Page images
PDF
EPUB

!

SERMONS

SUR DIVERS TEXTES

DE

L'ECRITURE
SAINT E,

PAR

JAQUES SAURIN,

PASTEUR A LA HAYE.

TOME DIXIE ME.

A LA HAYE,

Chez OTTHON ET PIERRE VAN THOL,

M. D C C. XLIX.

Avec Privilege des Etats de Hollande & de Weffrife.

[ocr errors][merged small]

DE

E STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND, doen te weeten, Alzo ons te kenne is gegeeven by OTTHO EN PIETER VAN THOL, Burgers en Boekverkopers alhier in den Hage, dat wylen Pieter Hufon, in zyn leven Boekverkoper alhier, op den 15 January 1723, van ons had geobtineert Octroy voor den tyd van 15 Jaren, om alleen te mogen drukken, doen drukken, uitgeeven en verkopen, zeker Boek, genaamt Les Sermons de Jaques Saurin, Octavo, in vyf Deelen dog welke van meer Deelen zouden gevolgt worden in de Franfche taal, met en op zodanige voorregt, verbod en pœne, als 't voorfz. Öctroy was medebrengende. Dat den voorn. Pieter Huffon overleeden, en het regt van Copye en Exemplaren gekomen zynde aan deszelfs Zoon Johannes Martinus Huffon, hadden de Supplianten op de Verkoping der Ongebonde Boeken van denzelven Johannes Martinus Huffon, (na zyn dood gehouden) den 19 Juny 1747, het voorfz. Regt van Copye en Exemplaren van 't voorfz. Boek, (reeds tot negen Deelen in Octavo vervolgt zynde) gekogt, en alzo de Supplt. met veel moeyte en koften dat Werk ftonden te vervolgen, en thans reeds bezig waren met het tiende Deel te drukken, waar op nog meer Deelen ftonden te volgen, en dat het voorfz. Privilegie_by Ons aan den voorn. Huffon op 't voorfz. Boek gegeeven, was komen te expireeren en verjaren, en de Supplt. bedugt waren, of niet wel door baatzoekende menfchen 't voorfz. Boek alhier te Lande zoude mogen worden nagedrukt, of wel buyten 's Lands nagedrukt zynde, in deeze Landen zoude mogen worden ingevoert en verkogt, waar door de Supplts. merkelyke fchade zouden komen te lyden; Zo addreffeerden de Suppliants haar vervolgens aan Ons, verzoekende dat wy aan haar Lieden op het voorfz. Boek en 't verder vervolg van dien, geliefden te ver leenen Prolongatie van 't voorfz. Oftroy en Pri

« PreviousContinue »