Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Quóniam novit Dóminus viam justórum, et iter impiórum períbit.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Reges eos in virga férrea, et tanquam vas fíguli con

Glória Patri, et Fílio, * et fringes eos. Spirítui sancto:

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sécula seculórum. Amen.

Hi versus Glória et Sicut erat dicuntur in fine Psalmorum, Divisionum et Canticorum, nisi aliter notetur.

Ant. 3. a. Beátus vir qui non abiit in consílio impiórum, sed in lege Dómini meditábitur die ac nocte.

[blocks in formation]

Et nunc, reges, intellígite: * erudímini, qui judicátis ter

ram.

Servíte Dómino in timóre,* et exsultáte ei cum tremóre :

Apprehéndite disciplínam, nequando irascátur Dóminus, et pereátis de via justa.

*

Cum exárserit in brevi ira ejus, * beáti omnes qui confidunt in eo.

Ant. 4. f. Servíte Dómino, et exsultáte ei : apprehéndite disciplínam.

Psalmus 3.

DOMINE, quid multiplicáti sunt qui tríbulant me? * multi insurgunt adversum me.

Multi dicunt ánimæ meæ : * Non est salus ipsi in Deo ejus.

Tu autem, Dómine, susceptor meus es, * glória mea, et exaltans caput meum.

Voce mea ad Dóminum

APPENDIX I.

DE MODO ORATIONES TERMINANDI.

71o Orationes incipi debent et terminari ut notatur in Ordinario: videlicet cum majori conclusione vel sub eadem conclusione cum præcedentibus. Sequentia autem servanda sunt majori conclusione.

pro

Quando Oratio dirigitur ad Pafrem, sic concluditur: Per Do

minum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unilate Spiritus sancti, Deus, per omnia secula seculorum. . Amen. Si ad Filium, per: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti, Deus, per omnia secula seculorum. Si in principio vel serie Orationis fiat mentio Fili, dicitur: Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum, etc. Si in fine Orationis, dicitur: Qui tecum vivit et regnat in unitate, etc. Si fiat mentio Spiritus sancti, dicitur: In unitate ejusdem Spiritus sancti, Deus, etc. In oratiomibus pro Defunctis, nisi aliter notetur: Per eum qui venturus est judicare vivos et mortuos, et seculum per ignem. R. Amen.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

673° Festum Corporis Christi, Epiphania Domini, et Festum Apostolorum SS. Petri et Pauli, quando extra Dominicam occurrunt, transferri debent ex præ cepto in Dominicam sequentem, sed quoad Solemnitatem tantum, videlicet quoad Officium cantandum in Choro; ac proinde omnes partes Offici privatim recitandi sunt de Dominica occurrente.

Si duo posteriora Fesia (Epiphaniæ et SS. Apostolorum Petri et Pauli) incidunt in Fer. II, anticipatur eorum Solemnitas in Dominicam præcedentem.

1 De Officio Patronali, videre est ad Rubricas speciales, in capite Communis Patronorum,

74° Præsentatio Domini et ejus Incarnatio, Nativitas B. M. V. et ipsius Conceptio possunt quoque quoad Solemnitatem tantum in Dominicam sequentem transferri (vel anticipari in præcedentem quando incidunt in Fer. II); pro locorum scilicet opportunitate, et in quantum magis expedire judicatur, ad digniorem Festi celebrationem, et ad augendam fidelium pietatem.

750 Hæc regula duplicem exceptionem patitur pro Incarna tione Domini, 1o Etsi quoad totum Officium et Solemnitatem, hoc Festum possit celebrari in Dominica Passionis, quando in ipsam incidit (vid. Rubr. 20), non potest tamen Solemnitas ex alia die in eam transferri aut anticipari; ac proinde si occurrat in aliqua Feria intra Hebdomadam IV Quadragesima, vel intra Hebdomadam Passionis, Solemnitas, nonnisi in Dominicam IV Quadragesima anticipari potest. 2° Quando Incarnatio occurrit

G

post Sabbatum aute Palmas, totum Officium transferri debet in Feriam II post Pascha; Solemnitas autem potest fieri vel in eadem Feria II, vel in Dominica

sequenti, quæ est secunda post

Pascha.

N. B. Excipienda supradictis omnibus Rubricis generalibus, reperiuntur in propriis locis.

Quo more Hore sint cantandæ aut recitandæ.

Cum Domino psalles, psallendo tu tria serves:
Sit tibi cor sursum, bene profer, respice sensum.
Auscultando cane, simul incipe, desine plane.
Sit mens sublimis, pes junctus, visus in imis.

E B. Petro Damiano.

Sit Oratio verecunda, ut erubescamus peccata nostra, et tantæ reverentiæ (divinæ) deferamus; pura, ut nihil a Deo præter ipsum quæramus: devota, ut in pinguedine spiritus eam protendamus; ampla, ut extendamus eam usque ad inimicos: sit continua, ne intermissione fiat remissior; sit pacata, ne turbulentis cogitationum fluctibus submergatur.

[graphic]

DISPOSITUM PER HEBDOMADAM.

PARS ESTIVA.

DOMINICA.

AD OFFICIUM NOCTURNUM.

Quomodo inchoandum et ordinandum sit Officium Noctur num sicut et cetera Hora, habetur in Ordinario Breviarii, ad calcem Psalterii.

Invitatorium. Deum, quiregenerávit nos in spem vivam per resurrectiónem Jesu Christi ex mórtuis; * Veníte, adorémus. I. Petr., 1.

Hymnus. C.

DIE diérum príncipe,

Lux e tenébris éruta:
Christus sepulcri cárcere,
Lux vera mundi, pródiit.
Et mors, et horrendum
chaos

Vocem jubentis audiunt :
Nos surdióres, o pudor!
Deo pigébit óbsequi?
Umbris sepulta dum stupet
Natúra, lucis filii,
Surgámus, et noctem piis
Exerceámus cánticis.

Legem, prophétas, et sacro Psalmos calentes lúmine, Profána dum silent loca,

Estiva.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »