Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

29

ventis, ab extremo terræ ufque ad extremum cœli. A ficu autem 28
discite parabolam: Quum jam ramus ejus tener fuerit, et germi-
naverit folia, cognofcitis quod prope eft æftas. Sic etiam vos,
quum videritis hæc facta, fcitote quod prope eft ad fores. Amen 30
dico vobis, quod non præteribit generatio hæc ufquedum omnia
hæc fiant. Cœlum et terra præteribunt, verba mea autem non 31
preteribunt. De autem die illo, aut hora, nemo fcit; neque 32
angeli qui funt in celo, neque Filius, nifi Pater. Videte, vigi- 33
late, et orate: nefcitis enim quando illud tempus fit. Sicut 34
homo peregrinator, qui reliquit domum fuam, et dedit fervis
fuis poteftatem, et unicuique opus fuum, et janitori præcepit, ut
effet vigilans. Vigilate igitur: nefcitis enim quando dominus 35

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

domus veniet, + vefpere, an medio noctis, an gallicinio, an mane.

36 37 Ne quum venerit repente, inveniat vos dormientes. Quæ autem

I

vobis dico, omibus dico, Vigilate. _Erat autem Pafcha, et Azyma CAP. XIV.

poft duos dies: et quærebant principes Sacerdotum et Scribæ

2 quomodo eum dolo apprehendentes occiderent. Dicebant + au-
3 ne
tem, Non in fefto, ne tumultus fit in populo. Et quum effet in
Bethania, in domo Simonis leprofi, quum difcumberet, venit
mulier habens alabastrum nardi fidelis, multi pretii: et quum
4 confregiffet alabaftrum, effudit fuper caput ejus. Erant autem
quidam qui indignati funt apud feipfos, et dicebant, Ad quid

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

perditio hæc unguenti facta eft? Poterat enim iftud unguentum 5 vendi plus quam trecentis denariis, et dari pauperibus. Et indignabantur in eam. Iple autem Jefus dixit, Sinite eam : Quid 6 moleitias exhibetis ei ? opus # enim bonum operata eit in me. Omni tempore enim pauperes habetis vobifcum, et quum volue- 7 ritis poteftis benefacere iis: me autem non omni tempore habetis. Quod habebat, hoc fecit : prevenit ungere corpus meum ad fe- 8 pulturam. Amen dico vobis, ubicunque prædicabitur evangelium 9 hoc in toto mundo, etiam id quod fecit hæc, dicetur in memoriam ejus. Et Judas Ifcariotes, unus ex duodecim, abiit ad principes 1o Sacerdotum, ut traderet eum iis. Ipfi autem quum audiviffent, gaviti funt, et polliciti funt argentum dare ei. Et querebat quo

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

12 modo opportune traderet eum. Et die primo azymorum, quando Pafcha mactabant, dicunt ei difcipuli ejus, Ubi vis ut abeamus et 13 paremus Pafcha, ut comedas ? Et mittit duos ex difcipulis fuis, et dicit iis, Abite in civitatem, et occurret vobis homo bajulans 14 amphoram aque : fequimini eum. Et quocunque introierit, di

cite domino domus, # quod / Praceptor dicit, Ubi eft + diverfo15 rium, ubi Pafcha cum difcipulis meis comedam ? _ Et ipfe oítendet vobis cœnaculum magnum # paratum et stratum: illic parate 16 _nobis. Et exierunt difcipuli ejus, et venerunt in civitatem, et 17 invenerunt ficut dixerat iis : et paraverunt Pafcha. Et quum 18 vefpera effet, venit cum duodecim. Et quum difcumberent, et

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

19

21

comederent, dixit Jefus, Amen dico vobis, quod unus ex vobis tradet me, qui comedit mecum. Ipii autem ceperunt contriitari, et dicere ei unus poft alium, † Num ego? Ipfe autem refpon- 20 dens dixit iis, Unus ex duodecim qui intingit mecum in catinum. Et Filius quidem hominis abit, ficut fcriptum eft de eo: væ autem homini illi per quem Filius hominis traditur: bonum erat ei, fi non natus fuiffet homo ille. Et quum ipfi comederent, accepit Jeiius panem; ct quum benedixifet, fregit et dedit iis : et dixit, accipite, hoc eit corpus meum. Et accepit poculum, 23 et quum gratias egiffet, dedit iis: et biberunt ex illo omnes. Et 24 dixit iis, Hic eft fanguis meus Teftamenti novi, qui pro multis effunditur: Amen dico vobis, quod non amplius bibam ex 25

22

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »