Page images
PDF
EPUB

que genuflexo in humero (si vir fuerit) usque ad camisiam exclusive denudato, virga aut funiculis sedens leviter percutit, dicendo totum psalmum Miserere mei Deus etc. cum Gloria patri etc. Deinde surgit et aperto capite dicit Kyrie eleïson. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo. W. Salvum fac servum tunm (vel ancillam tuam) Domine. R. Deus meus sperantem in te. W. Nihil proficiat inimicus in eo (vel in ea). R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. W. Esto ei Domine turris fortitudinis. R. A facie inimici. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. W. Dominus vobiscum. . Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum, quem excommunicationis sententia constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat. Per Christum Dominum nostrum. R.

Amen.

Mox sedet et cooperto capite dicit. Dominus noster Iesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius et sanctissimi Domini nostri Papae (vel Reverendissimi Episcopi N. vel talis Superioris) mihi commissa absolvo te a vinculo excommunicationis, in quam incurristi (vel incurrisse declaratus es) propter tale factum vel caussam etc. et restituo te communioni et unitati fidelium et sanctis Sacramentis Ecclesiae in nomine Patris et Filii et Spiritus. Sancti.

Quod si sacerdoti nulla sit a Superiore praescripta formula nec sibi mandatum, ut in forma Ecclesiae communi vel consueta absolvat, tunc mihilominus pro rei gravitate praedictam caerimoniam et preces adhibeat, at vero si res non fuerit adeo gravis absolvere poterit dicens:

Dominus noster Iesus Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius et sanctissimi Domini nostri Papae (si a papa fuerit delegatus) (vel Reverendissimi Episcopi N. vel talis Supcrioris) mihi concessa, absolvo te etc. ut supra.

In foro autem interiori Confessarius habens facultatem absolvendi excommunicatum, absolvat iuxta formam communem supra praescriptam in absolutione sacramentali.

Ritus absolvendi excommunicatum iam mortuum.

Si quis excommunicatus ex hac vita decedens dederit signum contritionis, ne ecclesiastica careat sepultura, sed ecclesiae suffragiis, quatenus fieri potest, adinvetur, absolvi potest hoc modo. Si corpus nondum sepultum fuerit verberetur et absolvatur ut infra, deinde absolutum in loco sacro sepeliatur.

Si vero fuerit sepultum in loco profano, si commode fieri poterit, exhumabitur, et eodem modo verberabitur, et post absolutionem in loco sacro sepelietur, sed si commode exhumari non potest, locus sepulturae verberetur, postea absolvatur. Quod si in loco sacro sit sepultus non exhumabitur, sed verberabitur sepulcrum. Dum autem corpus sive sepulturam verberat sacerdos dicat Antiphonam: Exultabunt Domino ossa humiliata Psalm. Miserere mei Deus etc. Quo facto absolvatur, dicendo: Auctoritate mihi concessa ego te absolvo a vinculo excommunicationis quam incurristi (vel incurrisse declaratus es) propter tale factum et restituo te communioni fidelium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deinde dicatur Psalm. De profundis in fine Requiem aeternam dona ei Domine. B. Et lux perpetua luceat ei. Kyrie eleïson. Christe eleison. Kyrie eleïson. Pater noster. W. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo. W. A porta inferi. R. Erue Domine animam eius. V. Requiescat in pace. Ę. Amen. W. Domine exaudi orationem meam. B. Et clamor meus ad te veniat. W. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Oremus.

Da quaesumus Domine animae famuli tui, quem excommunicationis sententia constrinxerat, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, et superni luminis claritatem, Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

De modo absolvendi a Suspensione vel ab Interdicto extra vel intra sacramentalem confessionem.

Si sacerdoti sit commissa facultas absolvendi aliquem a suspensione vel interdicto, quamvis nulla verba sint praecipue determinata, uti poterit hac formula. Poenitens dicat: Confiteor Deo etc. Sacerdos: Misereatur tui etc. Indulgentiam etc. Auctoritate mihi ab N. tradita, ego absolvo te a vinculo suspensionis (vel interdicti) quam (vel quod) propter tale factum (vel causam) incurristi (seu incurrisse declaratus es) in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Si vero Confessario sive in foro conscientiae, sive extra data est potestas dispensandi super irregularitate, tunc postquam absolverit a peccatis addat consequenter:

Et eadem auctoritate dispenso tecum super irregularitate (vel irregularitatibus, si sunt plures) in quam (vel in quas) ob talem causam (vel tales causas, eas exprimendo) incurristi et habilem reddo et restituo te executioni ordinum et officiorum tuorum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Si nullum habet ordinem dicatur: habilem reddo te ad omnes or

dines suscipiendos vel etiam ad alia iuxta tenorem mandati. Quod si necesse sit titulum beneficii restituere et fructus male perceptos condonare, subiungat: Et restituo tibi titulum (seu titulos) beneficii (seu beneficiorum) et condono tibi fructus male perceptos. In nomine Patris + et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Advertat autem Sacerdos ne ullo modo in iis facultatis suae terminos

excedat.

VI. RITUS ABSOLVENDI AB HAERESI.

Ex Rituali Trevirensi anno 1836 edito.1)

Sacerdos superpelliceo indutus et stola violacei coloris, genuflectat una cum ministris vel coram Altari, vel saltem in sacristia coram imagine crucifixi duos inter accensos cereos posita et testibus simul cum poenitente cereum accensum prae manibus habente, retro similiter genuflectentibus, intonet hymnum Veni Creator Spiritus; sin minus incipiat sine cantu eundem hymnum quem ministri divisis choris prosequentur. V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. R. Et renovabis faciem terrae. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. W. Dominus vobiscum. R. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

Deus qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Tum sedens versa facie ad poenitentem ante se genuflexum, òperto capite ipsum interrogabit his verbis: Verharret Ihr in dem Vorhaben, den katholisch- apostolisch - römischen Glauben zu bekennen, dessen Lehre anzunehmen und mit dem Geiste und Herzen abzusagen allen Irrlehren, die derselbe verdammet?

Respondente poenitente ad haec sincere se esse dispositum, super eius ad bonam matrem Ecclesiam reditu ei gratulabitur, talisque conversionis inaestimabilem gratiam, ut par est extollens, ipsum hortabitur, quatenus, fidei integritati morum puritatem iungat, ne quae ipsi sinum suum amanter aperit Ec

1) Feruntur et inter Catholicos et inter Protestantes multae fabulae inanes de Acatholicorum vel Pontificiorum ritibus excogitatae, quae cum ab ipsa Eride videantur inventae, quid odii, quid inimicitarium, quid furoris denique conflaverint vix verbis potest exprimi. Inter has diabolicas fabulas haud ignobilem locum tenet ea, ex qua Protestantes qui Romanam fidem profiteri velint, non solum omnes Protestantes eorumque dogmata sed ipsos parentes atque amicos damnare ac diris devovere oporteat. Itaque adiecimus supra formulam abiurationis, ut qui videre atque audire velit, ipse videat audiatque.

clesia, non filinm, sed inimicum et persecutorem recipiat. His breviter dictis et expositis, poenitens sequentem fidei professionem emittat, aut eam legendo, aut saltem ad singula Sacerdotis interrogata respondendo.

Professio fidei.

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in symbolo fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae etc. at p. 66.

Apostolicas et Ecclesiasticas Traditiones, reliquasque eiusdem Ecclesiae observationes firmissime admitto et amplector.

Item sacram Scripturam iuxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec eam unquam nisi iuxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor.

Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacramenta novae Legis a Iesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria; scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem, sine sacrilegio, reïterari non posse.

Receptos quoque et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione, recipio et admitto.

Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio.

Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in Corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia Transsubstantiationem appellat.

Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque Sacramentum sumi.

Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari.

Similiter et sanctos, una cum Christo regnantes, venerandos

atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum Reliquias esse venerandas.

Firmissime assero, imagines Christi ac Deiparae semper Vi ginis, necnon aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, aque eis debitum honorem et venerationem impertiendam.

Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictan fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo.

Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum Matrem et Magistram agnosco, Romanoque Fontifici, beati Petri Apostolorum principis succcessori ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro.

Caetera item omnia sacris canonibus et oecumenicis Concliis, ac praecique a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definitɩ et declarata indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia, atque haereses quascunque ab Ecclesia damnatas et reiectas et anathematizatas, ego pariter damno, rejicio et anathematzo. Hanc veram Catholicam Fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et inviolatam, usque ad extremum vitae spiritum constantissime (Deo adjuvante) retinere et confiteri, atque a meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit curaturum. Ego idem N. spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

Tum Sacerdos, genibus flexis inchoat psalmum Miserere, quem alternatim cum ministris et astantibus prosequitur cum Gloria Patri etc. Kyrie eleïson. Christe eleïson. Kyrie eleïson. Pater noster. W. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo. W. Salvum fac servum tuum (ancillam tuam, servos tuos, ancillas tuas). B. Deus meus sperantem (sperantes) in te. W. Esto ei (eis) Domine turris fortitudinis. R. A facie inimici. W. Nihil proficiat inimicus in eo (ea, eis). B. Et filias iniquitatis non apponat nocere ei (eis). W. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. W. Dominus vobiscum. R. Et cum Spiritu tuo. Oremus.

Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram et hunc famulum tuum (hanc famulam tuam, hos famulos tuos, has famulas tuas) quem (quam, quos, quas) excommunicationis sententia constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat. Per Christum Dominum nostrum. B. Amen.

« PreviousContinue »