Page images
PDF
EPUB

SACRORUM EVANGELIORUM

VERSIO SYRIACA PHILOXENIANA

Ex CODD. MSS. RIDLEIANIS

IN BIBL. COLL. NOV. OXON. REPOSITIS

ov.

NUNC PRIMUM EDITA :

CUM INTERPRETATIONE ET ANNOTATIONIBUS

JOSEPHI WHITE A. M.

COLL. WADH. SOCII

ET LING. ARAB. PROFESSORIS LAUDIANI.

TOMUS PRIM U S.

OX ON II.

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO,

M DCC LXX VIII,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

HONORATISSIMO ET SPECTATISSIMO DOMINO,

FREDERICO DOMINO NORTH,

UNIVERSITATIS OXONIENSIS CANCELLARIO, &c. &c. &c.

LITERARUM OPTIMARUM

CULTORI, PATRONO, VINDICI,

HANCCE SACRORUM EVANGELIORUM

VERSIONEM SYRIAC A M,

NUNC PRIMUM SUB AUSPICIIS ACADEMIÆ SUÆ

EDITAM,

SUMMA CUM OBSERVANTIA DICAT CONSECRATQUE

JOSEPHUS WHITE.

PREFATIO.

IRI eruditi per plurimos anteactos annos ftrenuam navarunt operam in Codicibus MS Novi Teftamenti, quotquot reperiri poterant, conferendis; etiam minima quæque fragmenta perfcrutari, et ad examen revocare non gravati funt, eo fcilicet confilio, ut genuina Sacrorum Scriptorum verba, quantum fieri potuit, in integrum reftituerent: quod et innumeris fere in locis præftiterunt. Videmur itaque et nos etiam bonis omnibus et eruditis viris rem gratiffimam facturi, quod verfionem maximæ antiquitatis jam demum Typis evulgatam damus; verfionem, inquam, quæ vel initium fexti feculi vetuftate attingit, et quæ textum Græcum tam presse ubique fequitur, ut fere fingula quæque particula confervata fit, et tain accurate expreffa, ut nullus errori locus relinquatur. In illa igitur verfione Græcæ lectiones locum habeant neceffe eft, quas feculum quartum vel faltem quintum agnovit. Primo quidem, cum in verfione Syriaca Simplici ubique liberior interpretatio, et fere paraphraftica, obtineret, aliam Græci Textus verfionem ad literam inftituit Polycarpus, anno Chrifti 506, aufpiciis Philoxeni Epifcopi Mabugenfis. Pofthinc uno circiter feculo elapfo, nempe anno æræ Christianæ 616, Verfionem iftam Thomas Epifcopus Heracleenfis cum duobus accuratiffimis exemplaribus, in Alexandria affervatis, conferendam curavit. Has Collationes in Textu et Margine Verfionis Philoxenianæ fatis cum judicio exhibuit. Quam auro contra non carus hicce thefaurus? Quam pretiofa Lectionum antiquarum monumenta hic deprehenduntur? Eft autem quod hujufce operis pretium in majus amplificat; nimirum quod probatiffima illa Exemplaria, cum quibus Thomas collationem inftituit, poftea periere,

a

« PreviousContinue »