Page images
PDF
EPUB

E. V.

L. 1535, 1522.

Uppb. E. V. | L.

1

judicatum est de singulis, V = E. | sie wurden gerichtet, ein jg- 20,13 1

abiit, V = E.

vidi sanctam civitatem Hierusalem novam descendentem de cœlo, a deo paratam, V = E.

licher. vergieng. ich

sahe die Helige Stad, das newe Jerusalem, von Gott aus dem himel herab faren, zübereitet.

stagno ardenti igne et sulphure, dem pful, der mit feur vnd V = E.

lapidi preciosissimo [tanquam lapidi] jaspidi crystallizanti, 1527 ff. sine [], V: — præcioso jaspidis sicut crystallum.

schwefel brennet.

dem alleredlesten stein, einem
hellen Jaspis.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

=

E sine mit dem rhor.

[blocks in formation]

om. 1527, 1535: et afferent glo- om.

riam et honorem gentium in illam, V = E 1527 ff.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

22,5

dominus deus sanctorum prophetarum, V: — spiritum prophe

Gott der Herr der Heiligen
Propheten.

6

[blocks in formation]

8

tarum.

Ego Johannes, V:

[blocks in formation]

Ego sum radix et genus Dauid, Ich bin von stamm vnd vom

[blocks in formation]

Innan vi nu söka gifva en sammanfattning af den i det föregående lämnade textjämförelsen, skola vi jämväl gifva en öfverblick af den svenska öfversättningens af år 1541 förhållande till den af år 1526 och sina öfriga hjälpkällor med hänsyn till transkriberingen af nomina propria och främmande ord och uttryck, rörande förorden till Nya Testamentet i det hela och till de särskilda böckerna, de förklarande glossorna i marginalen, böckernas öfverskrifter, kapitelindelning m. m.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

15,34 Eli, Eli, Eloi eloi, Eloi, eloi Eloy, eloi Eli, Eli laLama a- lamaza- lama sa- lammaa-ma azabbachtha- zabthani thani

sabthani bactani

[blocks in formation]

lem

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 1

1 1

1

1

1

1

1

Thadde- Taddeum Thaddæ- Thadeum Thaddeon

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Legio Legion Legio =E

Legion

1 1

10,12 ff. Chorazin Corosain Chorozain Corozaim Chorazin

Sodome Sodomis Sodomis : E

(es wird)

[blocks in formation]

1

licher er-
gehen)

1 1

[blocks in formation]
« PreviousContinue »