Page images
PDF
EPUB

testamenti, cuius et testimonium Locis aliquot adduximus. Nam comparet satis emendatum, exceptis, que deprauauit emendator parum attentus. Seruetur igitur. Hęc Erasmus Roterodamus meapte manu scripsi An. M. D. 19. 14 Cal. Iunias.' Idem f. 164 B. 'Hoc exemplari sum usus in editione secunda noui testamenti. An. M. D. 18. Erasmus Roterodamus, qui hec mea manu descripsi. Seruetur.'

Huius codicis notitiam primam debui Henrico Omont qui librum mihi indicauit Fr. Wilken Geschichte der königlichen Bibliothek zu Berlin, p. 222, Berlin, 1828, 8vo, in quo iste liber dicitur ab Erasmo in editione secunda usurpatus. Ipse cum conicerem librum Berolinensem eundem esse cum Corsendonkensi Erasmiano (quamuis nihil de sua origine prae se ferret), eam coniecturam ueram esse probauit amicissimus I. Zupitza, Professor Berolinensis, lectiones aliquot satis peculiares cum ipso codice conferendo et inuestigando. Idem etiam codicis descriptionem eadem fere forma qua supra habetur, humanissime concinnauit.

De codicibus collegii Diui Donatiani (Abbaye des Dunes) ita loquitur Erasmus ad Matt. iii. 16:

'Ibi reperimus Euangeliorum codices complures, quorum aliquot inscriptione etiam testabantur se descriptos ante annos octingentos. Unum in quo Testamentum nouum totum habebatur: alterum omnium uetustissimum et usu tritissimum, sed mutilum et accisum in quo nihil erat noui Testamenti praeter Epistolam Pauli ad Romanos, Epistolas Iacobi, Petri, Ioannis et Iudae. Horum nobis copia facta est per ... Marcum Laurinum, eius Collegii decanum.' Item ad Matt. i. 18 loquitur de euangeliorum quatuor uetustissimis exemplaribus, quae urbis praebuit Collegium diui Donatiani Brugis.' Huius bibliothecae catalogum exhibet Sanderus 1. c. pp. 151, seqq. Sed etiam isto tempore codices Erasmiani uix apparebant. Aliquot ex libris Donatianis nunc seruantur in Bibliotheca Brugensi: uide P. J. Laude Catalogue des MSS. de Bruges, Bruges, 1859, pp. 1 seqq. Codices 1, 4, 6 continent nouum Testamentum uel totum uel partes, sed nullum est quod saeculum duodecimum

anteeat.

APPENDIX II.

CODICES LATINI QUOS BENTLEI CAUSA PARISIIS CONTULIT
I. WALKER1 A.D. 1719-20.

Omnes Parisiis in Bibliotheca Nationali hodie conseruantur.

a, y, o(1), TM, Þ, totos; ceteros tantum ex parte ut infra notatur.

a. Lat. 11955, olim Sangerm. 777, postea 663 uel 664. 2.

=

Walker contulit

Saec. viii (?) in 4 membr. purpureo-aureus, uncialis, foll. 58: centim. 25. 9 × 21. 2. Continet Mt. vi. 2 ut-xxvi. 42; xxvii. 49—xxviii. 20; Mc. ix. 47 eice— uidisset xi. 13; xii. 23 resurrexerint―xvi. 20. Rob. Stephani fuit 'Germanum aureum.' Facsimile praebet Nouv. Traité de Diplomatique tom. iii. tab. xxxviii. pp. 43, 44, 98, 99, Delisle Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, atlas, tab. i. 2. Lacuna Mt. xxvi. 42—xxvii. 49, Walkeri temporibus non fuit.

[blocks in formation]

Saec. x. in 4, membr. minusc. foll. 139 litteris crassioribus: continet Actus Cath. Apoc. in ultimo folio inest elogium Abbatis Ratoldi.

8. = Claromontanus Gr. 107 Graeco-Latinus Tischendorfio D, d.

€. =

Saec. vi. in 4 membr. unc. foll. 533 continet Paul. Editus a Tischendorfio Lipsiae anno 1852. Uide Delisle 1. c. tab. ii. 1-9, 11-15, etc. Walker con

tulit tantum Rom. et 1 Cor. ad x. 4. Textum latinum ex hoc libro et germano Sangermanensi (nunc Petropolitano, E et e) edidit Petrus Sabatier tom. iii. Bib. Sac. uers. lat. ant.

Lat. 2, olim Reg. 3561 (non ut scribit Walker 3562).

Saec. ix. (circa 876) in fol. membr. minusc. foll. 444 centim. 43 × 33 duabus col. initialibus pulcherrimis: continet Biblia: in N. T. Euu. Act. Cath. Paul. et Capitula ad Apoc. Habet uersus in laudem Caroli Calui. Erat diu apud ecclesiam S. Dionysii. Post Walkeri collationem reddita sunt xiv. folia, quorum xiii. ex Mus. Brit. Harl. 7551, anno 1878, et unum ex Hollandia, a. 17201. Uide Delisle, 1. c. tab. xxviii. 1, 4, 5, Pal. Univ. clxxi, De Bastard c.-civ., Jorand Grammatographie du ix siécle, Paris. 1837.

1 In his codicibus inuestigandis, ut in aliis, plurimum debeo Leopoldo Delisle.

η.

=

n. Lat. 3, olim Reg. 3562 (non ut Walker 3561).

Saec. ix. ineuntis in fol. membr. minusc. foll. litteris crassioribus continet Biblia. N. T. Euu. Act. Cath. Paul. (Laod. post Col.) Apoc. (sed xiv. 3 post dicere canticum-cocco xviii. 16, et xx. 10 post uerba―ad fin. manu recentiori sunt. Codex S. Mauri Fossatensis. Textus Alcuinianus est, ut mihi uidetur, bonae notae. Ad initium habet notitiam arearum S. Petri Fossatensis et ad calcem uitam et miracula S. Mauri ab Odone abbate Glannafoliensi. Walker non adhibuit nisi in Catholicis et Apocalypsi ubi deficiebat. Facsimile praebet Delisle 1. c. tab. xxv. 1. 2, xxix. 4.

=

0. Lat. (45 et) 93, ol. Reg. (3563) 3564, codex Puteanus.

Saec. ix. exeuntis in folio membr. minusc. foll. 261 littera crassiori, 2 coll. Continet Biblia et habet Psalterium Hieronymi ex Hebraeo. N. T. inc. fol. 156, codicis 93. Euu. Act. Cath. Paul. Apoc. Fuit olim Puteanus. Folia 221, 222, Walkeri temp. excisa, reddita sunt ex Mus. Br. cod. Harl. 7551, a. 1878. Folio ultimo In mediano altari hae continentur reliquiae,' etc. Hoc codice usus est Walker in Paulo Cath. et Apoc.

K. Lat. 47, ol. Reg. 35642 (Faurianus 32).

Saec. xi. in folio membr. minusc. foll.

176.

Continet Biblia sed mutila. N. T. Mt. vii. 27-Ioh. xxi. 25, Act. Cath. Paul., (exc. 1 Thess. i. I —1 Tim. ii. 13), Apoc. i. 1—quintum vi. 9. Walker notat consensum huius libri cum 7, quem meliorem uocat. non tamen tam prope ad Alcuinianos accedit.

A. = Lat. 250, ol. Reg. 3572.

Saec. ix. in folio membr. minusc. foll.

K

Meo tamen iudicio melior est, Contulit ille solum Cath. et Apoc.

Continet N. T. Euu. Act. Cath. Paul. (Laod. post Col.) Apoc. Walker notat manum recentem hunc codicem exegisse ad MS. 6. Contulit solum Cath. et Apoc.

=

μ. Lat. 11553, ol. Sangerm. 15 postea 86.

Saec. ix. in folio lato membr. minusc. foll. 190 (i.e. 189 + 130 bis +140 bis) centim. 39.3 × 33, binis columnis, lineis 51.

Insunt Canticum Mosis [Exod. xv.] 8 misisti iram tuam-transierunt per siccum in medio mari 20, Oratio Ambacum, Oratio Annae, Esaiae canticum, Azariae, Hymnus Ananiae Azariae Misael, Prov. i. 1-apparuerunt herbe uirentes xxvii. 25 Sap. Sol. x. 1 Haec illum qui primus finctus est-fin., lib. Hiesu filii Sirach, Oratio 1 Haec folia continent Act. xxviii. 3 sarmentorum-fin. Cath. et Rom. Uide Delisle, 1. c.

V. =

Salomonis, Dabreiamim, Ezra (incl. Neem.), Esther, Iudith, Tobias, Maccab. I. i. -congregrauit rex demetrius exer. xvi. 1; In N. T. Epist. ad Dam. Canonum tabulae, Capitulationes euang. quattuor, Euu. Act. Cath. Apoc. Paul., Hermae Pastor Uis. i. 1. qui euntrierat me—prima quidem earum Uis. iii. 8. Plura uide in prolegomenis. Fuit R. Stephani Germanum latum: aliis g1, mihi est G. in N. T. Walker contulit N. T. excepto Euangelio S. Matt. i. 6-fin.

Lat. 11532, 11533; Sangerm. 1, 2; postea, 14, 15. Olim S. Petri Corbeiensis. Saec. ix (circa 855) in folio membr. minusc. Cod. 11533 habet folia 249, duabus col.

Continet Biblia. (1) Pent. Ios. Iud. Ruth. Reg. Paralip. Psalt. (Hieron.) Prou. Eccl. Cant. Sap. Sol. Ecclus. (2) Is. Ier. Ezech. Dan. XII. Iob. Tobi, Iudith, Ester, Ezra, Macab. I. i. 1—iuuenum confortari II. xv. 17. Euu. Act. Cath. Paul. Apoc. Sequitur adbreuiacio Chronicae, quae inc. 'Adam cum esset centum xxx annorum' et finit 'et inde domnus Karolus solus regnum suscepit et Deo protegente gubernat usque in praesentem annum feliciter qui est annus regni eius XLII imperi autem vIII.* Sunt autem totius summae ab origine mundi anni usque in praesentem annum MMMM. DCC. LXI. A Hludouico imperatore usque ad Hlotharium filium anni XXVII. A Hlothario imperatore usque ad Hlotharium filium eius anni XVIII.' Haec chronica extat impressa ad calcem Diuinae Bibliothecae S. Hieronymi ed. Martianaeo et Uallarsio et in Pertz Scriptores ii. 256. Uerba post asteriscum (*) sunt altera manu, ideoque Martianaeus et Benedictini crediderunt librum ante A. D. 809 scriptum et citant saepe sub titulo Sangerm. 15 Nouveau Traité de Diplomatique tom. iii. Sed Delisle Cab. des MSS. iii. p. 261 scriptum credit post A.D. 855, qui est annus Lotharii II primus. Facsimilia praebent Delisle 1.c. tab. xxviii. 6 et Benedictini ut supra. Walker non contulit Euangelia, sed Act. Cath. Paul. Apoc.

[blocks in formation]

Saec. ix. in folio membr. minusc. litt. crassior. foll. 247.

Continet Capitulare Euang., capp. tabb. (quattuor uno tenore) ad Dam. 'plures fuisse,' Can. tabb., praef. (Mc. Lu. Io.). Euang. Mt. Mc. Lc. Ioh. ii. 1—primum, ii. 10; iv. 21 adorabitis-sequuntur me, x. 27; xi. 5 Mariamrecubuisset xiii. 12; xiii. 32 et continuo—quae xv. 14; xvi. 20 sed- finem.

[blocks in formation]

Saec. ix. (A.D. 822) in folio membr. minusc. foll. 199 et 215.

Continet Biblia N. T. Euu. Act. Paul. Rom. 1, 2 Cor. Gal. Eph. Phil. Col.

1, 2 Thess. 1 Tim. (lacuna) Apoc. Cath. Uerso fol. 11, uol. 2 scriptum est in initiali O libri Ecclesiastici ANNO REGNANTE DOMNO HLUDOWICUS VIII.

[ocr errors]

Fuit Rob. Stephani Germanum oblongum.' Uide Delisle 1.c. xxiv. 1−14, 5–7, Nouv. Traité de Diplomatique III. tab. xl., De Bastard, tab. lxviii-lx. Walker contulit Act. Paul. Apoc. Cath.

T. = Lat. 281 et 298, Reg. 37062. et 37363., Bigotianus 5, olim Fiscannensis.
Mihi est B in Euangeliis. Codex optimae notae.

Saec. viii. in 4o membr. unc. duabus col. foll. 316 et 49. centim. 35.5 X 28.

Continet Euu. mutila Ad Dam. 'plures fuisse' [Can. tabb. def.] praeff. capp. tabb. Capp. Eus.-Amm.

Cod. 281 continet Mt. i. 1-sunt ii. 18; iii. 7 eis-uero xiv. 30; xv. 8 longepraecepit xv. 35; xvi. 9 neque-transfigu. xvii. 1; xvii. 14 et cum-aeternum xviii. 8; xviii. 18 cumq.—noluit xviii. 30; xix. 7 et-patrem xix. 19; xix. 29 sidebit —maio. xx. 25; xxi. 5 subiugalis—abiit xxi. 17; xxi. 28 homo-fin. Mc. i. 1.— impe. 27; i. 43 et-perderent iii. 6; iii. 22 descenderant-illa vii. 20; vii. 34 ingemuit—dei x. 14; X. 27 possibilia-fin. Luc. i. 1.—regionis iii. 1; iii. 13 At-parte illum v. 19; v. 31 et-erant vi. 3; vi. 15 et Simonem-prophetis vi. 25; vi. 38 dabunt-est et vii. 9; vii. 21 spiritibus-loquentibus vii. 32; vii. 43 at ille-secus viii. 5; viii. 16 lectum-non viii. 47; ix. 13 pisces-eorum ix. 46; ix. 58 Filius-sancto et x. 21; x. 31 descendere—inlumi xi. 36; xi. 48 quod— hic xv. 30; xvi. 10 recipiant-nuptias xvii. 27; xviii. 4 tempus-steterunt xxiv. 4; xxiv. 18 Cleopas-fin.

Cod. 298 continet Ioh. i. 1.—Iacob iv. 6; viii. 57 dixerunt—inueniet x. 9; X. 21 numquid-multe quae, xxi. 25.

[ocr errors]

Iste liber est de ecclesia sancte Trinitatis Fiscannensis' (Fécamp) scriptum est ad calcem Iohannis (hodie fol. 1.) manu saec. XV. Uide Delisle 1. c.

tab. X. I, 2.

4. Lat. 1371, Sangerm. 18, postea 666, deinde 223.

Saec. ix. in 4o membr. minusc. foll. 223, litteris minutis et rotundis.
Continet Euu. (deest Luc. i. 1-4).

« PreviousContinue »