Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

NOVIOMENSE,

Luftriffimi & Reverendiffimi in Chrifto Patris DD.
JOANNIS-FRANCISCI DE LA CROPTE DE BOURZAC,
Epifcopi-Comitis Noviomenfis, Paris Franciæ,
auctoritate, necnon Venerabilis ejufdem
Ecclefiæ Capituli confenfu, editum.

PARS HYEMALIS.

PARISIIS,

Excudebat AUGUSTINUS-MARTINUS LOTTIN,
Bibliopola & Typographus Sereniffimi Ducis Bituricenfis,
viâ San-Jacobæâ, propè ædes S. Yvonis, fub figno Galli.

MDCCLXIV.

CUM PRIVILEGIO REGIS,

JOANNES - FRANCISCUS

DE LA CROPTE

DE BOUR ZA C,

MISERATIONE DIVINA, & fancta Sedis Apoftolicæ gratiâ, EpifcopusComes Noviomenfis, Par Franciæ;

CLERO NOVIOMENSI
Salutem in Chrifto Jefu.

D

OMINI(a) eft falus, & fortes nofre in manibus ejus (b). Aa Salutem nemo, nifi Deo vocante, venit. Ipfe ut velimus.operatur incipiens (c), volentibus cooperatur perficiens. Deo non auxiliante, irritus labor; fed neque auxilium poffumus promereri, orando. Atque, cùm ea fit orationem inter & faluartiffima neceffitudo, quid ita de oratione Chrianis hominibus impofita lex? Ecquis enim fibi falutifua providens ad eam, vel ante legem omnem, toto dis affectu confugere negligat, quam fecere nobis ino&miferia noftra fatis fuperque commendabilem ? Quod etenim in domo fundamentum eft (4), hoc in anima deprecatio: ipfa munimentum inconcufanimæ nervus, omnis juftitia fous arque vinu

m

(4) Pfalm. 3.

(b) Pfalm. 30.

Aug. Libr. de Grat. & Lib. arbitr. cap. 17% no. }}%
Chryfoft. Libr. 1. de Orando Deum.

a ij

tis; decertantibus (a) fcutum & armatura inexpugna lis, ægrotantibus medela, mærentibus folamen, rad vitæ frugiferæ, falutis ac vitæ conciliatrix (b).

At verò non permittitur modò, fed & à Dio miferar pracipitur. Oportet femper orare, & non deficere (c). I tite...quærite....pulfate. Orare jubet Deus, quia imp tire amat: orare pracipit Ecclefia, quia geftit partur Chrifto & cœlo. Pracipitur vobis quammaximè, Frati cariffimi, quos affumpfit Deus in partem hareditatis f pracipuam: quos elegit Deus, ut ftantes coram eo oret pro filiis Ifracl & pro cunctis peccatis eorum (d); qu rum officium in orando Deum pro totius Ecclefiæ (e) populi Chriftiani profperitate fitum eft; quorum eft a nique pondus populi fuftinere viriliter, pro peccatis o nium (f),velut pro fuis infatigabiliter fupplicantes De & avertentes iram futuræ animadverfionis à populo. Quod quidem ut ab omnibus fanctiùs & faciliùs adin pleretur, leve nobis ad fundendas preces Horarum on injunxit Ecclefia, (ipfa, quid oremus (g), ficut opo tet, ordinans; atque optavit femper ut libri, divina citandi Officia methodum exhibentes, caftigate compon rentur, concinnè diftribuerentur, quò nimirùm vota, qu diftinguerent (h) labia nostra, Deum honorificarent m gis, ipfique puriùs redderentur.

Hinc tot Conciliorum Decreta & Sanctiones quibu Epifcopis demandatur ut, omni curâ & follicitudine, E clefiafticorum Officiorum libros expendant diligentiffimè que neceffaria viderint, adjiciant; qua fuperflua, ref cent; qua fuperftitiofiùs irrepfiffent, expungant; quidqui decori divini cultûs aut dignitati minùs congruum eft prorsùs amputent.

His porrò Sanctionibus, eâ quâ par eft religione pe rere cupientes, id quod tentavêre non pauci Ecclefia Ga licans Prafules, atque ad felicem perduxêre exitum, a gredi & ipfi decrevimus; nec ab opere jam ab aliquot an (a) Greg. Nyff. de Oratione; Orat. 1.

(b) Chryfoft. Libr. 1. de Orando Deum. (c) Luc. 18.

(d) II. Paralip. 29.

(e) Enchir. in Conc. Col. Decr. ann. 1536.

(f) Autor Libri de Vita contempl. Sacerd. Libr. 2. cap. ze (g) Rom. 8.

(4) Pfalm. 65.

« PreviousContinue »