Corpus Ignatianum

Front Cover
F. & John Rivington, 1849 - 365 pages
 

Other editions - View all

Popular passages

Page 191 - ... και προς τον ούρανον βλέπειν, και προς μηδέν των εν τω παρόντι βίω δεινών έπιστρέφεσθαι. Ταύτα γαρ, και τα τούτων πλείονα, δια των έργων αυτούς πα/5εύων ωο^υι,, καθάπερ ήλιος τις εζ ανατολάς άν'κτχων, και προς την δύσιν τρέχων, μάλλον δε και τούτου φαιδρότερος. Ούτος μεν γαρ άνωθεν...
Page 75 - Χριστιανούς, άλλα και είναι· ωσπερ καί τίνες έπίσχοπον μεν καλοΰσιν, χωρίς δε αυτού πάντα πράσσουσιν. οι τοιούτοι δε ουκ ευσυνείδητοι μοι είναι φαίνονται, δια το μη βεβαίως κατ
Page 200 - Προσευνέσθω υπέρ πάντων αδιαλείπτως" αιτε'ίν σύνεσιν πνευματικην, εις το διακρίνειν αυτόν τα. συμφέροντα, γρηγορείν, μεριμναν περί πάντων' τα ελαττώματα πάντων, και τάς νόσους βαστάζειν, ως τέλειος αθλητής" οπού γαρ πλείων κόπος, πολύ και το κέρδος.
Page 115 - Ιιϊϋ αιίεο ϊη ιιι44Κ σύσσημον εις τους αιώνας δια της αναστάσεως, εις τους αγίους και πιστούς αύτοΰ, είτε εν Ίουδαίοις, είτε εν εθνεσιν, εν ένΐ σώματι της εκκλησίας αύτοΰ. ΥβΓβ, ιιοιι Β'.
Page 191 - ... προς μηδέν των εν τω παρόντι βίω δεινών έπιστρέφεσθαι. Ταύτα γαρ, και τα τούτων πλείονα, δια των έργων αυτούς πα/5εύων ωο^υι,, καθάπερ ήλιος τις εζ ανατολάς άν'κτχων, και προς την δύσιν τρέχων, μάλλον δε και τούτου φαιδρότερος. Ούτος μεν γαρ άνωθεν ετρεχεν, α'ισθητον άγων φως" Ίγνάτιος...
Page 190 - Πέντε μεν ουν στεφάνους άπηριθμησάμεθα, άπο του μεγέθους της αρχής, από της αξίας των κεχειροτονηκότων, άπο της του καιρού δυσκολίας, άπο του μέτρου της πόλεως, άπο της αρετής του παραδόντος αΰτω την έπισκοπην.
Page 183 - Άντιόχειαν αύτω ποίμνην ως αν γνήσιος και αγαθός ποιμην παρατίθεται, την περί αυτής φροντίδα δια σπουδής εχειν αυτόν ά£ιών. Ό δ' αυτός Σμνρναίοις "γράφων, ουκ Όαιηηιυί ιηεηΐϊοηβιη 8β(1 εΐ εοοΙβδϊίΕ ΐ)ΐι.τ; εκί Τΐ'αΙΗβ 8οπ1)ίί, οιτ)υ9 ρΓΐηοΐρεπη Ιυηο εδβε Ροΐ^ΐιίαηι άεδϊ^ηανΐΐ.
Page 115 - Και αληθώς ετιαθεν, ως και αληθώς· άνάτπ^τβν εαυτόν οΰχ ωσττερ άπιστοι τίνες λέ-γουσιν το δοκεΐν αυτόν πεπονθέναι, [αυτό} το οΌκεΐν οντες' και καθώς· φρονοΰσιν και συμβησεται αύτοΐς, οϋσιν άσωμάτοις και δαιμονικούς.] Ι,ΟΝΟΕΚ. Α'.
Page 204 - Ε/ γαρ ενός κα"ί δευτέρου προσευχή τοσαύτην 1<τχυν έχει, πόσω μάλλον η τε του επισκόπου, και πάσης της εκκλησίας ; ό οΰν μη ερχόμενος έττί το αυτό, ούτοί η$η ΰπερηφανεϊ, και εαυτοί/ ό\ακρίνει' γέγραπται 5ε' ύπερηφάνοις ό Θεός αντιτάσσεται.
Page 186 - Ε< 5έ τ^ν εν Χριστώ πίστιν αυτών γινώσκοντες, πεπείσμεθα ότι και ό μακάριος Ιγνάτιος ορθώς έγραψε, γενητον αυτόν λέγων δίά τ>;ν σάρκα' Ό γαρ Χρίστος σαρξ εγένετο' άγένητων δε, οτ« μη των ποιημάτων και γενάτων εστίν, άλλ

Bibliographic information