532.
Affidavits in chancery, in what cases not to be allowed, i.
720, 721.

Africa, why so fruitful of monsters, i. 137, the people there
never stir out after the first showers, 176.

Ayán, is always rightly translated "charity" in the Rhe-
mish version, i. 536.

Agaric works most on phlegm, i. 145, a spongy excrescence
on the roots of trees, 150, 153, a putrefaction, 150.
Agathocles, i. 314.

Age. See Youth.

Age of discretion, at what time allowed to be by our law,
ii. 75.

Age, its excellency in four things, i. 319, its inconveniences
and difficulties with regard to action, 295.
Agesilaus, i. 314.

Agrippa raised by Augustus, i. 282.

Agues proceed mostly from obstruction of the humours,

i. 122.

Aid, a certain sum of money so called, its uses, i. 578.
Air turned into water, i. 86, by four several ways, 87, in-
stances tending thereto, 94, converted into a dense body,
a rarity in nature, 86, increases in weight, and yields
nourishment, ib. hath an antipathy with tangible bodies,
94, converted into water by repercussion from hard bo-
dies, ib. Air turned into water by the same means as
ice, ib. meddles little with the moisture of oil, 96, elision
of air a term of ignorance, 101. Air condensed into
weight, 86, 167. Air pent the cause of sounds, 100, 101,
eruptions thereof cause sounds, 100. Air not always
necessary to sounds, 102, 103, thickness of the air in
night, contributes to the increasing and our better hear-
ing of sounds, than in the day, as well as the general
silence, 103. Air excluded in some bodies, prohibiteth

putrefaction, 123, in some causeth it, ib. the causes of each, ib. Air compressed and blown, prohibiteth putrefaction, 124, congealing of air, 126. Airs wholesome, how found out. 172, the putrefaction of air to be discerned aforehand, 176. Air good to recover consumptions, 194. Air healthful within doors, how procured, 195. Air and fire foreshow winds, i. 177.

Air, the causes of heat and cold in it, i. 185, hath some degree of light in it, ib.

Air poisoned by art, i. 192, why the middle region of it coldest, 257.

Albert Durer, i. 296.

Alchemy, some remarks upon it, ii. 40.

Alchemists censured, i. 121.

Alcibiades, his advice to Pericles about giving in his accounts, i. 326, beautiful, 296.

Alexander, why his body sweet, i. 83.

Alexander's body preserved till Cæsar Augustus's time, i. 171, his character of Antipater, 323, of Hephæstion and Craterus, ib. censured by Augustus, ib. by Parmenio, ib. contemned by Diogenes, 325, would run with kings when advised by Philip to the Olympic games, 327, his saying to Callisthenes upon his two orations on the Macedonians, 667, a smart reply of his to Parmenio, 461. Alexander VI. sends the bishop of Concordia to mediate between the kings of England and France, i. 755, thanks Henry VII. for entering into a league in defence of Italy, 777.

Alga marina applied to roots of plants furthers their growth, i. 135.

Alien enemy, how considered by our laws, i. 654. Alien friend, how considered, 655. Littleton's definition of an alien, 661, how the several degrees of aliens are considered by our laws, 455.

Alienation office, history of it, i. 588, the reason of its name, with its uses, 579, 589, the parts of each officer therein, 591, how its profits might increase without damage to the subject, 596, 597. Aliments changed, good, i. 93.

Alkermes, i. 198.

Allegiance, does not follow the law or kingdom, but the person of the king, i. 656, 661, is due to sovereigns by the law of nature, 654, statutes explained relating thereto, 656, is more ancient than any laws, 661, continueth after laws, ib. is in vigour even where laws are suspended, ib. must be independent, and not conditional, 688, oath of it altered, with disputes following thereupon between the reformed and papists, ii. 39.

Allen, cardinal, is mentioned for the popedom, i. 396, a stage actor of the same name, with an epigram upon him, 107.

Alleys close gravelled, what they bring forth, i. 146. Almonds, how used in clarifying the Nile water, i. 171. Alonso Cartilio, his pleasant speech concerning his servants, i. 317.

Alphonso Petrucci, his plot against the life of pope Leo,

i. 750.

Alphonso duke of Calabria, eldest son to the king of Naples, has the order of the Garter from Henry VII. i. 760. Alterations of bodies, i. 180.

Alteratives in medicine, i. 93.

Altering the colours of hairs and feathers, i. 96.

Altham, baron of the exchequer, a grave and reverend judge, i. 715.

Amalgamation, i. 241, mixing mercury with other metals in a hot crucible, ib.

66

[ocr errors]

Amber formed from a soft substance, i. 95, its virtue, 98. Ambiguitas patens," what is meant thereby in law, i. 570, how to be holpen, 570, 571. Ambiguitas latens," what meant by it, ib. how to be holpen, ib. another sort of it, ib.

Ambition, i. 292, to take a soldier without it, is to pull off his spurs, ib. the mischiefs of it, ib. the use of ambitious men, ib.

Amendment of the law. See Law.

America, a supposed prophecy of its discovery, i. 290.
Amurca, what, i. 157.

Anabaptists profess the doctrine of deposing kings, i. 694.
Anacharsis, saying of his, i. 327.

Anarchy in the spirits and humours, when, i. 128.

Anaxagoras condemned to die by the Athenians, i. 327. Andes, mountains of, i. 306.

Andrews, bishop, his account of Spalato, i. 320. Andrews, Dr. Lancelot, bishop of Ely, ii. 202, 216, knew early of the lord chancellor's being engaged in writing his "Novum Organum," 222.

Angelo, Michael, the famous painter, i. 318.

Anger, the impressions and various effects thereof, i. 164, causeth the eyes to look red, why, 286. Anger not to be extinguished, only confined, 305, compared by Seneca to ruin, which breaks itself on what it falls, 306, its great weakness, from the subjects in whom it most reigns, ib. remedies of it, ib.

Animals and plants that put forth prickles, generally dry i. 199.

Animate and inanimate bodies, wherein they differ, i. 150.
Anne of Bullen, what she said at her death, i. 310.
Anne, inheritress of the duchy of Britain, intended for
Henry VII. i. 733, but married to Charles VIII. of
France, ib.

Annals, i. 31.

Annesley, Sir Francis, secretary of Ireland, ii. 222.
Annihilation, not possible in nature, i. 98.

Annual herbs may be prolonged by seasonable cutting, i. 147.

Annuity given "pro consilio impenso et impendendo," is not void, if the grantee is hindered from giving it by imprisonment, i. 548.

Anointing of birds and beasts, whether it alters their colour, i. 96. Anointing the body a preservative of health, 167. Anointing of the weapons said to heal, 200. Answers insufficient, how to be punished in chancery, i. 720, in what case they must be direct, ib.

Antalcidas the Spartan, i. 325, rebukes an Athenian, ib.
Antigonus, i. 327.

Antiochia, its wholesome air, whence, i. 193.
Antipathy and sympathy, i. 96, 97, of plants, 137, 138, in-
stances of antipathy in other kinds, 197, et seq.
Antiquities, i. 29.

Antisthenes' opinion what was most necessary, i. 325. Antonius, his genius weak before Augustus, i. 194, ambassadors of Asia Minor expostulate with him for imposing a double tax, 327, his character, 268, calls Brutus witch, 282.

Ape, its nature, i. 198, virtue ascribed to the heart of an ape by the writers of natural magic, 198, 199. Apelles, i. 296.

Apollonius of Tyana, i. 190, the ebbing and flowing of the sea, what according to him, ib. tells Vespasian that Nero let down the strings of government too low, or wound them up too high, 276, 322, tires Vespasian at Alexandria with his insipid speculations, 326, his affectation of retirement, 281.

Apophthegms, an appendix of history, i. 32.
Apophthegms, their use, i. 310.

Apothecaries, how they clarify their syrups, i. 83, their
pots, how resembling Socrates, i. 324.
Apothecaries incorporated by patent, ii. 230, note.
Appetite of continuation in liquid bodies, i. 85. Appetite
of union in bodies, 117. Appetite in the stomach, 179,
what qualities provoke it, ib.

Apple, enclosed in wax for speedy ripening, i. 120, hanged in smoke, ib. covered in lime and ashes, ib. covered with crabs and onions, ib. Apple in hay and straw, ib. in a close box, 121. Apple rolled, ib. Apple in part cut, besmeared with sack, ib. rotten apples contiguous to sound ones, putrify them, 122.

Apple-scions grafted on the stock of a colewort, i. 135. Apple-trees, some of them bring forth a sweet moss, i. 144. Aquafortis dissolving iron, i. 246.

Aragon, kingdom of, is united with Castile, i. 465, is not naturalized, 466, causes of its revolt, 452.

Archbishop of Vienna, his revelation to Lewis XI. i. 199.
Archbishops, mischief teaches the use of, i. 347.
Archidamus retorts upon Philip that his shadow was no
longer than before his victory, i. 324.
Architecture, i. 38.

Arian heresy, the occasion thereof, i. 346.
Aristander, the soothsayer, i. 291.

Aristippus, his abject behaviour to Dionysius, i. 322, his

luxury, 324, insulted by the mariners for showing signs of fear in a tempest, 325, his censure of those who are attached to particular sciences, 327. Aristotle mistakes the reason why the feathers of birds have more lively colours than the hairs of beasts, i. 83, his precept that wine be forborne in consumptions, 90, his reason why some plants are of greater age than animals, 91, his method of hardening bodies with close pores, 95, full of vain-glory, 303. Arithmetic, i. 38.

Arms, the profession of them necessary to the grandeur of any state, i. 286.

Army, a project of reinforcing it in Ireland, without any expense, ii. 184.

Arraignment of Blunt, Davers, Davis, Merick, and Cuffe, all concerned in Lord Essex's treason; with their confessions, evidences against them, their defences, and answers thereto, i. 423.

Arrest, in what cases the constable has power to execute it, i. 649.

Arrows, with wooden heads sharpened, pierce wood sooner than with iron heads, why, i. 163.

Arsenic used as a preservative against the plague, i. 198. Art of war, its progress, improvement, and change, i. 286. Arts, History of, i. 28.

Arts of elegance, i. 41, intellectual arts, 46.

Arthur, prince, born, i. 736, married to Catherine, 782, 784, dies at Ludlow castle, 785, studious and learned beyond his years and the custom of princes, ib. Artichokes, how made less prickly and more dainty, i. 135, | 136. Artichoke only hath double leaves, one for the stalk, another for the fruit, 157.

Arundel, lord, some account of him, ii. 91.

Arundel, Thomas earl of, sworn of the council in Scotland, ii. 191, wishes lord viscount St. Alban well, ii. 260. Ashes in a vessel will not admit equal quantity of water, as in the vessel empty, i. 88. Ashes an excellent compost, 149.

Asp causeth easy death, i. 154.

|

a reversion, ib. in what cases a tenant is obliged to atturne, ib.

Audacity and confidence, the great effects owing to them, i. 194.

Audibles mingle in the medium, which visibles do not, i. III, the cause thereof, ib. several consents of audibles and visibles, 114, several dissents of them, 115. Audibles and visibles do not destroy or hinder one another, 114. Audibles carried in arcuate lines, visibles in straight ones, 111, 115.

Audley, lord, heads the Cornish rebels, i. 774, his character, ib. taken, 775, beheaded on Tower-hill, ib. Augustus Cæsar, i. 314, his wonder at Alexander, 323, indignation against his posterity, calling them imposthumes and not seed, 326, died in a compliment, 262, his attachment to Agrippa, 282, of a reposed nature from his youth, 295, commended as a great lawgiver, 544, 671. Auterlony's books of 2001. land in charge in fee simple, stayed at the seal, and why, ii. 106.

Authority strengtheneth imagination, i. 196, its power and influence, ib. followeth old men, and popularity youth, 295.

Authors, dead, sometimes best, i. 521.

Autre capacité et autre droit, their difference shown, i. 627. Auxiliary forces, i. 754, aids of the same nation on both sides, ib.

Avernus, lake of, i. 92.

Aviaries, which recommended, i. 300.
Axioms to be extracted, i. 157.

Aylesbury, Thomas, ii. 236, secretary to the marquis of
Buckingham as lord high admiral, ib.

B

BABYLON, its walls cemented by naphtha, i. 246. Bacon, Sir Nicholas, a short account of him, i. 395, bishop of Ross's saying of him, ib. was lord keeper of the great seal, 312, 313, 317, 318, an old arrear demanded of him, ii. 259, indebted to the crown, 263.

Assassin, this word derived from the name of a Saracen Bacon, Mr. Antony, i. 316, ii. 27, our author's dedication prince, i. 694.

Assassins, i. 293.

Assimilation in bodies inanimate, i. 96.

Astriction prohibiteth putrefaction, i. 123, of the nature of cold, ib.

Astringents, a catalogue of them, i. 251.

Astronomers, some in Italy condemned, ii. 93.
Astronomy, i. 38.

Atheism, i. 273, rather in the lip than the heart, ib. the causes of it, 274. Atheists contemplative, rare, ib. Athens, their manner of executing capital offenders, i. 154, there wise men propose and fools dispose, 327, their wars, 286.

Athletics, i. 44.

Atlantis, New, i. 202, described, 207, et seq. swallowed up

by an earthquake, as the Egyptian priest told Solon, 306. Atoms, how supported by Democritus, i. 97.

Aton, in Scotland, its castle taken by the earl of Surry, i. 776.

Attainder, cases relating thereto explained, i. 549, 559, what sort of them shall give the escheat to the king, 577, and what to the lord, 580, by judgment, 577, by verdict or confession, 580, by outlawry, ib. taken often by prayer of clergy, ib. forfeiteth all the person was possessed of at the time of the offence, ib. there can be no restitution of blood after it, but by act of parliament, with other consequences thereof, ib. if a person guilty of it shall purchase, it shall be to the king's use, unless he be pardoned, ib. cases relating to a person guilty of it, and his children, ib. the clause of forfeiture of goods thereby, found in no private act till Edward IV.'s reign, 603.

Attainders of the adherents of Henry VII. reversed, i. 734. Attainders of his enemies, 735.

Attention without too much labour stilleth the spirits, i. 168.

Attorney-general used not to be a privy counsellor, i. 666, did not then deal in causes between party and party, ib. Attraction by similitude of substance, i. 162, catalogue of attractive bodies, 249.

Atturnement, what it is, i. 583, must be had to the grant of

to him, i. 260.

Bacon, Sir Francis, made attorney-general, i. 317, his conversation with Gondomar when advanced to the great seal, ib. his apology for any imputations concerning lord Essex, 433, his services to lord Essex, 434, two points wherein they always differed, 435, a coldness of behaviour grows between them, 436, his advice to the queen about calling home lord Essex from Ireland, 435, his advice to lord Essex when he came from Ireland without leave from the queen, ib. endeavours to reconcile the queen to lord Essex, 436, 437, desires the queen to be left out in Essex's cause, 437, writes an account by the queen's order, of the proceedings relating to Essex, 440, is censured by some for his proceedings in the Charter-house affair, but unjustly, ii. 107, he praises the king's bounty to him, 129, complains to the king of his poverty, ib. expostulates roughly with Buckingham about neglecting him, 131, does the same with treasurer Marlborough, 134, begs of the king a remission of his sentence, and the return of his favour, 136, promises bishop Williams to bequeath his writings to him, 135, his last will, 273, is charged with bribery. See Bribery.

Bacon, Sir Francis, offends queen Elizabeth by his speeches in parliament, ii. 141, speeches drawn up by him for the earl of Essex's device, 148, et seq. arrested at the suit of a goldsmith, 154, substance of a letter written by him to the queen for the earl of Essex, ib. insulted by the attor ney-general Coke, 155, arrested again, 156, desires to be knighted, ib. going to marry an alderman's daughter, ib. note, his letter to Isaac Casaubon, 157, writes to the king on the death of the earl of Salisbury, lord treasurer, ib. his letter to the king touching his majesty's estate in general, 159, on the order of baronets, 161, his charge against Mr. Whitelocke, ib. letter to the king on the death of the lord chief justice Fleming, 163, his letters to Mr. John Murray, 165, supplement to his speech against Owen, 166, thanks to Sir George Villiers for a message to him of a promise of the chancellor's place, 169, questions legal for the judges in the case of the earl and countess of Somerset, 171, his heads of the charge against

« PreviousContinue »